Decizia nr. 665 din 11.06.2009

11.06.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. B.G. MEDIA S.R.L.
cu sediul în Suceava, Calea Unirii nr. 31A, camera 1, jud. Suceava

pentru postul de televiziune BUCOVINA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 iunie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, cu privire la modul în care a fost reflectată, în emisiunile de ştiri difuzate în perioada 3 - 6 iunie 2009, activitatea de campanie electorală a candidaţilor pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, de postul de postul de televiziune BUCOVINA TV.

Postul de televiziune BUCOVINA TV aparţine radiodifuzorului S.C. B.G. MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 336.2/25.07.2005, decizia de autorizare nr. 1232.0/23.01.2007).

În urma analizării raportului de inspecţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 şi ale art. 8 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

Potrivit prevederilor invocate :

„Art. 3 - Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii :
a) echitate - competitorii electorali trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru - prezentarea competitorilor electorali proporţională cu importanţa evenimentelor electorale ;
c) imparţialitate - obligaţia radiodifuzorilor de a trata competitorii electorali obiectiv şi echidistant.

Art. 8 alin. (1) - În cadrul emisiunilor informative, se pot difuza ştiri privind activităţile de campanie ale competitorilor electorali, cu respectarea principiilor de echitate, echilibru, imparţialitate şi de informare corectă a publicului.”

În urma analizării raportului de inspecţie, membrii Consiliului au constatat că, în perioada menţionată, în cadrul emisiunilor de ştiri postul BUCOVINA TV nu a reflectat în mod echitabil şi echilibrat activităţile de campanie electorală ale candidaţilor aflaţi în competiţie electorală.

Astfel, candidaţii PD-L au beneficiat de 2:47 minute, candidatul independent Elena Băsescu – 4:06 minute, în timp ce activităţile de campanie electorală ale altor partide, precum PSD+PC, PNL, UDMR, PRM, PNŢCD şi a altor competitori electorali au fost reflectate timp de 10 secunde fiecare.

Procedând astfel, radiodifuzorul nu a respectat principiile echităţii, echilibrului şi imparţialităţii reglementate de dispoziţiile art. 3 din Decizia C.N.A. nr. 391/2009.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii şi competitorii electorali să fie trataţi obiectiv şi echidistant, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de o prezentare proporţională cu importanţa evenimentelor electorale.

În aceste condiţii, radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 8 alin. (1) din Decizia nr. 391/2009, potrivit cărora în cadrul emisiunilor informative se pot difuza ştiri privind activităţile de campanie ale competitorilor electorali, cu respectarea principiilor de echitate, echilibru, imparţialitate şi de informare corectă a publicului.

În scopul reflectării corecte a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din Romania în Parlamentul European, membrii Consiliului au atenţionat anterior postul de televiziune BUCOVINA TV, prin scrisorile nr. 7979 din 20.05.2009 şi nr. 8436/28.05.2009, în legătură cu dezechilibrul constatat în ştirile electorale difuzate în perioada 8 – 26 mai 2009. Cu toate acestea, postul a continuat să transmită ştiri electorale cu încălcarea principiului echităţii, echilibrului şi imparţialităţii, motiv pentru care a mai fost sancţionat cu o somaţie publică.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul prevederilor art. 21 din Decizia C.N.A. nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. B.G. MEDIA S.R.L. pentru postul de televiziune BUCOVINA TV.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, S.C. B.G. MEDIA S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune BUCOVINA TV cu somaţie publică, întrucât, în cadrul emisiunilor de ştiri electorale difuzate în perioada 3 – 6 iunie 2009, nu a prezentat în mod echitabil şi echilibrat informaţii cu privire la activităţile de campanie electorală ale candidaţilor sau competitorilor electorali la alegerile pentru Parlamentul European.

De exemplu, în cadrul emisiunilor de ştiri, reprezentaţii PSD+PC, PNL, UDMR, PRM, PNŢCD şi a altor competitori au beneficiat de un timp redus de prezentare, în timp ce activităţile de campanie electorală ale PD-L şi ale unui candidat independent au fost reflectate în emisiunile de ştiri într-o proporţie mult mai mare.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.