Decizia nr. 670 din 10.12.2013

12.12.2013


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C. RCS & RDS S.A.
 cu sediul în Bucureşti, Str. Dr. Staicovici nr. 75 Clădirea Forum 2000, Building, faza I, et. 2, sector 5 C.U.I. 5888716

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 decembrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Baia Mare, judeţul Maramureş, reţea aparţinând S.C. RCS & RDS S.A. Distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A. deţine avizul de retransmisie nr. A 6980.5/20.06.2013, Anexa nr. 17.a aprobată la data de 26.02.2013 pentru localitatea Baia Mare, judeţul Maramureş.
 Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A. a încălcat prevederile art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii care retransmit servicii de programe au obligaţia, la nivel regional şi local, să includă în oferta lor cel puţin două programe regionale şi două programe locale, acolo unde acestea există ; criteriul de departajare va fi ordinea descrescătoare a audienţei.

 Oferta de servicii de programe pentru care distribuitorul S.C. RCS & RDS S.A. a obţinut aprobarea Consiliului la data 26.02.2011, în sistem analogic, cuprinde 68 de programe, iar la poziţia nr. 30 este înscris programul local cu denumirea TL+, aparţinând S.C. CANAL 7 S.R.L.
 Potrivit raportului întocmit de Serviciul Inspecţie, în urma verificării ofertei de servicii a distribuitorului de servicii SC RCS&RDS SA, în data de 29.10.13, s-a constatat că programul local TL+ nu mai este retransmis în grila analogică din Baia Mare, fiind retransmise programele regionale MARAMUREŞ TV, eMARAMUREŞ TV şi AXA TV TRANSILVANIA, respectiv un program local, TV SIGHET, pentru Sighetu Marmaţiei. Practic, în grila analogică nu este retransmis niciun program local din Baia Mare. Astfel, din analiza raportului prezentat de Serviciul Inspecţie, rezultă că la nivel local, în Baia Mare, există programele locale TV IMPACT şi TL+, iar, mai mult decât atât, în oferta aprobată de Consiliu figurează programul TL+ a cărui retransmisie este obligatorie în virtutea prevederilor legale incidente.
 În raport de această situaţie, membrii Consiliului au constatat că, deşi distribuitorul de servicii are inclus în ofertă retransmisia programului local TL+, în sistem analogic, acesta nu îl retransmite în reţeaua din Baia Mare, fapt ce contravine dispoziţiilor art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului. Conform normelor legale invocate, distribuitorului îi revine obligaţia legală de a include şi de a retransmite cel puţin două programe regionale şi două locale, acolo unde acestea există. Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii S.C. RCS & RDS S.A. Supusă la vot, propunerea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1 : Distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A. (deţine avizul de retransmisie nr. A 6980.5/20.06.2013, Anexa nr. 17.a aprobată la data de 26.02.2013 pentru localitatea Baia Mare, judeţul Maramureş) se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3 : În temeiul dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, distribuitorul de servicii are obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Baia Mare, judeţul Maramureş, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

 "Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A. cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât nu retransmite programul local TL+ în localitatea Baia Mare.”