Decizia nr. 659 din 11.06.2009

11.06.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. REALITATEA MEDIA S.A.,
cu sediul în BUCUREŞTI, Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp A4, etaj 2, camera 28, sector 1 C.U.I. 14080700

pentru postul de radio REALITATEA FM
Piaţa Presei Libere nr. 1, corp A2, et. 2, BUCUREŞTI, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 iunie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care a fost reflectată, în emisiunile de ştiri şi dezbateri, difuzate în perioada 08.05-06.06.2009, activitatea de campanie electorală a competitorilor electorali pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, de către postul REALITATEA FM. 

Postul de radio REALITATEA FM aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. R 429.2/26.04.2004, decizia de autorizare nr. 865.0/12.05.2005 şi de reautorizare nr. 865.0-2/12.05.2005).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. a încălcat dispoziţiile art. 3 şi ale art. 5 alin. (4) din Decizia 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

Potrivit prevederilor invocate :

- „art. 3 : Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii :
a) echitate - competitorii electorali trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru - prezentarea competitorilor electorali proporţională cu importanţa evenimentelor electorale ;
c) imparţialitate - obligaţia radiodifuzorilor de a trata competitorii electorali obiectiv şi echidistant.

- art. 5 alin. (4) : Timpii de antenă oferiţi competitorilor electorali, potrivit dispoziţiilor art. 7, trebuie să respecte ponderea stabilită prin dispoziţiile art. 18 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează :
a) 4/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au membri în Parlamentul European şi care participă la alegeri, precum şi alianţelor politice sau electorale dintre acestea ;
b) 1/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care nu au membri în Parlamentul European care participă la alegeri, precum şi candidaţilor independenţi.”

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că, în perioada 08.05-06.06.2009, în emisiunile de dezbatere electorală difuzate de postul REALITATEA FM, reprezentanţii PD-L au beneficiat de 6 apariţii, reprezentanţii PSD+PC au beneficiat de 4 apariţii, cei ai PNL şi UDMR au beneficiat de câte o apariţie, în timp ce reprezentanţii partidelor (PNŢ, PFC, PRM) şi ai candidaţilor independenţi neparlamentari nu au fost prezenţi.

Procedând astfel, radiodifuzorul nu a respectat principiile echităţii şi echilibrului reglementate de dispoziţiile art. 3 din Decizia CNA nr. 391/2009.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii şi competitorii electorali să fie prezenţi în mod echilibrat în emisiuni de dezbatere electorală, pentru că numai în acest fel publicul poate cunoaşte programele politice ale acestora şi activităţile de campanie electorală, putând vota în cunoştinţă de cauză.

Mai mult, potrivit prevederilor art. 5 din actul normativ invocat, competitorii trebuie să beneficieze, în special în cadrul emisiunilor de dezbatere, de un timp de antenă egal, astfel încât să se asigure echilibrul şi echitatea necesare unei campanii corecte.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul prevederilor art. 21 din Decizia CNA nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. pentru postul de radio REALITATEA FM.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio REALITATEA FM cu somaţie publică, întrucât în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală, difuzate în perioada 08 mai – 06 iunie 2009, nu a asigurat o prezentare echitabilă şi echilibrată a competitorilor electorali, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului.

Astfel, în emisiunile de dezbatere electorală din perioada menţionată, reprezentanţii PD-L au beneficiat de 6 apariţii, reprezentanţii PSD+PC au beneficiat de 4 apariţii, cei ai PNL şi UDMR au beneficiat de câte o apariţie, în timp ce reprezentanţii (PNŢ, PFC, PRM) şi ai candidaţilor independenţi nu au fost prezenţi.

Potrivit prevederilor legale privind desfăşurarea campaniei electorale, radiodifuzorii au avut obligaţia să asigure reflectarea obiectivă şi echidistantă a campaniei, oferind în mod echitabil şi echilibrat tuturor competitorilor electorali posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.