Decizia nr. 672 din 11.06.2009

11.06.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. NEW IMAGE SRL,
SATU MARE, Str. N. Golescu nr. 14, apt. 10, jud. SATU MARE

pentru postul de televiziune TV 1 SAMTEL
SATU MARE, Str. Ceahlăului nr. 3, jud. SATU MARE

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 iunie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la modul în care a fost reflectată, în emisiunile de ştiri şi dezbateri electorale difuzate în perioada 08 mai - 06 iunie 2009 de postul de televiziune TV 1 SAMTEL, activitatea de campanie electorală a candidaţilor pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

Postul de televiziune TV 1 SAMTEL aparţine radiodifuzorului S.C. NEW IMAGE SRL (licenţa audiovizuală nr. TV-C 429/21.10.2008 şi decizia de autorizare nr. 1531.0/06.11.2008).

În urma analizării raportului de inspecţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. NEW IMAGE SRL a încălcat dispoziţiile art. 3 şi art. 8 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

Potrivit prevederilor invocate :

- art. 3 - "Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii :
a) echitate - competitorii electorali trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru - prezentarea competitorilor electorali proporţională cu importanţa evenimentelor electorale ;
c) imparţialitate - obligaţia radiodifuzorilor de a trata competitorii electorali obiectiv şi echidistant.« _ - art. 8 alin. (1) - »În cadrul emisiunilor informative, se pot difuza ştiri privind activităţile de campanie ale competitorilor electorali, cu respectarea principiilor de echitate, echilibru, imparţialitate şi de informare corectă a publicului.”

În urma analizării raportului de inspecţie, membrii Consiliului au constatat că, în perioada menţionată, postul TV 1 SAMTEL a transmis, în cadrul emisiunilor de ştiri, informaţii despre activităţile de campanie electorală a reprezentanţilor PNL, în proporţie de 67,61%, respectiv 33:22 minute, a reprezentanţilor PD-L în proporţie de 21,88%, respectiv 10:48 minute, a reprezentanţilor PSD+PC, în proporţie de 8,81%, respectiv 4:21 minute, a reprezentanţilor UDMR în proporţie de 1,69%, respectv 50 de secunde, în timp ce activitatea de campanie electorală a celorlalţi competitori electorali nu a fost reflectată deloc.

Din compararea acestor date referitoare la timpul alocat competitorilor electorali, reiese faptul că reprezentanţii PNL au beneficiat de un spaţiu de antenă mult mai mare decât al celorlalţi competitori la alegerile pentru Parlamentul European, în timp ce alţi competitori nu au fost deloc prezentaţi în emisiunile de ştiri.

În aceste condiţii, Consiliul a constatat că au fost încălcate prevederile art 8 alin. (1) al Deciziei C.N.A. nr. 391/2009, conform cărora difuzarea ştirilor privind campania electorală trebuie să respecte principiile echităţii, echilibrului şi imparţialităţii.

De asemenea, Consiliul a constatat că radiodifuzorul nu a respectat nici prevederile art. 3 din Decizia C.N.A. nr. 391/2009, dispoziţii care prevăd că radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea principiilor echităţii, echilibrului şi imparţialităţii.

Aceste principii presupun ca toţi competitorii electorali să fie trataţi în mod echitabil şi echilibrat, astfel încât fiecare dintre aceştia să-şi poată prezenta programul, în scopul informării electoratului.

Un astfel de demers ar fi dat posibilitatea publicului telespectator să beneficieze de informaţiile necesare pentru a vota în cunoştinţă de cauză.

Consiliul a avut în vedere şi faptul că, în perioada de monitorizare anterioară celei ce face obiectul prezentei decizii, radiodifuzorul a procedat în mod similar, difuzând ştiri electorale cu încălcarea aceloraşi prevederi, motiv pentru care a fost atenţionat printr-o scrisoare. Cu toate acestea, radiodifuzorul nu a înţeles să intre în legalitate.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul prevederilor art. 21 din Decizia C.N.A. nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. NEW IMAGE SRL pentru postul de televiziune TV 1 SAMTEL.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, S.C. NEW IMAGE SRL are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, următorul text :

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune TV 1 SAMTEL cu somaţie publică, întrucât, în cadrul emisiunilor de ştiri difuzate în perioada 08 mai - 06 iunie 2009, activitatea competitorilor electorali pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European nu a fost reflectată în mod echitabil şi echilibrat.

Astfel, postul TV 1 SAMTEL a difuzat, în cadrul emisiunilor de ştiri, informaţii despre activităţile de campanie electorală a reprezentanţilor PNL, în proporţie de 67,61%, respectiv 33:22 minute, a reprezentanţilor PD-L în proporţie de 21,88%, respectiv 10:48 minute, a reprezentanţilor PSD+PC, în proporţie de 8,81%, respectiv 4:21 minute, a reprezentanţilor UDMR în proporţie de 1,69%, respectv 50 de secunde, în timp ce activitatea de campanie electorală a celorlalţi competitori electorali nu a fost reflectată deloc.

Potrivit prevederilor legale privind desfăşurarea campaniei electorale, radiodifuzorii au avut obligaţia să asigure reflectarea obiectivă şi echidistantă a campaniei, oferind în mod echitabil şi echilibrat tuturor competitorilor electorali posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.