Decizia nr. 680 din 18.12.2013

23.12.2013


envoyer l'article par mail title=


 privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. EXPERTNET S.R.L.
 cu sediul în OLTENIŢA, str. Argeşului nr. 15, jud. Călăraşi CUI 17684752

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 decembrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, cu privire la reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea OLTENIŢA, judeţul Călăraşi, aparţinând S.C. EXPERTNET S.R.L.
 Distribuitorul de servicii S.C. EXPERTNET S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 6861/05.06.2008, Anexa din 09.09.2008, pentru reţeaua de comunicaţii electronice din Olteniţa, ce deserveşte localităţile : Budeşti, Curcani, Frumuşani, Mitreni, Negoeşti, Olteniţa, Valea Roşie şi Şoldanu, jud. Călăraşi.

 Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. EXPERTNET S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia.

 Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.
 În fapt, în urma controlului efectuat în data de 21.06.2013 la staţia cap de reţea din OLTENIŢA, aparţinând S.C. EXPERTNET S.R.L., s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice pentru care distribuitorul deţine aviz erau retransmise în sistem analogic un număr de 60 programe, dintre acestea, în plus faţă de oferta aprobată de Consiliu : CARTOON NETWORK, MINIMAX, DISNEY CHANNEL, VIASAT NATURE, ROMÂNIA TV, ACASĂ GOLD, PRO CINEMA, AXN SCI-FI, DIVA UNIVERSAL, UNIVERSAL CHANNEL, NATIONAL GEOGRAPHIC, VIASAT HISTORY, DA VINCI, PV TV, PAPRIKA, MUSIC CHANNEL, MOOZ TV, MOOZ TV NET, SPORT.RO, DOLCE SPORT 1, DOLCE SPORT 2, GSP TV, MEGA MAX/SPORT 1, GIGA TV şi LOOK TV, iar programele DD TV, JETIX, JETIX PLAY şi TRAVEL CHANNEL, deşi înscrise în oferta aprobată, nu erau retransmise. La data respectivă i s-a pus în vedere distribuitorului să intre în legalitate.

 Conform avizului de retransmisie deţinut, oferta de servicii pentru care distribuitorul S.C. EXPERTNET S.R.L. a obţinut aprobarea Consiliului la data de 09.09.2008 cuprinde doar 43 de programe retransmise în sistem analogic.
 În urma controlului efectuat de inspectorul C.N.A. în data de 21.11.2013, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice din Olteniţa ce deserveşte localităţile Budeşti, Curcani, Frumuşani, Mitreni, Negoeşti, Olteniţa, Valea Roşie şi Şoldanu, jud. Călăraşi aparţinând distribuitorului de servicii S.C. EXPERTNET S.R.L., erau retransmise, în pachetul analogic, în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu în data de 09.09.2008, următoarele programe : MINIMAX, CARTOON NETWORK, VIASAT NATURE, ROMÂNIA TV, ACASĂ GOLD, PRO CINEMA, AXN BLACK, AXN, DIVA UNIVERSAL, AXN WHITE, NATIONAL GEOGRAPHIC, VIASAT HISTORY, TRAVEL, DA VINCI LEARNING, PV TV, PAPRIKA TV, THE MONEY CHANNEL, MOOZ TV, MUSIC MIX, MUSIC CH, DOLCE SPORT 1, DOLCE SPORT 2, EUROSPORT, EUROSPORT 2, GSP TV, MEGAMAX, AXN SPIN, TV SUD EST, LOOK TV şi TRINITAS.

 De asemenea, s-a mai constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice din Olteniţa ce deserveşte localităţile Budeşti, Curcani, Frumuşani, Mitreni, Negoeşti, Olteniţa, Valea Roşie şi Şoldanu, jud. Călăraşi, distribuitorul de servicii S.C. EXPERTNET S.R.L. retransmite 77 de programe pentru care nu deţine aviz de retransmisie în sistem digital : EURO NEWS, OTV ITALIA, DA VINCI LEARNING, MOOZ, INEDIT TV, MYNELE TV, AXN WHITE, AXN BLAK, AXN, TV SUD EST, U TV, PRO TV, ACASA TV, PRO CINEMA, SPORT.RO, MTV RO, MUSIC CHANNEL, THE MONEY CHANNEL, DOLCE SPORT HD, MOOZ HD, HISTORY HD, DOLCE SPORT 1, DOLCE SPORT 2, TVR1, TVR2, TVR3, ANTENA 1, EUFORIA LIFESTYLE, ANTENA2, ANTENA3, GSP TV, PV TV, TVR HD, EUROSPORT 2, PRIMA TV, KISS TV, PRO TV INTERNATIONAL, HISTORY CH, MOOZ HIT, MOOZ RO, PRO TV HD, ROMANIA TV, TRAVEL CH, KANAL D, NATIONAL 24 PLUS, MEGAMAX, EUROSPORT, DISNEY CH, LOOK TV, SPORT.RO HD, TVR i, DISCOVERY CH, NATIONAL GEOGRAPHIC, NATIONAL TV, FAVORIT, ANIMAL PLANET, ETNO TV, CARTOON NETWORK, ACASA TV HD, TVR NEWS, VIASAT EXPLORER, MINIMAX, DIVA UNIVERSAL, REALITATEA TV, TVE INTERNATIONAL, CANAL 24 HORAS, MUSIC MIX, TV PAPRIKA, TARAF TV, NASUL TV, B1 TV, TV NEPTUN, BLOOMBERG, TV5 MONDE, VIASAT HISTORY, TRINITAS TV şi ACASĂ GOLD.

 Or, potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (1) din Legea audiovizualului, retransmisia de servicii de programe de către distribuitorii de servicii se va face numai în baza avizului eliberat de Consiliu.
 Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea distribuitorului de servicii S.C. EXPERTNET S.R.L. cu amendă în sumă de 10.000 lei.
 Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1. Distribuitorul de servicii S.C. EXPERTNET S.R.L., având avizul de retransmisie nr. A 6861/05.06.2008, Anexa din 09.09.2008, pentru localitatea Olteniţa, unde se află capul reţelei ce deserveşte localităţile : Budeşti, Curcani, Frumuşani, Mitreni, Negoeşti, Olteniţa, Valea Roşie şi Şoldanu, jud. Călăraşi, se sancţionează cu amendă de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor articolelor 74 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Olteniţa jud. Călăraşi, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. EXPERTNET S.R.L. cu amendă de 10.000 lei, întrucât, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Olteniţa, judeţul Călăraşi, a retransmis în sistem analogic programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, iar pentru retransmiterea programelor în sistem digital nu deţine aviz de retransmisie, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.”