Decizia nr. 661 din 07.07.2010

07.07.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. SON TELECOM S.R.L. CLUJ NAPOCA FILIALA MORENI
cu sediul în localitatea MORENI, str. 22 Decembrie 1989, bl. H, sc. A, ap. 5, jud. Dâmboviţa

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 07 iulie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei nr. 7404/31.05.2010, privind reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea MORENI, jud. Dâmboviţa, aparţinând S.C. SON TELECOM S.R.L. CLUJ NAPOCA FILIALA MORENI.

Distribuitorul de servicii S.C. SON TELECOM S.R.L. CLUJ NAPOCA FILIALA MORENI deţine avizul de retransmisie nr. A 0600/27.05.2003, Anexa nr. 9/12.03.2009 pentru localitatea MORENI, jud. Dâmboviţa.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. SON TELECOM S.R.L. CLUJ NAPOCA FILIALA MORENI a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA, în data de 04.06.2010, în localitatea MORENI, jud. Dâmboviţa, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice aparţinând S.C. SON TELECOM S.R.L. CLUJ NAPOCA FILIALA MORENI erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, următoarele programe : TV PAPRIKA, DEUTSCHE WELLE, FASION TV, TVE, PV TV, OTV şi ETNO TV, iar programele TVR 3, DÂMBOVIŢA TV, OTV, SPORT KLUB +, CNN, NATIONAL GEOGRAPHIC, RTL 2 şi TBN EUROPE, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise.

În baza aceluiaşi raport, membrii Consiliului au constatat că, la data controlului, S.C. SON TELECOM S.R.L. CLUJ NAPOCA FILIALA MORENI nu retransmitea programul TVR 3, deşi era înscris în oferta de servicii de programe aprobată de CNA la data de 12.03.2009 - Anexa nr. 9 -, fapt ce contravine prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform dispoziţiilor invocate, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în oferta lor şi de a retransmite serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice distribuitorului de servicii S.C. SON TELECOM S.R.L. CLUJ NAPOCA FILIALA MORENI şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea MORENI, jud. Dâmboviţa, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. SON TELECOM S.R.L. CLUJ NAPOCA FILIALA MORENI cu somaţie publică, întrucât în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea MORENI, jud. Dâmboviţa a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii de programe şi fără a avea acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea dispoziţiilor art. 82 din Legea audiovizualului, care prevăd obligativitatea retransmiterii programelor Societăţii Române de Televiziune.

Or, societatea nu retransmitea în reţeaua sa de comunicaţii electronice, programul TVR 3 ce aparţine Societăţii Române de Televiziune.”