Decizia nr. 667 din 10.12.2013

12.12.2013


envoyer l'article par mail title=

 privind somarea S.C. EXPRES IMAGE S.R.L. cu sediul în CLUJ-NAPOCA, str. Tribunul Andreica nr. 31, jud. Cluj

 pentru postul de televiziune CREDO TV

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 decembrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea formatului de principiu al serviciului de programe şi a structurii programelor difuzate de postul CREDO TV. Postul CREDO TV aparţine S.C. EXPRES IMAGE S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 104.3/18.11.2004, decizia de autorizare nr. 1101.0/16.05.2006 şi reautorizare nr. 1101.1-1/10.05.2012).
 În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. EXPRES IMAGE S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e). Lit. e) a alin. (1) se referă la formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor.
 În fapt, în urma monitorizării emisiunilor difuzate de postul CREDO TV în perioada 24-30.10.2013, s-a constatat că formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor difuzate nu corespund cu cele aprobate de CNA la data de 05.12.2012. Astfel, faţă de formatul de principiu al serviciului de programe şi structura de programe aprobate de CNA la data de 05.12.2012, postul CREDO TV a difuzat în perioada monitorizată, respectiv 24-30 octombrie 2013, următoarea structură de programe :

 Producţie proprie : Aprobat : 75,00 % Transmis : 78,57 %
 Producţii audiovizuale ale altor producători : Aprobat : 25,00 % Transmis : 21,43 %
 Programe retransmise:Aprobat : 0 % Transmis : 0 %
 Programe preluate:Aprobat : 0% Transmis : 0 %
 Programe de informare (%):Aprobat : 0 % Transmis : 0 %
 Programe educative, culturale, religioase(%) :
 Aprobat : 68,23 % Transmis : 87,25 %
 din care : Educative : Aprobat : 11,75 % Transmis : 10,07% Culturale : Aprobat : 16,10 % Transmis : 8,70% Religioase : Aprobat : 40,38 % Transmis : 68,48%
 Filme (%) : Aprobat : 3,26 % Transmis : 2,56 %

 Programe de divertisment si alte tipuri de programe (%) Aprobat : 26,03 % Transmis : 9,19 %
 din care :
 Divertisment : 00,00 %
 alte tipuri de programe : 9,19 %

 publicitate si teleshopping :  %
 Aprobat : 2,48 % Transmis : 1 %

 din care : Publicitate : 2,48 % Transmis : 1 %
 Teleshopping : 00,00%

 Din situaţia prezentată rezultă că :

  • structura programelor producţie proprie reprezintă un procent de 78,57 % faţă de 75 % aprobată de Consiliu ;
  • producţiile audiovizuale ale altor producători reprezintă un procent de 21,43 % faţă de 25 % aprobat de Consiliu ;
  • programe educative, culturale, religioase reprezintă un procent de 87,25 % faţă de 68,23 % aprobat de Consiliu ;
  • - din care :
  • - educative : transmise 10,07 % faţă de 11,75 % aprobate de Consiliu ;
  • - culturale : 8,70 % faţă de 16,10 % aprobate de Consiliu ;
  • - religioase : 68,48 % faţă de 40,38 % aprobate de Consiliu ;
  • - filme : transmise 2,56 % faţă de 3,26 % aprobate de Consiliu ;
  • programe de divertisment şi alte tipuri de programe reprezintă un procent de 9,19 % faţă de 26,03 % aprobate de Consiliu ;

 Faţă de aspectele prezentate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. EXPRES IMAGE S.R.L. nu a respectat formatul de principiu al serviciului de programe şi structura de programe aprobată de CNA la data de 05.12.2012.
 Or, potrivit prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor. Numai după acest moment, radiodifuzorul avea dreptul să difuzeze efectiv programele într-un format de principiu şi structură de programe modificate.

 Consiliul apreciază că justificarea radiodifuzorului potrivit căreia diferenţa dintre structura de programe aprobată de CNA la data de 05.12.2012 şi transmiterea efectivă a programelor s-ar fi datorat faptului că muzica religioasă a fost inclusă la secţiunea „Divertisment şi alte tipuri de programe”, nu este pertinentă şi concludentă, având în vedere că acesta avea obligaţia să respecte întocmai structura de programe pe tipuri de emisiuni, aprobată de Consiliu la data de 05.12.2012.
 Faţă de aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.
 În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. EXPRES IMAGE S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 104.3/18.11.2004, al deciziei de autorizare nr. 1101.0/16.05.2006 şi reautorizare nr. 1101.1-1/10.05.2012 , pentru postul de televiziune CREDO TV, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările ulterioare, radiodifuzorul S.C. EXPRES IMAGE S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, în intervalul orar 18.00 - 22.00, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul CREDO TV cu somaţie publică, întrucât a modificat formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor, fără a avea acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 54 din Legea audiovizualului. Conform dispoziţiilor invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate