Decizia nr. 678 din 11.06.2009

11.06.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. RALEX COMIMPEX S.R.L.

  • pentru postul de televiziune DEVA TV

S.C. RALEX COMIMPEX S.R.L.
Str. Liliacului bl. 20, sc.A, et. 4, ap. 9 DEVA , Jud. Hunedoara

pentru postul de televiziune DEVA TV
Piaţa Unirii nr. 4, DEVA, Jud. Hunedoara

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 iunie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la modul în care a fost reflectată, în emisiunile de ştiri şi de dezbateri electorale difuzate în perioada 8 mai - 6 iunie 2009, activitatea de campanie electorală a candidaţilor pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, de către postul DEVA TV.

Postul de televiziune DEVA TV aparţine radiodifuzorului S.C. RALEX COMIMPEX S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 235.2/16.10.2001 şi decizia de autorizare nr. 5588.1/26.04.2005).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 3 şi ale art. 5 alin. (4) lit. a), b) din Decizia nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

Potrivit prevederilor invocate :

,,Art. 3 - Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării unei campanii electorale, cu respectarea următoarelor principii :
a) echitate - competitorii electorali trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru - prezentarea competitorilor electorali proporţională cu importanţa evenimentelor electorale ;
c) imparţialitate - obligaţia radiodifuzorilor de a trata competitorii electorali obiectiv şi echidistant”.

,,Art. 5 alin. (4) - Timpii de antenă oferiţi competitorilor electorali, potrivit dispoziţiilor art. 7 lit. a) şi b), trebuie să respecte ponderea stabilită prin dispoziţiile art. 18 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează :
- lit. a) 4/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au membri în Parlamentul European şi care participă la alegeri, precum şi alianţelor politice sau electorale dintre acestea ;
- lit. b) 1/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care nu au membri în Parlamentul European care participă la alegeri, precum şi candidaţilor independenţi.’’

În urma analizării raportului de inspecţie, membrii Consiliului au constatat că, în perioada campaniei electorale, în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală, competitorii au fost prezenţi, după cum urmează : reprezentanţii PNL în emisiuni a căror durată însumată a fost de aproximativ 3h şi 15 minute, respectiv 70,91%, cei ai UDMR în emisiuni a căror durată însumată a fost de aproximativ 50 de minute, respectiv 18,18%, cei ai PSD+PC în emisiuni a căror durată însumată a fost de aproximativ 30 de minute, respectiv 10,91%, în timp ce alţi competitori electorali, precum PD-L, care au candidat pentru alegerea în Parlamentul European nu au avut nicio participare.

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a constatat că radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 3 din Decizia C.N.A. nr. 391/2009, dispoziţii care prevăd că radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea principiilor echităţii, echilibrului şi imparţialităţii.

Aceste principii presupun ca toţi competitorii electorali să fie trataţi în mod echitabil şi echilibrat, astfel încât fiecare dintre aceştia să-şi poată prezenta programul, în scopul informării electoratului.

De asemenea, au fost încălcate şi dispoziţiile art. 5 alin. (4) din Decizia nr. 391/2009, normă care instituie regula potrivit căreia timpii de antenă se repartizează în mod egal competitorilor electorali.

Scopul acesteia este ca toţi candidaţii şi competitorii electorali să fie trataţi în mod echidistant, astfel încât fiecare dintre aceştia să fi avut posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, în scopul de a beneficia de o prezentare proporţională cu importanţa evenimentelor electorale. Un astfel de demers ar fi dat posibilitatea publicului telespectator să beneficieze de informaţiile necesare pentru a vota în cunoştinţă de cauză. Or, pe parcursul desfăşurării campaniei electorale, radiodifuzorul a difuzat emisiuni de dezbatere electorală în care Consiliul a constatat un vădit dezechilibru între participările competitorilor electorali.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul prevederilor art. 21 din Decizia C.N.A. nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. RALEX COMIMPEX S.R.L. - pentru postul de televiziune DEVA TV.

Potrivit Deciziei CNA nr. 52/2003 S.C. RALEX COMIMPEX S.R.L., pentru postul DEVA TV din localitatea Deva, are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

,,Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul DEVA TV cu somaţie publică, întrucât, în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală nu a asigurat o prezentare echitabilă şi echilibrată a competitorilor electorali la alegerile pentru Parlamentul European.

Astfel, în cadrul emisiunilor menţionate, competitorii au fost prezenţi, după cum urmează : reprezentanţii PNL în emisiuni a căror durată însumată a fost de aproximativ 3h, cei ai UDMR în emisiuni a căror durată însumată a fost de aproximativ 50 de minute, cei ai PSD+PC în emisiuni a căror durată însumată a fost de aproximativ 30 de minute, în timp ce alţi competitori electorali, precum PD-L, care au candidat pentru alegerea în Parlamentul European nu au avut nicio participare.

Potrivit prevederilor legale privind desfăşurarea campaniei electorale, radiodifuzorii au avut obligaţia să asigure reflectarea obiectivă şi echidistantă a campaniei, oferind în mod echitabil şi echilibrat tuturor competitorilor electorali posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.