Decizia nr. 662 din 07.07.2010

07.07.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. CCC BLUE TELECOM S.A.
cu sediul în GALAŢI, str. Fraternităţii nr. 9, jud. Galaţi
CUI : R 3552492

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 07 iulie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei nr. 7668/03.06.2010, privind reţelele de comunicaţii electronice din localităţile DRĂGUŞENI şi OANCEA, jud. Galaţi, aparţinând S.C. CCC BLUE TELECOM S.A.

Distribuitorul de servicii S.C. CCC BLUE TELECOM S.A. deţine avizele de retransmisie nr. A 2535.3/22.11.2007, Anexa din 22.11.2007 pentru localitatea DRĂGUŞENI şi nr. A 2533.1/14.11.2005, Anexa din 22.11.2007, pentru localitatea OANCEA, jud. Galaţi.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. CCC BLUE TELECOM S.A. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA, în data de 14.06.2010, în localitatea DRĂGUŞENI, jud. Galaţi, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice aparţinând S.C. CCC BLUE TELECOM S.A. erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, următoarele programe : N24 PLUS, MYNELE TV, SPERANŢA TV, TRINITAS TV, NEPTUN TV şi KIDS.CO., iar programele ANTENA 3, AXA TV TRANSILVANIA, FAVORIT TV, GOOD LIFE CHANNEL, OLTENIA, SENSO TV, THE MONEY CHANNEL, TV ROMÂNIA DE MÂINE, BABY TV şi DEUTSCHE WELLE TV, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise.

S-a constatat, de asemenea, că la data controlului din 11.06.2010, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea OANCEA, jud. Galaţi, distribuitorul de servicii retransmitea, în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA următoarele programe : PRO TV INTERNAŢIONAL, MYNELE TV şi ANTENA 2, iar programele : TVR CULTURAL, TVR INTERNAŢIONAL, B1 TV, DIRECT DIGITAL TV, KISS TV, NAŢIONAL TV, OLTENIA TV, OTV, PARTY TV, ROMANTICA, SENSO, TV ROMÂNIA DE MÂINE, U TELEVIZIUNE INTERACTIVĂ, BABY TV şi DEUTSCHE WELLE TV, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise.

În baza aceluiaşi raport, membrii Consiliului au constatat că, distribuitorul de servicii nu retransmitea programul TV 5, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea DRĂGUŞENI, jud. Galaţi, iar în localitatea OANCEA, nu se retransmiteau programele TVR 3, TVR INFO, TVR CULTURAL şi TV5, deşi acestea erau înscrise în oferta de servicii de programe aprobată de CNA la data de 22.11.2007.

Aceste fapte contravin prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform dispoziţiilor invocate, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în oferta lor şi de a retransmite serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice distribuitorului de servicii S.C. CCC BLUE TELECOM S.A. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţelele de comunicaţii electronice din localităţile DRĂGUŞENI şi OANCEA, jud. Galaţi, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. CCC BLUE TELECOM S.A. cu somaţie publică, întrucât în reţelele de comunicaţii electronice din localităţile DRĂGUŞENI şi OANCEA, jud. Galaţi, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii de programe şi fără a avea acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât avea obligaţia de a retransmite programele Societăţii Române de Televiziune, respectiv TVR 3, TVR INFO şi TVR CULTURAL, precum şi programul TV 5 a cărui obligativitate de retransmitere este stabilită prin acord internaţional.”