Decizia nr. 675 din 11.06.2009

11.06.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 2.500 lei S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L.,
cu sediul în BUCUREŞTI, b-dul Dimitrie Pompei nr. 9-9A, clădirea 20, et. 8, sector 2, CUI R : 17661759

pentru postul PRIMA TV din Slatina
Str. Ana Ipătescu nr. 4A
Localitatea SLATINA Jud. Olt

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 iunie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la modul în care a fost reflectată, în emisiunile de ştiri şi dezbateri difuzate în perioada 01-06.06.2009, activitatea de campanie electorală a candidaţilor pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, de către postul PRIMA TV din Slatina.

Postul de televiziune PRIMA TV aparţine radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 327.2/21.01.2005, decizia de autorizare nr. 1171.1/07.11.2005 pentru localitatea Slatina, judeţul Olt).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 3 şi ale art. 8 alin. (1) din Decizia nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

Potrivit prevederilor invocate :

„Art. 3 - Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării unei campanii electorale, cu respectarea următoarelor principii :
a) echitate - competitorii electorali trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru - prezentarea competitorilor electorali proporţională cu importanţa evenimentelor electorale ;
c) imparţialitate - obligaţia radiodifuzorilor de a trata competitorii electorali obiectiv şi echidistant.

Art. 8 alin. (1) – În cadrul emisiunilor informative se pot difuza ştiri privind activităţile de campanie ale competitorilor electorali, cu respectarea principiilor de echitate, echilibru, imparţialitate şi de informare corectă a publicului.”

În urma analizării raportului de inspecţie, membrii Consiliului au constatat că, în perioada menţionată, în cadrul emisiunilor de ştiri postul PRIMA TV din Slatina a transmis informaţii numai despre activităţile de campanie electorală a reprezentanţilor PSD+PC, în procent de 100 % (reprezentând 1 minut şi 56 de secunde din timpul alocat ştirilor electorale), în timp ce activitatea de campanie electorală a PDL, PNL, UDMR, PRM şi a altor formaţiuni politice sau a competitorilor electorali independenţi nu a fost reflectată deloc.

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a constatat că radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 3 din Decizia C.N.A. nr. 391/2009, dispoziţii care instituie obligaţia în sarcina radiodifuzorilor publici şi privaţi de a asigura reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea principiilor echităţii, echilibrului şi imparţialităţii.

Principiile enunţate presupun ca toţi competitorii electorali să fie trataţi în mod echitabil şi echilibrat, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului şi să-şi poată prezenta programul, în scopul informării electoratului.

Potrivit regulilor de desfăşurare a campaniei electorale, radiodifuzorul avea obligaţia ca ştirile privind activităţile de campanie ale tuturor competitorilor electorali să fie difuzate cu respectarea principiilor de echitate şi echilibru şi de informare corectă a publicului.

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 3 şi ale art. 8 alin. (1) din Decizia nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

Scopul emiterii acestui act normativ îl constituie tratarea în mod echitabil a tuturor candidaţilor şi competitorilor electorali, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de o prezentare proporţională cu importanţa evenimentelor electorale. Un astfel de demers dă posibilitatea publicului telespectator să beneficieze de informaţiile necesare pentru a vota în cunoştinţă de cauză.

Consiliul a avut în vedere şi faptul că, în perioada de monitorizare anterioară celei ce face obiectul prezentei decizii, radiodifuzorul a procedat în mod similar, difuzând emisiuni de ştiri electorale cu încălcarea aceloraşi prevederi, motiv pentru care a mai fost sancţionat cu o somaţie publică.

Pentru aceste considerente, membrii Consiliului au propus şi votat sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 2.500 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 3 şi ale art. 8 alin. (1) din Decizia CNA nr. 391/2009.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 21 din Decizia CNA nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. SBS BROADCASTING S.R.L. titular al licenţei audiovizuale nr. TV 327.2/21.01.2005 şi a deciziei de autorizare nr. 1171.1/07.11.2005 pentru postul de televiziune PRIMA TV din localitatea Slatina, judeţul Olt, se sancţionează cu amendă în cuantum de 2.500 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 3 şi ale art. 8 alin. (1) din Decizia 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.


Către,

S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L.,
B-dul Dimitrie Pompei nr. 9-9A, clădirea 20, et. 8,
BUCUREŞTI sector 2, CUI R : 17661759

pentru postul PRIMA TV din Slatina
Str. Ana Ipătescu nr. 4A
Localitatea SLATINA Jud. Olt

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 675/11.06.2009 privind amendarea cu 2.500 lei a radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L., şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul PRIMA TV din Slatina cu amendă în cuantum de 2.500 lei, întrucât, în cadrul emisiunilor de ştiri difuzate în perioada 01-06.06.2009, nu a asigurat o prezentare echitabilă şi echilibrată a competitorilor electorali la alegerile pentru Parlamentul European.

Astfel, în perioada menţionată, în cadrul emisiunilor de ştiri, postul PRIMA TV din Slatina a transmis informaţii numai despre activităţile de campanie electorală a reprezentanţilor PSD+PC, în procent de 100 % (reprezentând 1 minut şi 56 de secunde din timpul alocat ştirilor electorale), în timp ce activitatea de campanie electorală a PDL, PNL, UDMR, PRM şi a altor formaţiuni politice sau a competitorilor electorali independenţi nu a fost reflectată deloc.

Potrivit prevederilor legale privind desfăşurarea campaniei electorale, radiodifuzorii au avut obligaţia să asigure reflectarea obiectivă şi echidistantă a campaniei, oferind în mod echitabil şi echilibrat tuturor competitorilor electorali posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.