Decizia nr. 670 din 11.06.2009

11.06.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu suma de 2.500 lei a S.C. NORD VEST TRUST MEDIA S.R.L., CUI 11285078

pentru postul NORD - VEST TV din localitatea Satu Mare

S.C. NORD VEST TRUST MEDIA S.R.L.
Str. Retezatului nr. 23, SATU MARE, Jud. Satu Mare

pentru postul NORD - VEST TV
B-dul Transilvaniei nr. 3, incinta Casei de Cultură a Sindicatelor
SATU MARE, Jud. Satu Mare

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 iunie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la modul în care a fost reflectată, în emisiunile de ştiri şi de dezbateri electorale difuzate în perioada 03 - 06 iunie 2009, activitatea de campanie electorală a candidaţilor pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, de către postul NORD - VEST TV.

Postul de televiziune NORD - VEST TV aparţine S.C. NORD VEST TRUST MEDIA S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV-C 002.2/13.02.2003, decizia de autorizare nr. 487.1-1/25.10.2005 pentru localitatea Satu Mare).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. NORD VEST TRUST MEDIA S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 3 şi ale art. 5 alin. (4) lit. a), b) din Decizia nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

Potrivit prevederilor invocate :

,,Art. 3 - Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării unei campanii electorale, cu respectarea următoarelor principii :
a) echitate - competitorii electorali trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru - prezentarea competitorilor electorali proporţională cu importanţa evenimentelor electorale ;
c) imparţialitate - obligaţia radiodifuzorilor de a trata competitorii electorali obiectiv şi echidistant”.

,,Art. 5 alin. (4) - Timpii de antenă oferiţi competitorilor electorali, potrivit dispoziţiilor art. 7 lit. a) şi b), trebuie să respecte ponderea stabilită prin dispoziţiile art. 18 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează :
- lit. a) 4/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au membri în Parlamentul European şi care participă la alegeri, precum şi alianţelor politice sau electorale dintre acestea ;
- lit. b) 1/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care nu au membri în Parlamentul European care participă la alegeri, precum şi candidaţilor independenţi.’’

În urma analizării raportului de inspecţie, membrii Consiliului au constatat că, pe perioada campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, postul de televiziune NORD-VEST TV din Satu Mare a difuzat emisiuni de dezbatere electorală cu încălcarea principiilor echităţii, echilibrului şi imparţialităţii reglementate de dispoziţiile art. 3 din Decizia C.N.A. nr. 391/2009.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii şi competitorii electorali să fie trataţi obiectiv şi echidistant, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului.

Or, pe parcursul desfăşurării campaniei electorale, radiodifuzorul a difuzat emisiuni de dezbatere electorală în care Consiliul a constatat un vădit dezechilibru între participările competitorilor electorali.

În aceste condiţii, pe perioada cuprinsă între momentul începeriii campaniei electorale şi până în 03 iunie 2009, Consiliul a adresat postului de televiziune NORD-VEST TV o scrisoare de atenţionare şi l-a sancţionat prin două decizii cu somaţie publică.

Cu toate acestea, postul nu a făcut niciun demers prin care să intre în legalitate, în sensul de a reflecta campania electorală pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în mod echilibrat şi echidistant.

Astfel, deşi în perioada 3 - 6 iunie 2009, radiodifuzorul ar fi avut posibilitatea să intre în legalitate, în sensul de a echilibra situaţia participării competitorilor electorali în emisiunile de dezbatere electorală, acesta nu numai că nu a făcut niciun demers în acest sens, dar a ales să nu mai difuzeze nicio emisiune de acest gen, astfel încât dezechilibrul constatat anterior de Consiliu s-a menţinut.

În aceste condiţii, competitorii electorali nu au avut posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului, pentru ca acesta să poată vota în cunoştinţă de cauză.

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a constatat că radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 3 din Decizia C.N.A. nr. 391/2009, dispoziţii care prevăd că radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea principiilor echităţii, echilibrului şi imparţialităţii.

Aceste principii presupun ca toţi competitorii electorali să fie trataţi în mod echitabil şi echilibrat, astfel încât fiecare dintre aceştia să-şi poată prezenta programul, în scopul informării electoratului.

De asemenea, au fost încălcate şi dispoziţiile art. 5 alin. (4) din Decizia nr. 391/2009, normă care instituie regula potrivit căreia timpii de antenă se repartizează în mod egal competitorilor electorali.

Scopul acesteia este ca toţi candidaţii şi competitorii electorali să fie trataţi în mod echidistant, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de o prezentare proporţională cu importanţa evenimentelor electorale. Un astfel de demers dă posibilitatea publicului telespectator să beneficieze de informaţiile necesare pentru a vota în cunoştinţă de cauză.

Pentru aceste considerente, membrii Consiliului au propus şi votat sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 2.500 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 3 şi art. 5 alin. (4) din Decizia C.N.A. nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 21 din Decizia C.N.A. nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. NORD VEST TRUST MEDIA S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV-C 002.2/13.02.2003, decizia de autorizare nr. 487.1-1/25.10.2005 pentru localitatea Satu Mare) pentru postul de televiziune NORD-VEST TV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 2.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 şi art. 5 alin. (4) din Decizia C.N.A. nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.


Către

S.C. NORD VEST TRUST MEDIA S.R.L., CUI 11285078
Str. Retezatului nr. 23, SATU MARE, Jud. Satu Mare

pentru postul NORD – VEST TV
B-dul Transilvaniei nr. 3, incinta Casei de Cultură a Sindicatelor
SATU MARE, Jud. Satu Mare

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 670/11.06.2009 privind amendarea cu 2.500 lei a radiodifuzorului S.C. NORD VEST TRUST MEDIA S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune NORD-VEST TV cu amendă în cuantum de 2.500 lei, întrucât, pe perioada campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, a difuzat emisiuni de dezbatere electorală cu încălcarea principiilor echităţii, echilibrului şi imparţialităţii reglementate de dispoziţiile art. 3 din Decizia C.N.A. nr. 391/2009.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii şi competitorii electorali să fie trataţi obiectiv şi echidistant, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului.

Or, postul de televiziune NORD-VEST TV a difuzat emisiuni de dezbatere electorală în care a existat un vădit dezechilibru între participările competitorilor electorali, care nu au avut posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului, pentru ca acesta să poată vota în cunoştinţă de cauză."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.