Decizia nr. 673 din 12.12.2013

14.12.2013


envoyer l'article par mail title=


 privind amendarea cu 50.000 lei a SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE cu sediul în BUCUREŞTI, Calea Dorobanţi nr. 191, sector 1, CUI R 8468440

 pentru posturile de televiziune TVR 3 şi TVR Cluj

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 decembrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza unor reclamaţii privind emisiunea „Apasă pe Verde !” difuzată de posturile de televiziune TVR 3 şi TVR Cluj în duplex, în data de 6 decembrie 2013.
 Postul de televiziune TVR 3 aparţine SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE (licenţă audiovizuală nr. S-TV 213/26.02.2008, decizia de autorizare iniţială nr. 1521.0/02.10.2008). Postul de televiziune TVR CLUJ aparţine SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE (licenţă audiovizuală nr. TV 259.1/20.11.2003 decizia de autorizare audiovizuală nr. 1133.0/22.06.2006)
 În urma analizării raportului de monitorizare membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi pe cele ale art. 47 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011, privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

 Potrivit dispoziţiilor Legii audiovizualului :
 Art. 3 (1) Prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului. Conform dispoziţiilor Codului de reglementare a conţinutului audiovizual :
 Art. 47 (1) Este interzisă difuzarea în programele audiovizuale a oricăror forme de manifestări antisemite sau xenofobe. În fapt, postul de televiziune TVR 3 a difuzat, în data de 06.12.2013, de la ora 16.00, emisiunea „Apasă pe Verde !”. Pe ecran, în partea dreaptă, sub sigla TVR 3, a fost titrat : DIRECT, iar în partea stângă a ecranului : Cluj.
 Potrivit informării Serviciului Inspecţie, în data de 6 decembrie 2013, în intervalul orar 16.00-18.00, TVR Cluj a preluat, în timp real, de pe TVR 3 emisiunea « Apasă pe verde ! ». Pe tot parcursul emisiunii în partea dreaptă sus a ecranului a apărut sigla TVR CLUJ şi specificarea PRELUARE TVR 3 (cu sigla acestuia).

 În cadrul emisiunii a fost difuzat un colind interpretat de ansamblul „Dor Transilvan”, colind care a avut următorul conţinut : „Coborât-a coborât (bis)/ Îngeru’ Domnului sfântu’(bis)/ El de cine o fost trimesu’(bis)/ De Fecioara Maria (bis)/ I-o venit vremea să nască (bis)/ Nimeni în Viflaim n-o lasă (bis)/ Când de colo cătră sară (bis)/ Într-o iesle se aşezară (bis)/ Şi-o născut un fiu frumos (bis)/ Anume Isus Hristos (bis)/ Tătă lumea i se-nchină (bis)/ Numai jidovii l-îngână (bis)/ Jidovan afurisit (bis)/ Nu l-ar răbda Domnul sfânt (bis)/ Nici în cer, nici pe pământ (bis)/ Numai la corlan la fum, (bis)/ Acolo-i jidovul bun, (bis)/ Să iasă şfară în drum (bis).
 În urma analizării acestui conţinut, Consiliul a apreciat că versurile colindului prezentat de radiodifuzor constituie o formă de manifestare antisemită, o atitudine vădit ostilă, violentă, la adresa evreilor, de natură să afecteze libertăţi şi drepturi fundamentale ale omului. Astfel, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile legale care interzic difuzarea în programele audiovizuale a oricăror forme de manifestări antisemite.

 De asemenea, membrii Consiliului au apreciat că o astfel de prezentare a fost de natură să contravină prevederilor Legii audiovizualului conform cărora, prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului. Potrivit prevederilor art. 3 alin. (3) din Legea audiovizualului, răspunderea pentru conţinutul serviciilor de programe difuzate revine, în condiţiile legii, furnizorului de servicii media audiovizuale, iar norma nu distinge după cum transmiterea emisiunii este în direct sau este vorba despre un program înregistrat.
 Faţă de aceste considerente, în temeiul art. 90 alin. (1) şi (2) şi 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 şi art. 90 alin (4) din aceeaşi lege,
 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1. Radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE, având licenţa audiovizuală nr. S-TV 213/26.02.2008 şi decizia de autorizare iniţială nr. 1521.0/02.10.2008, pentru postul de televiziune TVR 3 şi licenţa audiovizuală nr. TV 259.1/20.11.2003 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 1133.0/22.06.2006, pentru postul de televiziune TVR CLUJ, se sancţionează cu amendă în cuantum de 50.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 47 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011, privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri a fiecăruia dintre cele două posturi, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat Societatea Română de Televiziune cu amendă de 50.000 lei, întrucât în cadrul unei transmisiuni duplex a posturilor de televiziune TVR 3 şi TVR CLUJ a difuzat un material de natură să încalce dispoziţiile legale care interzic difuzarea în cadrul emisiunilor audiovizuale a oricăror forme de manifestări antisemite.
 Potrit Legii audiovizualului, prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.