Decizia nr. 663 din 07.07.2010

07.07.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. PRIORITAR TV S.R.L.
cu sediul în localitatea CUDALBI, nr. 450, jud. GALAŢI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 07 iulie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei nr. 7670/03.06.2010, privind reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea CUDALBI, jud. Galaţi, aparţinând S.C. PRIORITAR TV S.R.L. Distribuitorul de servicii S.C. PRIORITAR TV S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 0141/20.02.2003, pentru localitatea CUDALBI, jud. Galaţi.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. PRIORITAR TV S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar un program, deşi înscris în oferta aprobată de Consiliu, nu era retransmis.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA, în data de 16.06.2010, în localitatea CUDALBI, jud. Galaţi, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice aparţinând S.C. PRIORITAR TV S.R.L. erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, următoarele programe : KANAL D, SPORT.RO, EUFORIA LIFESTYLE TV, ANTENA 2, KISS TV, DIRECT DIGITAL TV, TRINITAS TV, CARTOON NETWORK şi DISNEY CHANNEL, iar programul TV SPORT deşi înscris în oferta de servicii de programe, nu era retransmis.

În baza aceluiaşi raport, membrii Consiliului au constatat că, distribuitorul de servicii nu retransmitea în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea CUDALBI, jud. Galaţi, programele Societăţii Române de Televiziune, respectiv TVR 3 şi TVR INFO, precum şi programul TV 5 a cărui obligativitate este stabilită prin acord internaţional potrivit art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului.

Conform dispoziţiilor invocate, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în oferta lor şi de a retransmite serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice distribuitorului de servicii S.C. PRIORITAR TV S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea CUDALBI, jud. Galaţi, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. PRIORITAR TV S.R.L. cu somaţie publică, întrucât în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea CUDALBI, jud. Galaţi, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii de programe şi fără a avea acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, iar un program, deşi înscris în oferta aprobată de Consiliu, nu era retransmis, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât avea obligaţia de a retransmite programele Societăţii Române de Televiziune, respectiv TVR 3 şi TVR INFO, precum şi programul TV 5 a cărui obligativitate de retransmitere este stabilită prin acord internaţional.”