Decizia nr. 681 din 11.06.2009

11.06.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. CARGO SPED S.R.L.,
cu sediul în Sibiu, str. Nicolae Teclu nr. 15, jud. Sibiu

pentru postul TV SIBIU
Sibiu, str. Albatrosului nr 35, jud. Sibiu

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 iunie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la modul în care a fost reflectată, în emisiunile de dezbatere electorală difuzate în perioada 8 mai – 6 iunie 2009, activitatea de campanie electorală a competitorilor electorali pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, de către postul TV SIBIU.

Postul TV SIBIU aparţine S.C. CARGO SPED S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 028.2/01.03.1993, decizia de autorizare nr. 079.0/04.10.1994 şi reautorizare nr. 079.4/31.05.2005).

Analizând raportul de inspecţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. CARGO SPED S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 3 şi ale art. 5 alin. (4) din Decizia 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

Potrivit prevederilor invocate :

„Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii :
a) echitate - competitorii electorali trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru - prezentarea competitorilor electorali proporţională cu importanţa evenimentelor electorale ;
c) imparţialitate - obligaţia radiodifuzorilor de a trata competitorii electorali obiectiv şi echidistant.”

Art. 5 alin. (4) : „Timpii de antenă oferiţi competitorilor electorali, potrivit dispoziţiilor art. 7, trebuie să respecte ponderea stabilită prin dispoziţiile art. 18 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează :
a) 4/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au membri în Parlamentul European şi care participă la alegeri, precum şi alianţelor politice sau electorale dintre acestea ;
b) 1/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care nu au membri în Parlamentul European care participă la alegeri, precum şi candidaţilor independenţi.”

Consiliul a constatat că, în perioada menţionată, în emisiunile de dezbatere electorală difuzate de postul TV SIBIU, reprezentanţii PD-L au beneficiat de 40 de minute, în timp ce reprezentanţii PSD+PC, PNL, UDMR, PRM şi PNŢCD sau ai celorlalţi competitori electorali nu au fost deloc prezenţi.

Procedând astfel, radiodifuzorul nu a respectat principiile echităţii şi echilibrului reglementate de dispoziţiile art. 3 din Decizia CNA nr. 391/2009.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii şi competitorii electorali să fie prezenţi în mod echilibrat în emisiuni de dezbatere electorală, pentru că numai în acest fel publicul poate cunoaşte progamele politice ale acestora şi activităţile de campanie electorală, putând vota în cunoştinţă de cauză.

Mai mult, potrivit prevederilor art. 5 din actul normativ invocat, competitorii trebuie să beneficieze, în special în cadrul emisiunilor de dezbatere, de un timp de antenă egal, astfel încât să se asigure echilibrul şi echitatea necesare unei campanii corecte.

Instituirea acestei obligaţii în sarcina radiodifuzorilor are în vedere tratarea în mod obiectiv şi echilibrat a tuturor competitorilor electorali, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului.

În temeiul dispoziţiilor art. 21 din Decizia CNA nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. CARGO SPED S.R.L. pentru postul de televiziune TV SIBIU.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul S.C. CARGO SPED S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune TV SIBIU cu somaţie, întrucât, în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală difuzate în perioada 8 mai - 6 iunie 2009, nu a asigurat o prezentare echitabilă şi echilibrată a candidaţilor sau competitorilor electorali la alegerile pentru Parlamentul European.

De exemplu, în cadrul acestor emisiuni, reprezentanţii PD-L au beneficiat de 40 de minute, în timp ce reprezentanţii PSD+PC, PNL, UDMR, PRM şi PNŢCD sau ai celorlalţi competitori electorali nu au fost deloc prezenţi. Potrivit regulilor de desfăşurare a campaniei electorale, radiodifuzorii au avut obligaţia să asigure reflectarea echitabilă şi echilibrată a campaniei, oferind tuturor competitorilor electorali posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.