Decizia nr. 678 din 18.12.2013

23.12.2013


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 30.000 lei a S.C. ARGIROM TELECOM S.R.L.
 cu sediul în BĂILE HERCULANE, Str. Complexelor nr. 4, Jud. Caraş-Severin CUI : 16995599

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 decembrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 10940/16.10.2013 privind reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea LUNCAVIŢA, judeţul Caraş-Severin, aparţinând S.C. ARGIROM TELECOM S.R.L.
 Distribuitorul de servicii S.C. ARGIROM TELECOM S.R.L. a deţinut avizul de retransmisie nr. A6412/29.03.2007, Anexa nr. 3/16.02.2011 pentru localitatea Luncaviţa, judeţul Caraş-Severin, aviz de retransmisie care a fost retras prin Decizia CNA nr. 493/17.09.2013, conform menţiunii înscrise la ordinea nr. 21 în Anexa nr. 1, parte integrantă a deciziei menţionate.

 Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. ARGIROM TELECOM S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a mai deţine aviz de retransmisie eliberat de Consiliu pentru localitatea Luncaviţa, judeţul Caraş-Severin.
 Potrivit dispoziţiilor invocate, retransmisia de servicii de programe de către distribuitorii de servicii se va face numai pe baza avizului eliberat de Consiliu.
 În fapt, în urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în data de 20.11.2013, în jurul orei 13:00, în localitatea Luncaviţa, judeţul Caraş-Severin, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice din această localitate S.C. ARGIROM TELECOM S.R.L. retransmitea, în sistem analogic, următoarele programe : REALITATEA TV, ETNO TV, ANTENA 3, TARAF TV, PROTV, B1TV, ACASĂ TV, SPORT.RO, ROMÂNIA TV, TVR 1, KANAL D, DIGI SPORT 1, HORA TV, TVR 3, PRIMA TV, ANTENA 1, FAVORIT TV, TVR TIMIŞOARA, NAŢIONAL TV, KISS TV, ANTENA 2, GSP, U TV, DISNEY CHANNEL, MUSIC CHANNEL, EUFORIA LIFESTYLE şi NATIONAL GEOGRAPHIC.
 Astfel, membrii Consiliului au constatat că această societate retransmitea mai multe servicii de programe, fără să deţină aviz de retransmisie eliberat de Consiliu, document în virtutea căruia se acordă unui distribuitor de servicii dreptul la retransmisia printr-o reţea de comunicaţii electronice specificată a unor servicii de programe, în condiţiile legii.

 Retransmisia de servicii de programe fără aviz contravine dispoziţiilor art. 74 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, faptă care, potrivit prevederilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din aceeaşi lege, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 200.000 lei.
 Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii, membrii Consiliului au propus sancţionarea S.C. ARGIROM TELECOM S.R.L. cu amendă în cuantum de 30.000 lei. Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : S.C. ARGIROM TELECOM S.R.L. se sancţionează cu amendă în cuantum de 30.000 de lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.