Decizia nr. 663 din 11.06.2009

11.06.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.,
cu sediul în BRAŞOV, str. Traian Grozăvescu nr. 8, jud. Braşov CUI R 3046355

pentru postul de televiziune rtt

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 iunie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la modul în care a fost reflectată, în emisiunile de ştiri şi de dezbateri, difuzate în perioada 08.05-06.06.2009, activitatea de campanie electorală a candidaţilor pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, de către postul rtt.

Postul de televiziune rtt aparţine S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 071/09.12.1993, decizia de autorizare nr. 086.0/03.11.1994 şi reautorizare nr. 086.1/04.03.2003).

Analizând raportul de inspecţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. a încălcat prevederile art. 3, art. 5 alin. (4) lit. a) şi b) din Decizia nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

- „art. 3 - Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii :
a) echitate - competitorii electorali trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru - prezentarea competitorilor electorali proporţională cu importanţa evenimentelor electorale ;
c) imparţialitate - obligaţia radiodifuzorilor de a trata competitorii electorali obiectiv şi echidistant.

- art. 5 alin. (4) - Timpii de antenă oferiţi competitorilor electorali, potrivit dispoziţiilor art. 7, trebuie să respecte ponderea stabilită prin dispoziţiile art. 18 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează :
a) 4/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au membri în Parlamentul European şi care participă la alegeri, precum şi alianţelor politice sau electorale dintre acestea ;
b) 1/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care nu au membri în Parlamentul European care participă la alegeri, precum şi candidaţilor independenţi.

În urma analizării raportului de inspecţie, membrii Consiliului au constatat că în perioada monitorizată, în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală difuzate de postul rtt, nu a fost asigurată, în mod echitabil şi imparţial, reflectarea desfăşurării campaniei electorale pentru alegerile în Parlamentul European.

Astfel, deşi radiodifuzorul a fost sancţionat cu somaţie publică pentru că în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală difuzate în perioada 08-17 mai 2009, nu a asigurat, în mod echitabil, prezenţa tuturor competitorilor electorali, ulterior a continuat să creeze un dezechilibru evident, în sensul că în perioada 18-24.05.2009, în emisiunile de dezbatere electorală timpul alocat reprezentanţilor PSD+PC a fost de 2 ore şi 2 minute, reprezentând 17,97 %, a reprezentanţilor PD-L a fost de 4 ore, 56 minute şi 22 secunde, reprezentând 43,66 %, ai PNL a fost de 2 ore, 44 minute şi 3 secunde, reprezentând 24,24 %, în timp ce reprezentanţii PNŢCD (au fost prezenţi timp de 43 minute şi 39 secunde reprezentând 6,43 %) şi Forţa Civică – (timp de 52 de minute şi 15 secunde, reprezentând 7,70 %), au beneficiat de un timp redus de prezentare în comparaţie cu ceilalţi candidaţi, iar alţi competitori electorali nu au participat la nicio emisiune de dezbatere electorală (UDMR, PRM, candidaţii independenţi).

Potrivit raportului de inspecţie, în perioada 25-31.05.2009 s-a constatat iarăşi un dezechilibru evident în ceea ce priveşte numărul de participări în emisiunile de dezbatere electorală, în sensul că în cadrul acestora, reprezentanţii PSD+PC au fost prezenţi timp de 1 oră, 19 minute şi 30 de secunde, reprezentând 26,95 %, reprezentanţii PD-L - 2 ore şi 13 minute, reprezentând 45,08 %, iar cei ai PNL - 1 oră, 22 minute şi 30 de secunde, reprezentând 27,97 %, în timp ce reprezentaţii altor competitori electorali nu au avut nicio apariţie în cadrul acestor emisiuni (UDMR, PRM, PNŢCD, FORŢA CIVICĂ, candidaţii independenţi).

Din compararea datelor din raportul de inspecţie rezultă că în emisiunile de dezbatere electorală difuzate în perioada 01-06.06.2009 au fost prezenţi numai reprezentanţii PSD+PC al căror timp alocat a fost de 22 de minute şi 30 de secunde, reprezentând 10,95 % şi cei ai PD-L - 3 ore şi 3 minute, reprezentând 89,05 %, în timp ce alţi competitori electorali (PNL, UDMR, PRM, PNŢCD, FORŢA CIVICĂ şi candidanţii independenţi) nu au participat la nicio emisiune de dezbatere electorală.

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a constatat că radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 3 din Decizia C.N.A. nr. 391/2009, dispoziţii care prevăd că radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea principiilor echităţii, echilibrului şi imparţialităţii.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii şi competitorii electorali să fie prezenţi în mod echilibrat în emisiuni de dezbatere electorală, pentru că numai în acest fel publicul poate cunoaşte progamele politice ale acestora şi activităţile de campanie electorală, putând vota în cunoştinţă de cauză.

În aceste condiţii, au fost încălcate şi dispoziţiile art. 5 alin. (4) din Decizia nr. 391/2009, normă care instituie regula potrivit căreia timpii de antenă se repartizează în mod egal competitorilor electorali.

Scopul acesteia este ca toţi candidaţii şi competitorii electorali să fie trataţi în mod echitabil, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de o prezentare proporţională cu importanţa evenimentelor electorale. Un astfel de demers dă posibilitatea publicului telespectator să beneficieze de informaţiile necesare pentru a vota în cunoştinţă de cauză.

De asemenea, analizând raportul întocmit de Serviciul Inspecţie în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 8882/07.06.2009, cu privire la emisiunea „Secretele Braşovului”, difuzată în ziua de duminică, 07 iunie 2009, de postul rtt, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 17 din Decizia nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

„Cu 24 de ore înainte de începerea votării şi până la închiderea urnelor este interzisă difuzarea emisiunilor şi a spoturilor electorale prevăzute la art. 7.

Art. 7 prevede :

"Radiodifuzorii publici şi privaţi pot acorda acces competitorilor electorali numai prin :
a) emisiuni de promovare electorală - în care candidaţii sau reprezentanţii competitorilor electorali, precum şi candidaţii independenţi îşi promovează programele politice, activităţile de campanie electorală ori propria candidatură ;
b) emisiuni de dezbatere - în care radiodifuzorii pun în discuţie programele electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea candidaţilor, reprezentanţilor competitorilor electorali, jurnaliştilor, analiştilor şi a altor invitaţi ;
c) spoturi electorale - în care competitorii electorali sau candidaţii, după caz, îşi promovează programele politice, activităţile de campanie electorală ori propria candidatură."

Conform art. 1 alin. (1) din actul normativ invocat, campania electorală pe posturile de radio şi de televiziune, publice şi private, « se încheie în ziua de 6 iunie, ora 7.00 ».

În fapt, postul rtt a difuzat, în ziua de duminică, 07 iunie 2009, în intervalul orar 10.00-12.00, emisiunea de dezbatere „Secretele Braşovului”. Realizatorii emisiunii au fost domnii Doru Dima şi Gabriel Brătucu, iar invitatul emisiunii a fost dl. George Scripcaru – primarul municipiului Braşov.

Pe parcursul emisiunii au intervenit prin telefon reporterii postului rtt din Braşov şi Făgăraş care au transmis publicului informaţii despre modul de desfăşurare a acţiunii de votare din judeţul Braşov.

În timpul emisiunii a fost prezentat un material realizat la secţia de votare din comuna Sânpetru, jud. Braşov, material ce a cuprins imagini cu personalităţi ale Partidului Democrat-Liberal care votau, precum şi un sincron cu preşedinta acestei secţii alături de celelalte personalităţi ale PD-L, după cum urmează : localnică din Sânpetru, dl. Ion Rusu (PNL) - primarul localităţii Sânpetru, dl. Dragoş David - candidat PD-L, dl. George Scripcaru - primarul municipiului Braşov, dl. Gheorghe Ialomiţeanu - deputat PD-L, dl. Florian Staicu - senator PD-L, dl. Florin Posoilachi - deputat PD-L, dl. Marius Fecioru - secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, dl. Gabriel Andronache - deputat PD-L, d-na Alina Cojocaru - preşedintele secţiei de votare din localitatea Sânpetru, jud. Braşov.

Având în vedere faptul că normele din domeniul audiovizualului interzic difuzarea emisiunilor electorale cu 24 de ore înainte de începerea votării şi până la închiderea urnelor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a transformat emisiunea de dezbatere difuzată în ziua de duminică, 07 iunie 2009, între orele 10.00-12.00, într-o emisiune cu caracter electoral, întrucât în cadrul acesteia au fost prezentaţi o serie de oameni politici care au votat din partea PD-L-ului, fapt interzis de normele privind desfăşurarea campaniei electorale.

Potrivit art. 1 alin. (1) din actul normativ invocat, campania electorală pe posturile de radio şi de televiziune, publice şi private, « se încheie în ziua de 6 iunie, ora 7.00 ».

Or, emisiunea « Secretele Braşovului », în care a fost constatată încălcarea dispoziţiilor legale, a fost difuzată în ziua de duminică, 07 iunie 2009, începând cu ora 10.00, moment ulterior încheierii campaniei electorale pe posturile de radio şi de televiziune, publice şi private.

În aceste condiţii, Consiliul apreciază că postul de televiziune rtt avea obligaţia de a respecta regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European stabilite prin Decizia nr. 391/2009. Faţă de aceste aspecte, Consiliul a propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 5.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, modificată.

În temeiul prevederilor art. 21 din Decizia C.N.A. nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L., având licenţa audiovizuală nr. TV 071/09.12.1993, decizia de autorizare nr. 086.0/03.11.1994 şi reautorizare nr. 086.1/04.03.2003 pentru postul de televiziune rtt, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 3, art. 5 alin. (4) lit. a) şi b) şi ale art. 17 din Decizia nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.


Către,

S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.,
str. Traian Grozăvescu nr. 8,
Loc. BRAŞOV jud. Braşov
CUI R 3046355

pentru postul de televiziune rtt

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 663/11.06.2009 privind amendarea cu 5.000 lei a radiodifuzorului S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune rtt cu amendă în cuantum de 5.000 lei, întrucât în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală difuzate în perioada 08 mai – 06 iunie 2009, nu a asigurat o prezentare echitabilă şi echilibrată a candidaţilor sau competitorilor electorali la alegerile pentru Parlamentul European.

Astfel în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală difuzate în perioada monitorizată, reprezentaţii unor formaţiuni politice cum ar fi PSD+PC au fost prezenţi timp de 3 ore şi 44 de secunde, cei ai PNL, timp de 4 ore şi 34 de secunde, reprezentanţii UDMR, timp de 50 de minute şi 52 de secunde, ai PNŢCD, timp de 1 oră, 24 de minute şi 51 de secunde şi reprezentanţii Forţei Civice, timp de 1 oră şi 41 de minute, beneficiind de un timp redus de prezentare, în comparaţie cu reprezentanţii PD-L care au beneficiat de un timp total de 16 ore, 14 minute şi 20 de secunde.

Potrivit prevederilor legale privind desfăşurarea campaniei electorale, radiodifuzorii au avut obligaţia să asigure reflectarea obiectivă şi echidistantă a campaniei, oferind în mod echitabil şi echilibrat tuturor competitorilor electorali posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.