Decizia nr. 66 din 31.01.2013

31.01.2013


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. ANTENA TV GROUP S.A.
cu sediul în BUCUREŞTI, str. Gârlei nr. 1B, Clădirea Grivco Business Center, sector 1 CUI RO 1599030

pentru postul de televiziune ANTENA 1
sector 1, Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 25-27, BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 31 ianuarie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea duratei orare de difuzare a publicităţii în cadrul serviciilor de programe, transmise în perioada 01.11 - 31.12.2012, de postul ANTENA 1.

Postul ANTENA 1 aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 012.3/25.01.1993, decizia de autorizare nr. 025/14.06.1994 şi reautorizare nr. 025-1/14.06.1994).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A. a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.

Astfel cum rezultă din raportul de monitorizare, măsurarea duratelor orare ale publicităţii televizate s-a făcut fără a se lua în calcul duratele mesajelor de avertizare cu caracter obligatoriu şi ale copertelor de separare, duratele anunţurilor de sponsorizare, duratele secvenţelor de autopublicitate promoţională, precum şi cele ale anunţurilor care nu constituie comunicare comercială (anunţuri umanitare sau ale celor de utilitate publică, identificate între coperte cu menţiunea „Mesaj/mesaje de interes public).

Pentru calculul acestor durate au fost preluate măsurătorile efectuate de KANTAR MEDIA AUDIENCES şi s-au prelucrat ţinându-se seama de prevederile din Legea audiovizualului nr. 504/2002 şi ale Deciziei nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul ANTENA 1 în lunile noiembrie şi decembrie 2012, în intervalul orar 18.00 - 23.00, s-a constatat că durata publicităţii difuzate în cadrul unei ore date a fost, după cum urmează :

PDF - 164.3 ko
Tabel - Decizia nr. 66/2013

Faţă de datele prezentate în tabelele de mai sus, rezultă că timpul de publicitate difuzat peste durata maximă legală, în perioada de referinţă precizată în raportul de monitorizare a fost după cum urmează :

- în perioada 01-30 noiembrie 2012, timpul de publicitate difuzat peste durata maximă legală a însumat 3 minute şi 34 de secunde, în condiţiile în care depăşirea medie a timpului alocat a fost de 8,56 de secunde, înregistrându-se un număr de 25 depăşiri ;
- în perioada 01-31 decembrie 2012, timpul de publicitate difuzat peste durata maximă legală a însumat 9 minute şi 40 de secunde, în condiţiile în care depăşirea medie a timpului alocat a fost de 1 minut şi 25,3 de secunde, înregistrându-se un număr de 3 depăşiri.

Or, normele din domeniul audiovizualului cu privire la regimul difuzării publicităţii prevăd la art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului că proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 12 minute, respectiv 720 de secunde.

Având în vedere această situaţie, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu amendă minimă în cuantum de 10.000 de lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP S.A. pentru încălcarea dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g), alin. (2) şi alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. TV 012.3/25.01.1993, al deciziei de autorizare nr. 025/14.06.1994 şi reautorizare nr. 025-1/14.06.1994, pentru postul de televiziune ANTENA 1, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei pentru încălcarea prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ANTENA 1 cu amendă de 10.000 de lei, întrucât publicitatea difuzată în perioada noiembrie - decembrie 2012 a depăşit cele 12 minute permise de Legea audiovizualului într-un interval de o oră.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.