Decizia nr. 668 din 10.12.2013

12.12.2013


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C. ATELIERELE CULTURALE S.R.L.
 Bucureşti, Şos. Petricani nr. 5-7 parter, cam.1-2, sector 2

 pentru postul TELE EUROPA NOVA
 Cluj, Strada Observatorului, nr. 2

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 decembrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat respectarea formatului de principiu al serviciului de programe şi a structurii programelor difuzate de postul de postul TELE EUROPA NOVA. Postul de televiziune TELE EUROPA NOVA aparţine S.C. ATELIERELE CULTURALE S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 061/22.09.1993 eliberată la data de 27.05.2004, decizia de autorizare nr. 185.0-1/17.09.1996, eliberată la data de 09.07.2013 , pentru localitatea Cluj-Napoca, județul Cluj).
 În urma analizării raportului, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu respectă structura de programe aprobată, modificând practic structura programelor fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 Potrivit dispoziţiilor invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. e). Alin. (1) lit. e) din art. 54 prevede că licenţa audiovizuală analogică sau digitală cuprinde formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor.
 Analizând respectarea formatului de principiu al serviciului de programe şi a structurii programelor difuzate de postul TELE EUROPA NOVA, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu respectă structura serviciului de programe aprobată la data de 13.05.2005.
 Astfel, din situaţia prezentată rezultă că structura programelor producție proprie reprezintă un procent de 91,41% faţă de 10,12%, iar programele audiovizuale ale altor producători reprezintă un procent de 8,59% față de 0% aprobată de Consiliu. S-a mai constatat că postul B1 TV, nu este retransmis, iar în grila aprobată de Consiliu, acesta trebuia retransmis într-un procent de 89,98%.

 Consiliul a mai constatat că emisiunile de informare reprezintă un procent de 11,98% faţă de 30 % aprobată de Consiliu. De asemenea, s-a constatat că postul TELE EUROPA NOVA difuzează programe educative, culturale, religioase într-un procent de 71,83% faţă de 30% aprobat de Consiliu. Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că S.C. ATELIERELE CULTURALE S.R.L. a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului, întrucât a modificat formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor aprobate de CNA la data de 13.05.2005, fără a solicita în prealabil acordul Consiliului cu privire la operarea acestei modificări.
 Pentru aceste considerente, constantând încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică de intrare în legalitate. În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din acelaşi act normativ,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorului S.C. ATELIERELE CULTURALE S.R.L. titular al licenţei audiovizuale nr. TV 061/22.09.1993 eliberată la data de 27.05.2004, și al deciziei de autorizare nr. 185.0-1/17.09.1996, eliberată la data de 09.07.2013, pentru postul TELE EUROPA NOVA se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul TELE EUROPA NOVA cu somaţie publică, întrucât a modificat structura programelor fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 54 din Legea audiovizualului.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.