Decizia nr. 661 din 11.06.2009

11.06.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu suma de 2.500 lei a S.C. CANARIS S.R.L., CF 3051742
Braşov, str. Olteţ nr. 10-11, jud. Braşov

pentru postul de televiziune MIX 2
Braşov, srt. Olteţ nr. 10-11, jud. Braşov

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 iunie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la modul în care a fost reflectată, în emisiunile de ştiri şi de dezbateri electorale difuzate în perioada 18 mai - 06 iunie 2009, activitatea de campanie electorală a candidaţilor pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, de către postul MIX 2.

Postul de televiziune MIX 2 aparţine S.C. CANARIS S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV 011.1/21.01.1993 şi decizia de autorizare nr. 093.0/11.01.1995).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. CANARIS S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 3 şi ale art. 5 alin. (4) lit. a), b) din Decizia nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

Potrivit prevederilor invocate :

,,Art. 3 - Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării unei campanii electorale, cu respectarea următoarelor principii :
a) echitate - competitorii electorali trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru - prezentarea competitorilor electorali proporţională cu importanţa evenimentelor electorale ;
c) imparţialitate - obligaţia radiodifuzorilor de a trata competitorii electorali obiectiv şi echidistant”.

,,Art. 5 alin. (4) - Timpii de antenă oferiţi competitorilor electorali, potrivit dispoziţiilor art. 7 lit. a) şi b), trebuie să respecte ponderea stabilită prin dispoziţiile art. 18 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează :
- lit. a) 4/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au membri în Parlamentul European şi care participă la alegeri, precum şi alianţelor politice sau electorale dintre acestea ;
- lit. b) 1/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care nu au membri în Parlamentul European care participă la alegeri, precum şi candidaţilor independenţi.’’

În urma analizării raportului de inspecţie, membrii Consiliului au constatat că, în perioada menţionată, în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală, competitorii au fost prezenţi, după cum urmează : reprezentanţii PNL în emisiuni a căror durată însumată a fost de aproximativ 13h şi 15 minute, cei ai PSD-PC în emisiuni a căror durată însumată a fost de aproximativ 05 ore şi 40 de minute, cei ai PD-L în emisiuni a căror durată însumată a fost de aproximativ 4 ore şi 52 de minute, ai UDMR de aproximativ 02 ore şi 44 de minute, iar cei ai PRM de aproximativ 1 oră şi 04 minute, în timp ce alţi competitori electorali care au candidat pentru alegerea în Parlamentul European nu au avut nicio apariţie.

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a constatat că radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 3 din Decizia C.N.A. nr. 391/2009, dispoziţii care prevăd că radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea principiilor echităţii, echilibrului şi imparţialităţii.

Aceste principii presupun ca toţi competitorii electorali să fie trataţi în mod echitabil şi echilibrat, astfel încât fiecare dintre aceştia să-şi poată prezenta programul, în scopul informării electoratului.

De asemenea, au fost încălcate şi dispoziţiile art. 5 alin. (4) din Decizia nr. 391/2009, normă care instituie regula potrivit căreia timpii de antenă se repartizează în mod egal competitorilor electorali.

Scopul acesteia este ca toţi candidaţii şi competitorii electorali să fie trataţi în mod echidistant, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de o prezentare proporţională cu importanţa evenimentelor electorale. Un astfel de demers dă posibilitatea publicului telespectator să beneficieze de informaţiile necesare pentru a vota în cunoştinţă de cauză.

Pentru aceste considerente, membrii Consiliului au propus şi votat sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 2.500 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 3 şi art. 5 alin. (4) din Decizia C.N.A. nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

Consiliul a avut în vedere şi faptul că, în perioada de monitorizare anterioară celei ce face obiectul prezentei decizii, radiodifuzorul a procedat în mod similar, difuzând ştiri şi dezabteri electorale cu încălcarea aceloraşi prevederi, motiv pentru care a fost sancţionat cu o somaţie publică. Cu toate acestea, postul de televiziune MIX2 nu a intrat în legalitate, continuând să transmită activitatea de campanie electorală a competitorilor electorali cu încălcarea prevederilor actului normativ care stabileşte regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, respectiv Decizia C.N.A. nr. 391/2009.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 21 din Decizia C.N.A. nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. CANARIS S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV 011.1/21.01.1993 şi decizia de autorizare nr. 093.0/11.01.1995) pentru postul MIX 2, se sancţionează cu amendă în cuantum de 2.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 şi art. 5 alin. (4) din Decizia C.N.A. nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.


Către

S.C. CANARIS S.R.L.,
Braşov, str. Olteţ nr. 10-11, jud. Braşov CF 3051742

pentru postul de televiziune MIX 2

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 661/11.06.2009 privind amendarea cu 2.500 lei a radiodifuzorului S.C. CANARIS S.R.L şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul MIX 2 cu amendă în cuantum de 2.500 lei, întrucât, în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală difuzate în perioada 18 mai - 06 iunie 2009, activitatea competitorilor electorali nu a fost reflectată în mod echitabil şi echilibrat.

Astfel, în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală, competitorii electorali au fost prezenţi, după cum urmează : reprezentanţii PNL în emisiuni a căror durată însumată a fost de aproximativ 13h şi 15 minute, cei ai PSD-PC în emisiuni de aproximativ 05 ore şi 40 de minute, cei ai PD-L în emisiuni de aproximativ 4 ore şi 52 de minute, ai UDMR de aproximativ 02 ore şi 44 de minute, iar cei ai PRM de aproximativ 1 oră şi 04 minute, în timp ce alţi competitori electorali care au candidat pentru alegerea în Parlamentul European nu au avut nicio apariţie.

Potrivit prevederilor legale privind desfăşurarea campaniei electorale, radiodifuzorii au avut obligaţia să asigure reflectarea obiectivă şi echidistantă a campaniei, oferind în mod echitabil şi echilibrat tuturor competitorilor electorali posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.