Decizia nr. 677 din 18.12.2013

23.12.2013


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 30.000 lei a S.C. DIGITAL TERESTRIAL TELEVISION S.R.L.
 cu sediul în Seini, Piața Unirii, nr. 18, Jud. Maramureș CUI 25687911

 pentru postul de televiziune FOCUS TV
 Zalău, Str. Gheorghe Doja, nr. 153, jud. Sălaj ;

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 decembrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la C.N.A sub nr. 11914/04.11.2013, cu privire la respectarea structurii serviciului de programe difuzat de postul FOCUS TV. Postul de televiziune FOCUS TV aparţine S.C. DIGITAL TERESTRIAL TELEVISION S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. TV 339.4/25.07.2005 eliberată la 23.07.2009, decizia de autorizare nr. 1289.0/03.05.2007. În urma analizării rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că că radiodifuzorul S.C. DIGITAL TERESTRIAL TELEVISION S.R.L. a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 Potrivit dispoziţiilor invocate, licenţa audiovizuală cuprinde formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor, iar furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor. Conform raportului de monitorizare prezentat de Serviciul Inspecţie, structura serviciului de programe a postului de televiziune FOCUS TV din Zalău, rezultă că, în perioada 31 octombrie-06 noiembrie 2013, postul a retransmis programul Regio TV, pe ecran afişându-se siglele : Focus TV – în patea stângă, în dreapta - Regio TV Transilvania, iar pe crawl difuzându-se informaţia : „Începând cu 1 noiembrie 2013, Focus TV Sălaj şi Regio TV Transilvania demarează un parteneriat care vizează o mai bună prezenţă a vieţii sălăjene în spaţiul audiovizual (...) Pentru mai multe informaţii ne puteţi contacta la ...”.
 Formatul de principiu şi structura serviciului de programe pentru Focus TV au fost aprobate de Consiliu la data de 25.07.2005 şi nu prevede retransmisia unui alt serviciu de programe sau preluarea altui program, astfel cum este prevăzut în grila aprobată de Consiliu.

 Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. DIGITAL TERESTRIAL TELEVISION S.R.L. a modificat structura serviciului de programe fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului.
 Potrivit dispoziţiilor invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e). Alin. (1) lit. e) al art. 54 dispune că licenţa audiovizuală analogică sau digitală cuprinde formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor.

 Din situaţia prezentată mai sus, rezultă că formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor difuzate, în mod real de radiodifuzor nu corespund cu cele aprobate de CNA la data de 25.07.2005.
 Faţă de aceste considerente, membrii Consiliului au constatat că S.C. DIGITAL TERESTRIAL TELEVISION S.R.L. nu a respectat dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a solicita Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor. Ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, precum şi de faptul că radiodifuzorul S.C. DIGITAL TERESTRIAL TELEVISION S.R.L. a mai fost sancţionat pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, Consiliul a propus sancţionarea acestuia cu amendă în cuantum de 30.000 lei.
 Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. DIGITAL TERESTRIAL TELEVISION S.R.L. titular al licenţei audiovizuale nr. TV 339.4/25.07.2005 eliberată la 23.07.2009, decizia de autorizare nr. 1289.0/03.05.2007, pentru postul de televiziune FOCUS TV din localitatea Zalău, judeţul Sălaj, se sancţionează cu amendă în cuantum de 30.000 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. DIGITAL TERESTRIAL TELEVISION S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, în intervalul orar 18.00 - 22.00, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune FOCUS TV cu amendă în cuantum de 30.000 lei, întrucât, prin retransmiterea programului Regio TV Transilvania, a modificat structura serviciului de programe fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 54 din Legea audiovizualului.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.