Decizia nr. 672 din 12.12.2013

14.12.2013


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea SOCIETĂŢII ROMÂNE DE RADIODIFUZIUNE
 BUCUREŞTI, Str. General Berthelot nr. 60-64, sector 1

 pentru postul RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 decembrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, precum şi reclamaţia înregistrată la CNA sub nr. 11622/28.10.2013 cu privire la emisiunea „Maraton de duminică”, ediţia difuzată în data de 13.10.2013, de postul RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI. Postul public RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI aparţine SOCIETĂŢII ROMÂNE DE RADIODIFUZIUNE (licenţa R 687.1/30.11.2005 eliberată la data de 23.07.2010 şi decizia de autorizare nr. 1349.0/05.11.2007).
 În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE a încălcat prevederile art. 40 alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
 Potrivit dispoziţiilor invocate, prezentatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.

 În fapt, în data de 13.10.2013, în intervalul orar 18.10-23.00, postul public RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI a difuzat emisiunea „Maraton de duminică”. În studio au fost invitaţi domnul Dan Puric şi o parte dintre cercetătorii care au realizat, sub coordonarea domnului Mircea Tudor, “Sistemul de scanare a avioanelor Roboscan Aeria”, invenţie premiată la Salonul de Invenţii de la Geneva.
 După o succintă prezentare a unor momente dificile din timpul cercetărilor şi, în final, a succesului de care se bucură această importantă realizare, moderatorul a întrebat invitaţii despre reacţia statului român cu privire la această invenţie.
 În acest context, exprimându-şi opinia pe marginea discuţiei aflate în dezbatere, domnul Dan Puric s-a adresat în termeni ofensatori la adresa statului român.

 Redăm din raportul de monitorizare : Dan Puric : ... Dacă în România era într-adevăr un stat şi nu un cuib mafiotic, lucrul acesta era onorat. (...) Gândiţi-vă ce ar fi însemnat această invenţie în spaţiul german, în spaţiul britanic... Cu ocazia aceasta, sigur, noi vorbim pentru ascultători, pentru oamenii conştienţi, nu vorbim de şleahta asta de securişti care ne conduc...” De asemenea, pe parcursul emisiunii, aflându-se într-un dialog cu ascultătorii, în intervenţia pe care a avut-o, referindu-se la statul român, domnul Dan Puric a afirmat : „Sistemul acesta de tip mafiot care paralizează dezvoltarea României este un cancer la nivel social.” Într-un alt context al discuţiei pe marginea subiectului referitor la proiectul minier de la Roşia Montană şi exploatarea gazelor de şist, domnul Dan Puric a făcut următorul comentariu : „Păi nu poţi să ai păreri aici, aici ai atitudine. Părerea o discuţi la o bere, la o margine de stradă, aici este vorba de o atitudine fermă pentru că e vorba de imunitatea ţării. E o boală care trebuie eradicată. Cauza trebuie văzută în germenele extern din Canada, unde sunt trei golani, acolo, care manevrează treaba asta, şi-apoi receptivitatea morbidă din partea Securităţii, care este în stare să vândă orice ...”. În raport de conţinutul emisiunii exemplificat mai sus, membrii Consiliului au constatat că unul dintre invitaţii participanţi la emisiune, în contextul opiniilor exprimate cu privire la subiectele abordate, referindu-se la conducerea statului român, acesta a utilizat un limbaj de genul : „şleahtă de securişti, cuib mafiotic, sistem de tip mafiot, este un cancer la nivel social”, iar la adresa celor implicaţi în proiectul Roşia Montană : „Cauza trebuie văzută în germenele extern din Canada, unde sunt trei golani ...şi-apoi receptivitatea morbidă din partea Securităţii”. Cu privire la aprecierile făcute de domnul Dan Puric şi care vizau aspecte acuzatoare privind conducerea „de tip mafiot” a statului român, membrii Consiliului au constatat că moderatorul emisiunii nu numai că nu a solicitat invitatului să le justifice sau, cel puţin, să indice unele elemente concrete în sprijinul celor afirmate, dar i-a permis invitatului să folosească un limbaj de natură a ofensa publicul. Faţă de această situaţie, membrii Consiliului au constatat că singura reacţie a moderatorului a constat în încercarea acestuia de a se absolvi în eventualitatea sancţionării cu amendă a radiodifuzorului, transferând răspunderea în sarcina invitatului său pentru expresiile utilizate. În acest sens, exemplificăm din raportul de monitorizare : „Moderator : Am să spun că apelativele vă aparţin, pentru a nu risca o amendă din partea CNA-ului... Dan Puric : Spuneţi-le să-mi trimită mie amenda, personal, că-i trec şi pe ăştia care mă amendează pe mine tot pe lista cu tribunalul moral. Ei trebuie să amendeze chestiile de fraudă, nu chestiile de atitudine. Deci, dacă primiţi vreo amendă, trimiţi pe adresa lui Dan Puric, că mă ocup eu de ei.”

 Or, abordarea unei asemenea atitudini din partea moderatorului emisiunii a condus la neîndeplinirea de către acesta a obligaţiei instituite de art. 40 alin. (3) din Codul audiovizualului, potrivit căreia moderatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios.
 Având în vedere domeniul în care îşi desfăşoară activitatea, un realizator/moderator de emisiuni, formator de opinii, trebuie să aibă o conduită de respectare a dispoziţiilor legale ce reglementează comunicarea audiovizuală şi să-şi exercite cu bună-credinţă obligaţiile ce-i revin în virtutea prevederilor legale invocate. În calitatea de garant al interesului public, recunoscând libertatea de exprimare ca principiu fundamental al spaţiului audiovizual, membrii Consiliului consideră că discutarea unor subiecte se poate realiza în termeni care să nu lezeze interlocutorul sau publicul, care poate împărtăşi o opinie diferită sau contrară celei expuse, acest fapt fiind o realitate acceptată într-un stat democrat.
 Având în vedere aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliul au propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.
 Supusă la vot, propunerea de sancţionare a radiodifuzorului a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului. În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE (licenţa R 687.1/30.11.2005 eliberată la data de 23.07.2010 şi decizia de autorizare nr. 1349.0/05.11.2007 pentru postul RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI) se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3 : Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 "Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI cu somaţie publică, întrucât moderatorul emisiunii „Maraton de duminică”, difuzate în data de 13.10.2013, a permis unuia dintre invitaţi să folosească un limbaj de natură a ofensa publicul, fapt ce contravine prevederilor art. 40 din Codul audiovizualului.
 Potrivit dispoziţiilor invocate, prezentatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.