Decizia nr. 664 din 05.12.2013

09.12.2013


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C. REALITATEA MEDIA S.A.
 Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176, Clădirea Willbrook, corp A, et. 3, cam. 5, sector 1, C.U.I. 14080700

 pentru postul de televiziune REALITATEA TV

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 05 decembrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunea informativă « Realitatea de la ora 16.00 » difuzată de postul REALITATEA TV, în data de 15.09.2013. Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 30.7/27.03.2001, decizia de autorizare nr. 447.0/30.10.2001 şi reautorizare nr. 447.2-1/25.10.2011).
 În urma analizării raportului de monitorizare şi vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.
 În fapt, în data de 15.09.2013, în ediţia informativă de la ora 16.00, postul de televiziune REALITATEA TV a difuzat ştirea „ROMÂNIA TV ACŢIONATĂ ÎN JUDECATĂ”, care a avut următorul conţinut : „Saviana Rusu : Realitatea TV dă în judecată postul România TV pentru folosirea fără drept a unor fragmente dintr-un material difuzat în 2011 în emisiunea „Reporterii Realităţii”. Materialul se regăseşte postat şi pe site-ul România TV şi reproduce în totalitate producţia Realitatea TV. Este vorba despre mărturia cutremurătoare a unui fost şef de secţie de la penitenciarul Baia Mare. Ioan Chertiţie este poate singurul gardian care a povestit cu lux de amănunte tortura prin care treceau deţinuţii politic.
 În acest context, postul a difuzat un fragment din materialul audiovizual pe care acesta îl transmisese în emisiunea „Reporterii Realităţii”, în anul 2011.

 Redăm din raportul de monitorizare : „Melania Medeleanu : Iată în exclusivitate mărturiile cutremurătoare ale unui fost torţionar comunist”. Pe ecran este precizat 25.06.2011, Reporterii Realităţii. Apoi sunt date în continuare imagini din material, în timp ce o voce din off comentează : „Voce din off : Acesta este reportajul original difuzat de Realitatea TV în vara lui 2011, în emisiunea Reporterii Realităţii. Anul acesta, pe 15 august, postul România TV a difuzat acelaşi material fără să ceară acordul proprietarului producţiei şi fără să scrie de unde a fost preluat. Spre exemplificare se reiau imagini difuzate de România TV din materialul respectiv - pe ecran este afişată sigla RTV mai jos, 15.08.2013, www.rtv.net. Voce din off : Postul România TV a difuzat şi o parte din declaraţiile fostului torţionar. Pe ecran sigla Realitatea TV, cu precizarea mai jos, 25.06.2011, Reporterii Realităţii Ioan Chertiţie, îmbrăcat în uniformă de gardian : Noi, supraveghetorii, eram ca nişte câini dresaţi. Am fost învăţaţi să urâm din toată fiinţa noastră deţinutul, hoţul. Aceeaşi declaraţie e reluată sub sigla RTV, cu precizarea mai jos 15.08.2013, www.rtv.net . Ioan Chertiţie : Noi, supraveghetorii, eram ca nişte câini dresaţi. Am fost învăţaţi să urâm din toată fiinţa noastră deţinutul, hoţul. Voce din off : Articolul postat pe site-ul România TV este postat la capitolul România Exclusiv. Iar în conţinut se face des referire la faptul că declaraţiile fostului torţionar au fost făcute pentru România TV, lucru total neadevărat. Realitatea TV va acţiona în judecată postul controlat de deputatul PSD, Sebastian Ghiţă. De curând, Tribunalul Bucureşti a interzis România TV să mai folosească ilegal marca RTV, demers susţinut şi de Consiliul Naţional al Audiovizualului. Realitatea TV cere în instanţă daune de 10 milioane de euro pentru folosirea ilegală ale arhivei şi bunurilor societăţii. Comentariile vocii din off sunt însoţite de imagini din materialul la care se face referire ca fiind preluat de la Realitatea TV.”

Având în vedere informaţiile difuzate de radiodifuzor în cadrul ştirii, potrivit cărora domnul Ioan Chertiţie a fost prezentat ca fiind un fost “torţionar comunist”, în scopul verificării dacă acestea respectă principiul informării corecte, în şedinţa publică din data de 10.10.2013, membrii Consiliului au decis să se adrese Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu solicitarea de a se preciza dacă d-nul Ioan Chertiţie a fost şef de secţie la Penitenciarul Baia Mare, în perioada comunistă în care a fost deţinut preşedintele Partidului Naţional Ţărănesc, domnul Iuliu Maniu.

Prin adresa emisă de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, înregistrată la C.N.A. sub nr. 8678/13.11.2013, această autoritate a precizat faptul că “d-nul Ioan Chertiţie figurează în evidenţele acestei autorităţi ca fost lucrător în cadrul sistemului penitenciar şi că acesta nu a îndeplinit funcţia de şef de secţie la Penitenciarul Baia Mare şi nu şi-a desfăşurat activitatea la Penitenciarul Sighet”. În şedinţa publică din data de 05.12.2013, pornind de la conţinutul ştirii prezentate în cadrul ediţiei informative de la ora 16.00, din data de 15.09.2013, membrii Consiliului au vizionat şi reportajul la care se făcea referire în conţinutul ştirii analizate, şi anume cel difuzat de postul REALITATEA TV în data de 25.06.2011, în cadrul emisiunii „Reporterii Realităţii”, prezentată de Melania Medeleanu, reportaj al cărui titlul afişat pe ecran a fost „MĂRTURIILE UNUI TORŢIONAR.”

În urma vizionării conţinutului ştirii analizate, precum şi a adresei emise de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, membrii Consiliului au constatat că publicul nu a fost informat în mod corect cu privire la perioada şi calitatea în care domnul Ioan Chertiţie a activitat în cadrul sistemului penitenciar, afirmându-se că acesta a fost “torţionar comunist”. În virtutea obligaţiei legale de a asigura dreptul publicului la informare corectă, Consiliul consideră că radiodifuzorul ar fi putut solicita autorităţilor competente date certificate, astfel încât telespectatorii să beneficieze de prezentarea unor informaţii corecte cu privire la un subiect deosebit de sensibil, aşa cum este cel referitor la torţionarii din perioada comunistă. De asemenea, membrii Consiliului apreciază că informarea corectă, drept fundamental al publicului, este deosebit de importantă în astfel de cazuri, mai ales în această perioadă în care tema torţionarilor comunişti a revenit în actualitate şi există riscul ca aceasta să fie compromisă prin vehicularea unor informaţii neadevărate.

Radiodifuzorul, persoana responsabilă pentru conţinutul programelor audiovizuale puse la dispoziţia publicului, nu a asigurat respectarea principiului informării corecte, aşa cum obligă dispoziţiile legale din domeniul audiovizualului. În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că informaţiile prezentate de radiodifuzor au fost de natură să prejudicize dreptul publicului la informare corectă, fapt ce contravine prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, care obligă radiodifuzorii să informeze în mod obiectiv publicul prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor

În calitate de garant al interesului public, în baza competenţelor şi obligaţiilor stabilite prin lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a informa publicul în mod corect în legătură cu problemele de interes public, iar acest lucru trebuie făcut în mod obiectiv în ceea ce priveşte faptele şi evenimentele prezentate şi fără a se aduce atingere dreptului la informare al telespectatorilor. Faţă de cele constatate, având în vedere criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a decis sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.
 În temeiul art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din aceeaşi lege,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 30.7/27.03.2001, decizia de autorizare nr. 447.0/30.10.2001 şi reautorizare nr. 447.2-1/25.10.2011) se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune REALITATEA TV cu somaţie publică, întrucât, în emisiunea „Realitatea de la ora 16.00", din 15 septembrie 2013, în contextul ştirii referitoare la apartenenţa unui reportaj despre torţionarii din România din perioada comunistă, publicului nu i-au fost prezentate informaţii corecte cu privire la perioada şi calitatea în care o persoană a activitat în cadrul sistemului penitenciar, fapt ce contravine prevederilor art. 3 din Legea audiovizualului. Potrivit dispoziţiilor invocate, toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate