Decizia nr. 666 din 11.06.2009

11.06.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. GLOBAL VIDEO MEDIA S.A.,
cu sediul în Bucureşti, b-dul Gheorghe Brătianu nr. 26, parter, sector 1

pentru postul de televiziune ALPHA TV din Cluj-Napoca
str. Ploieşti nr. 6-8, Piaţa Mihai Viteazu, jud. Cluj

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 iunie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la modul în care a fost reflectată, în emisiunile de dezbatere difuzate în perioada 08 mai – 06 iunie 2009, activitatea de campanie electorală a partidelor politice pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, de către postul ALPHA TV.

Postul de televiziune ALPHA TV aparţine radiodifuzorului S.C. GLOBAL VIDEO MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 218.3/13.06.2000, decizia de autorizare nr. 479.0/11.02.2003 şi reautorizare nr. 479.1-1/10.04.2008).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. GLOBAL VIDEO MEDIA S.A. a încălcat dispoziţiile art. 3 şi ale art. 5 alin. (4) din Decizia nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

Potrivit prevederilor invocate :

„Art. 3 - Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii :
a) echitate - competitorii electorali trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru - prezentarea competitorilor electorali proporţională cu importanţa evenimentelor electorale ;
c) imparţialitate - obligaţia radiodifuzorilor de a trata competitorii electorali obiectiv şi echidistant.

Art. 5 alin. (4) Timpii de antenă oferiţi competitorilor electorali, potrivit dispoziţiilor art. 7, trebuie să respecte ponderea stabilită prin dispoziţiile art. 18 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează :
a) 4/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au membri în Parlamentul European şi care participă la alegeri, precum şi alianţelor politice sau electorale dintre acestea ;
b) 1/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care nu au membri în Parlamentul European care participă la alegeri, precum şi candidaţilor independenţi.”

În urma analizării raportului de inspecţie, membrii Consiliului au constatat că, în perioada menţionată, în emisiunile de dezbatere electorală difuzate de postul ALPHA TV au fost prezenţi numai reprezentanţii PSD+PC, în timp ce reprezentanţii PD-L, PNL, UDMR şi cei ai partidelor şi independenţilor neparlamentari (PNŢCD, PFC, PRM şi independenţi) nu au avut nicio apariţie.

Din compararea datelor din raportul de inspecţie rezultă că în emisiunile de dezbatere electorală au fost prezenţi, timp de 32.47 minute, numai reprezentanţii PSD+PC, în timp ce alţi competitori electorali nu au participat la nicio emisiune de dezbatere electorală.

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a constatat că radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 3 din Decizia C.N.A. nr. 391/2009, dispoziţii care prevăd că radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea principiilor echităţii, echilibrului şi imparţialităţii.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii şi competitorii electorali să fie prezenţi în mod echilibrat în emisiuni de dezbatere electorală, pentru că numai în acest fel publicul poate cunoaşte progamele politice ale acestora şi activităţile de campanie electorală, putând vota în cunoştinţă de cauză.

În aceste condiţii, au fost încălcate şi dispoziţiile art. 5 alin. (4) din Decizia nr. 391/2009, normă care instituie regula potrivit căreia timpii de antenă se repartizează în mod egal competitorilor electorali.

Scopul acesteia este ca toţi candidaţii şi competitorii electorali să fie trataţi în mod echitabil, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de o prezentare proporţională cu importanţa evenimentelor electorale. Un astfel de demers dă posibilitatea publicului telespectator să beneficieze de informaţiile necesare pentru a vota în cunoştinţă de cauză.

În temeiul prevederilor art. 21 din Decizia 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. GLOBAL VIDEO MEDIA S.A. pentru postul de televiziune ALPHA TV din Cluj-Napoca.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, următorul text :

,,Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul ALPHA TV din Cluj-Napoca cu somaţie publică, întrucât, în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală difuzate în perioada 08 mai – 06 iunie 2009, nu a asigurat o prezentare echitabilă şi echilibrată a candidaţilor sau competitorilor electorali la alegerile pentru Parlamentul European.

Astfel, în cadrul acestor emisiuni, au participat numai reprezentanţii PSD+PC, în timp ce reprezentanţii PD-L, PNL, UDMR, PNŢCD, PFC, PRM şi candidaţii independenţi nu au avut nicio apariţie.

Potrivit prevederilor legale privind desfăşurarea campaniei electorale, radiodifuzorii au avut obligaţia să asigure reflectarea obiectivă şi echidistantă a campaniei, oferind în mod echitabil şi echilibrat tuturor competitorilor electorali posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.