Decizia nr. 664 din 11.06.2009

11.06.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. ARTPRESS IMPACT S.R.L.
cu sediul în Tîrgovişte, B-dul Regele Carol I nr. 36, Jud. Dâmboviţa

pentru postul de televiziune TV ARTPRESS

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 iunie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la modul în care a fost reflectată, în emisiunile de dezbatere electorală difuzate în perioada 8 mai – 6 iunie 2009, activitatea de campanie electorală a competitorilor electorali pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, de către postul TV ARTPRESS.

Postul de televiziune TV ARTPRESS aparţine radiodifuzorului S.C. ARTPRESS IMPACT S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 388/18.03.2008 şi decizia de autorizare nr. 1450.0/22.04.2008).

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ARTPRESS IMPACT S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 3 şi ale art. 5 alin. (4) din Decizia 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

Potrivit prevederilor invocate :

„Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii :
a) echitate - competitorii electorali trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru - prezentarea competitorilor electorali proporţională cu importanţa evenimentelor electorale ;
c) imparţialitate - obligaţia radiodifuzorilor de a trata competitorii electorali obiectiv şi echidistant.”

Art. 5 alin. (4) : „Timpii de antenă oferiţi competitorilor electorali, potrivit dispoziţiilor art. 7, trebuie să respecte ponderea stabilită prin dispoziţiile art. 18 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează :
a) 4/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au membri în Parlamentul European şi care participă la alegeri, precum şi alianţelor politice sau electorale dintre acestea ;
b) 1/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care nu au membri în Parlamentul European care participă la alegeri, precum şi candidaţilor independenţi.”

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că, în perioada menţionată, în emisiunile de dezbatere electorală difuzate de postul TV ARTPRESS reprezentanţii PNL au beneficiat de 3 ore şi 25 de minute, cei ai PSD+PC de 1 oră şi 59 de minute, iar cei ai PRM de 1 oră şi 26 de minute, în timp ce reprezentanţii PD-L, UDMR şi PNŢCD sau a celorlalţi competitori electorali nu au fost deloc prezenţi.

Procedând astfel, radiodifuzorul nu a respectat principiile echităţii şi echilibrului reglementate de dispoziţiile art. 3 din Decizia CNA nr. 391/2009.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii şi competitorii electorali să fie prezenţi în mod echilibrat în emisiuni de dezbatere electorală, pentru că numai în acest fel publicul poate cunoaşte progamele politice ale acestora şi activităţile de campanie electorală, putând vota în cunoştinţă de cauză.

Mai mult, potrivit prevederilor art. 5 din actul normativ invocat, competitorii trebuie să beneficieze, în special în cadrul emisiunilor de dezbatere, de un timp de antenă egal, astfel încât să se asigure echilibrul şi echitatea necesare unei campanii corecte.

Instituirea acestei obligaţii în sarcina radiodifuzorilor are în vedere tratarea în mod obiectiv şi echilibrat a tuturor competitorilor electorali, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului.

În temeiul dispoziţiilor art. 21 din Decizia CNA nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. ARTPRESS IMPACT S.R.L. pentru postul de televiziune TV ARTPRESS.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul S.C. ARTPRESS IMPACT S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune TV ARTPRESS cu somaţie, întrucât, în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală, difuzate în perioada 8 mai - 6 iunie 2009, nu a asigurat o prezentare echitabilă şi echilibrată a candidaţilor sau competitorilor electorali la alegerile pentru Parlamentul European.

De exemplu, în cadrul acestor emisiuni, reprezentanţii PNL au beneficiat de 3 ore şi 25 de minute, cei ai PSD+PC de 1 oră şi 59 de minute, iar cei ai PRM de 1 oră şi 26 de minute, în timp ce reprezentanţii PD-L, UDMR şi PNŢCD sau a celorlalţi competitori electorali nu au fost deloc prezenţi. Potrivit regulilor de desfăşurare a campaniei electorale, radiodifuzorii au obligaţia să asigure reflectarea echitabilă şi echilibrată a campaniei, oferind tuturor competitorilor electorali posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.