Decizia nr. 662 din 11.06.2009

11.06.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 2.500 lei a S.C. NOVA PRESS S.R.L.
cu sediul în Braşov, Str. Republicii, nr. 62, parter, cam. 25- 30, CUI 13880136

pentru postul de televiziune NOVA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 iunie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Inspecţie, cu privire la mondul la modul în care a fost reflectată, în emisiunile de dezbatere electorală, difuzate în perioada 18 mai – 06 iunie 2009, activitatea de campanie electorală a candidaţilor pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, de postul NOVA TV.

Postul de televiziune NOVA TV din Braşov aparţine radiodifuzorului S.C. NOVA PRESS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 072.2/09.12.1993, decizia de autorizare nr. 149.3/04.01.2007).

În urma analizării raportului de inspecţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 şi ale art. 5 alin. (4) din Decizia C.N.A. nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

Potrivit prevederilor invocate :

„Art. 3 - Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii :
a) echitate - competitorii electorali trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru - prezentarea competitorilor electorali proporţională cu importanţa evenimentelor electorale ;
c) imparţialitate - obligaţia radiodifuzorilor de a trata competitorii electorali obiectiv şi echidistant.

Art. 5 alin. (4) Timpii de antenă oferiţi competitorilor electorali, potrivit dispoziţiilor art. 7, trebuie să respecte ponderea stabilită prin dispoziţiile art. 18 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează :
a) 4/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au membri în Parlamentul European şi care participă la alegeri, precum şi alianţelor politice sau electorale dintre acestea ;
b) 1/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care nu au membri în Parlamentul European care participă la alegeri, precum şi candidaţilor independenţi.”

În urma analizării raportului de inspecţie, membrii Consiliului au constatat că, în perioada menţionată, în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală, cu o durată însumată totală de 16 ore şi 58 de minute, au fost prezenţi reprezentanţii ai PSD+PC, timp de 5 ore şi 56 de minute, cei ai PNL, 5 ore şi 12 minute, cei ai PD-L, 2 ore şi 33 de minute şi cei ai UDMR, o oră şi 52 de minute, în timp ce alţi competitori electorali (PNT, PFC, PRM şi independenţi), nu au participat la nicio emisiune de dezbatere electorală.

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a constatat că radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 3 din Decizia C.N.A. nr. 391/2009, dispoziţii care prevăd că radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea principiilor echităţii, echilibrului şi imparţialităţii.

Aceste principii presupun ca toţi competitorii electorali să fie trataţi în mod echitabil şi echilibrat, astfel încât fiecare dintre aceştia să-şi poată prezenta programul, în scopul informării electoratului.

De asemenea, au fost încălcate şi dispoziţiile art. 5 alin. (4) din Decizia nr. 391/2009, normă care instituie regula potrivit căreia timpii de antenă se repartizează în mod egal competitorilor electorali.

Scopul acesteia este ca toţi candidaţii şi competitorii electorali să fie trataţi în mod echitabil, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de o prezentare proporţională cu importanţa evenimentelor electorale. Un astfel de demers dă posibilitatea publicului telespectator să beneficieze de informaţiile necesare pentru a vota în cunoştinţă de cauză.

Consiliul a avut în vedere şi faptul că, în perioada de monitorizare anterioară celei ce face obiectul prezentei decizii, radiodifuzorul a procedat în mod similar, difuzând emisiuni de dezbatere electorală cu încălcarea aceloraşi prevederi, motiv pentru care a mai fost sancţionat cu o somaţie.

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 2.500 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 21 din Decizia C.N.A. nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. NOVA PRESS S.R.L. având licenţa audiovizuală nr. TV 072.2/09.12.1993 şi decizia de autorizare nr. 149.3/04.01.2007 pentru postul de televiziune NOVA TV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 2.500 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 3 şi ale art. 5 alin. (4) din Decizia nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.


Către,

S.C. NOVA PRESS S.R.L.
Braşov, Str. Republicii, nr. 62, parter, cam. 25- 30, CUI 13880136

pentru postul de televiziune NOVA TV

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 662/11.06.2009 privind amendarea cu 2.500 lei a radiodifuzorului S.C. NOVA PRESS S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune NOVA TV cu amendă în cuantum de 2.500 lei, întrucât, în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală, difuzate în perioada 18 mai – 6 iunie 2009, candidaţii şi competitorii electorali nu au beneficiat de condiţii echitabile şi echilibrate, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului.

În emisiunile de dezbatere electorală din perioada menţionată, candidaţii PNŢ, PFC, PRM şi independenţi neparlamentari nu au fost prezenţi niciodată, reprezentaţii PD-L şi UDMR au beneficiat de un timp redus de prezentare, în timp ce reprezentanţii PSD+PC şi PNL au fost prezenţi într-o proporţie mult mai mare.

Potrivit prevederilor legale privind desfăşurarea campaniei electorale, radiodifuzorii au avut obligaţia să asigure reflectarea obiectivă şi echidistantă a campaniei, oferind în mod echitabil şi echilibrat tuturor competitorilor electorali posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.