Decizia nr. 662 din 05.12.2013

09.12.2013


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L.,
 Ploieşti, Str. Democraţiei nr. 28A (Spaţiul de lucru nr. 2, Construcţia C1), parter, jud. Prahova CUI 14954665

 pentru postul ROMÂNIA TV
 BUCUREŞTI, Piaţa Presei Libere nr. 1, sector 1

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 05 decembrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, precum şi reclamaţia nr. 8678/18.09.2013, cu privire la emisiunea « România în 60 de minute », difuzată de postul ROMÂNIA TV, în data de 15.08.2013.
 Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 281.3/09.06.2011, decizia de autorizare nr. 1779.0/09.06.2011 şi reautorizare nr. 1779.1-2/01.11.2011).
 În urma analizării raportului de monitorizare şi vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 Potrivit dispoziţiilor invocate, toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.
 În fapt, postul de televiziune ROMÂNIA TV a difuzat în data de 15.08.2013, de la ora 21.00, emisiunea de dezbatere „România în 60 de minute”, moderată de Sorina Matei. Invitaţi : Aurora Dumitrescu - victimă la Jilava, Valeriu Turcan - consultant politic, Mircea Toader - PDL, Codrin Ştefănescu - PSD, Dumitru Pelican - PC. Titluri : “TORŢIONARII, PENSII REGEŞTI - VICTIMELE, UITATE ; DESTINE DISTRUSE DE TORŢIONARI.”

 Referitor la tema supusă dezbaterii, moderatoarea emisiunii a făcut următorul comentariu : “Sorina Matei : Noi am fost dumnezeii României, am fost stăpâni peste timp. Eram un fel de morfinomani ai morţii, ne bucuram că ei ne urăsc, pentru că noi eram într-adevăr teroarea. Sunt mărturisirile puternice ale omului care l-a dus la groapă pe Iuliu Maniu. Ioan Chertiţie, un torţionar cu regrete, povesteşte, în exclusivitate la România TV, cum la Baia Mare şi la Sighet se juca cărţi pe sicriile celor omorâţi în bătăi. (...). Şi vreau să vă prezint un material absolut emoţionant, cu un torţionar cu regrete, doamnelor şi domnilor. Domnul Ioan Chertiţie, cel care spune că l-a dus la groapă pe Iuliu Maniu. Iuliu Maniu, premier al României, în mai multe rânduri, ministru, preşedinte al Partidului Naţional Ţărănesc, a fost dus la groapă de acest domn, domnul Ioan Chertiţie. Urmăriţi în exclusivitate, la România TV, mărturisirile acestui domn.”

 În acest context, în cadrul emisiunii a fost difuzat un material filmat în interiorul unui penitenciar şi în care un bărbat, îmbrăcat într-o uniformă militară, a făcut unele dezvăluiri, acestea fiind însoţite de comentarii realizate prin voce din off.

 Redăm din raportul de monitorizare : “Ioan Chertiţie : În dimineaţa zilei în care a murit a fost luat şi băgat în căruţa care-i transporta la cimitirul săracilor şi realmente a fost aruncat într-o groapă plină de apă, ca pe-un sac de cartofi. Voce din off : Aşa a fost omorât Iuliu Maniu, după ce fiecare bucăţică din oasele sale fusese schingiuită cu o precizie morbidă în închisoarea de la Sighet. Ioan Chertiţie : Când murea câte-un preot, pe sicriul în camera în care erau puşi, jucau cărţi şi se distrau. Voce din off : Personajul care s-a încumetat să recunoască asta după ani de întuneric şi zornăit nedrept de cătuşe, este chiar torţionarul, unul dintre ei. Povestea morţii lui Iuliu Maniu a fost şoptită între pereţii reci, ca o legendă, dusă de la unul la altul. Torţionarul care l-a dus pe Maniu la groapă a mărturisit păcatul doar în faţa celorlalţi torţionari, ca şi cum Dumnezeu ar fi fost în mintea lui, deghizat într-un pândar plătit să omoare. Ioan Chertiţie : Mă vedeam pe secţia de deţinere cum îl privesc dispreţuitor, cu un surâs ticălos în colţul buzelor, apoi încep să-i aplic nenumărate lovituri de baston peste faţă, spate, mâini şi picioare, cu sete şi cu ură, cu nemărginită ură. Voce din off : Fost lucrător al Sistemului Penitenciar din perioada comunistă, fost şef pe secţie la Penitenciarul Baia Mare, Ioan Chertiţie vrea astăzi să-şi schimbe destinul şi renumele. E drept că dacă-l întâlneşti pe stradă, pare un bunic simpatic, preocupat de prânzul nepotului. Ioan Chertiţie : Noi, supraveghetorii, eram ca nişte câini dresaţi. Am fost învăţaţi să urâm din toată fiinţa noastră deţinutul, hoţul şi nu de puţine ori, cu acest baston de cauciuc, negrocalminul, cum îl numeam noi, supraveghetorii, am bătut de nenumărate ori, deţinuţii de pe această secţie. Eram, la un moment dat, ca un morfinoman care-şi caută drogul. Aşa-mi căutam eu victimele. Voce din off : Lumea torţionarilor este şi ea o lume aparte. Aparent liberi, ei sunt tot închişi, fie şi în lumea cu miros de iad pe care şi-au pus amprenta indescifrabil. Ei au fost acolo dumnezeii. Ioan Chertiţie : Ne-am crezut dumnezei, noi am fost dumnezei. Mă simţeam stăpân peste timp. În acestă secţie păşeam ţanţoş, cu oarecare satisfacţie, pentru că ştiam că deţinuţii se tem de mine şi asta era o satisfacţie extraordinară. Mă bucuram că mă urăsc. Asta o simţeam din privirile lor când mergeau la muncă. Eram o adevărată teroare. Dacă ar fi să dau timpul înapoi, vă spun cu toată sinceritatea, că tot meseria asta mi-aş alege-o. Aş face-o aşa cum am înţeles-o mai târziu. Voce din off : Şi oricât ar suna de perfid, torţionarului Chertiţie nu-i mai rămâne acum decât încercarea continuă de a părea un gardian comunist, privit cu ochii unui creştin amputat de păcate marturisite târziu.” După difuzarea materialului, invitaţii din studio au dezbătut subiectul. Pe toată durata emisiunii, pe ecran, în colţul din dreapta sus, a fost titrată menţiunea : “EXCLUSIV”. Raportul de monitorizare având ca obiect ediţia emisiunii “România în 60 de minute” din 15.08.2013 a fost discutat în plenul Consiliului în şedinţă publică din ziua de 10 octombrie 2013.

 Având în vedere informaţiile difuzate de radiodifuzor în cadrul materialului prezentat în emisiune, în scopul verificării dacă acestea respectă principiul informării corecte, membrii Consiliului au decis să se adrese Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu solicitarea de a se preciza dacă d-nul Ioan Chertiţie a fost într-adevăr şef de secţie la Penitenciarul Baia Mare, în perioada comunistă în care a fost deţinut preşedintele Partidului Naţional Ţărănesc, domnul Iuliu Maniu.
 Prin adresa emisă de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, înregistrată la C.N.A. sub nr. 8678/13.11.2013, această autoritate a precizat faptul că “d-nul Ioan Chertiţie figurează în evidenţele acestei autorităţi ca fost lucrător în cadrul sistemului penitenciar şi că acesta nu a îndeplinit funcţia de şef de secţie la Penitenciarul Baia Mare şi nu şi-a desfăşurat activitatea la Penitenciarul Sighet”. În şedinţa publică din data de 05.12.2013, Consiliul a reanalizat raportul de monitorizare având ca obiect emisiunea “România în 60 de minute” din 15.08.2013, precum şi adresa menţionată mai sus, constatând că radiodifuzorul a încălcat prevederile referitoare la informarea corectă.

 Astfel, coroborând informaţiile prezentate în cadrul materialului difuzat în emisiunea menţionată cu cele precizate prin adresa emisă de A.N.P, membrii Consiliului au constatat că publicul nu a fost informat în mod corect cu privire la calitatea deţinută de d-nul Ioan Chertiţie, care a fost prezentat ca fiind “Fost lucrător al Sistemului Penitenciar din perioada comunistă, fost şef pe secţie la Penitenciarul Baia Mare”, în perioada în care domnul Iuliu Maniu era în detenţie şi a murit în penitenciar. În acest sens, exemplificăm din raportul de monitorizare : “Sunt mărturisirile puternice ale omului care l-a dus la groapă pe Iuliu Maniu. Ioan Chertiţie, un torţionar cu regrete, povesteşte, în exclusivitate la România TV, cum la Baia Mare şi la Sighet se juca cărţi pe sicriile celor omorâţi în bătăi.
 Personajul care s-a încumetat să recunoască asta după ani de întuneric şi zornăit nedrept de cătuşe, este chiar torţionarul, unul dintre ei. Povestea morţii lui Iuliu Maniu a fost şoptită între pereţii reci, ca o legendă, dusă de la unul la altul. Torţionarul care l-a dus pe Maniu la groapă a mărturisit păcatul doar în faţa celorlalţi torţionari, ca şi cum Dumnezeu ar fi fost în mintea lui, deghizat într-un pândar plătit să omoare.”
 Consiliul consideră că radiodifuzorul, în virtutea obligaţiei legale de a asigura dreptul publicului la informare corectă, acesta ar putut întreprinde un minim demers de a obţine informaţii certificate de autorităţile competente, astfel încât telespectatorii să beneficieze de prezentarea unor informaţii corecte cu privire la un subiect deosebit de sensibil, aşa cum a fost cel dezbătut în cadrul emisiunii analizate.

 De asemenea, membrii Consiliului apreciază că informarea corectă, drept fundamental al publicului, este deosebit de importantă în astfel de cazuri, mai ales în această perioadă în care tema torţionarilor comunişti a revenit în actualitate şi există riscul ca aceasta să fie compromisă prin vehicularea unor informaţii neadevărate.
 Radiodifuzorul, persoana responsabilă pentru conţinutul programelor audiovizuale puse la dispoziţia publicului, nu a asigurat respectarea principiului informării corecte, aşa cum obligă dispoziţiile legale din domeniul audiovizualului.

 În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că informaţiile prezentate de radiodifuzor au fost de natură să prejudicize dreptul publicului la informare corectă, fapt ce contravine prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, care obligă radiodifuzorii să informeze în mod obiectiv publicul prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor

 În calitate de garant al interesului public, în baza competenţelor şi obligaţiilor stabilite prin lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a informa publicul în mod corect în legătură cu problemele de interes public, iar acest lucru trebuie făcut în mod obiectiv în ceea ce priveşte faptele şi evenimentele prezentate şi fără a se aduce atingere dreptului la informare al telespectatorilor.
 Faţă de cele constatate, având în vedere criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a decis sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.
 În temeiul art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din aceeaşi lege,
 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 281.3/09.06.2011, decizia de autorizare nr. 1779.0/09.06.2011 şi reautorizare nr. 1779.1-2/01.11.2011) se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ROMÂNIA TV cu somaţie publică, întrucât, în emisiunea „România în 60 de minute" din 15 august 2013, în contextul subiectului referitor la torţionarii din România din perioada comunistă, publicului nu i-au fost prezentate informaţii corecte în legătură cu calitatea deţinută de un fost angajat în cadrul sistemului penitenciar, fapt ce contravine prevederilor art. 3 din Legea audiovizualului.
 Potrivit dispoziţiilor invocate, toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.