Decizia nr. 659 din 07.07.2010

07.07.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. CAITEL COMPANY S.R.L.

S.C. CAITEL COMPANY S.R.L.
Str. Libertăţii nr. 31, sc. B, ap. 10
ONEŞTI Jud. Bacău

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 07 iulie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 5641/26.04.2010, cu privire la reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Căiuţi, judeţul Bacău, aparţinând S.C. CAITEL COMPANY S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. CAITEL COMPANY S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 6942/10.02.2009, Anexa nr. 1/10.02.2009 pentru localitatea Căiuţi, judeţul Bacău.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. CAITEL COMPANY S.R.L. a încălcat prevederile art. 6 alin. (1) lit. b) din Decizia C.N.A. nr. 12/2003 privind eliberarea avizului de retransmisie, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit lit. b) a art. 6, distribuitorii de servicii au obligaţia să aducă la cunoştinţa Consiliului modificările intervenite în documentele şi în datele declarate, în termen de 15 zile de la efectuarea acestor modificări.

În data de 22.05.2010, inspectorul teritorial al C.N.A. a efectuat un control cu privire la exploatarea reţelei de comunicaţii electronice din localitatea Căiuţi, judeţul Bacău, ca urmare a reclamaţiei primite de la I.P.J. Bacău.

La acest control, s-a constatat că, în fapt, reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Căiuţi este în exploatarea unei alte societăţi, respectiv a S.C. T.V. SYSNET S.R.L., alta decât titulara avizului de retransmisie nr. A 6942/10.02.2009 eliberat de Consiliu.

Or, din baza de date a instituţiei rezultă că reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Căiuţi, judeţul Bacău aparţine distribuitorului de servicii S.C. CAITEL COMPANY S.R.L., care deţine avizul de retransmisie nr. A 6942/10.02.2009 şi anexa nr. 1/10.02.2009 pentru această localitate, date cu privire la care distribuitorul de servicii nu a comunicat la C.N.A. că ar fi intervenit vreo modificare.

Nefăcând niciun demers în acest sens, S.C. CAITEL COMPANY S.R.L. răspunde în continuare, sub aspect juridic, de reţeaua CATV pentru care deţine aviz de retransmisie.

În consecinţă, orice demers făcut de societate în sensul modificării situaţiei juridice a avizului emis de C.N.A., fără ca aceste modificări să fie aduse şi la cunoştinţa autorităţii care a eliberat acest aviz nu sunt opozabile şi C.N.A., motiv pentru care societăţii CAITEL COMPANY S.R.L. îi sunt în continuare aplicabile prevederile legislaţiei audiovizuale, cu drepturile şi obligaţiile corelative ce decurg din aceasta.

Raportat la situaţia de fapt constatată de inspectorul audiovizual, în cazul în care S.C. CAITEL COMPANY S.R.L. intenţionează să cedeze către un terţ (în speţă S.C. T.V. SYSNET S.R.L.) reţeaua CATV deţinută, urmează să procedeze în conformitate cu prevederile art. 9 din Decizia C.N.A. nr. 12/2003 privind eliberarea avizului de retransmisie, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii S.C. CAITEL COMPANY S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În situaţia în care S.C. CAITEL COMPANY S.R.L. nu va intra în legalitate, Consiliul va fi în drept să procedeze la aplicarea sancţiunii amenzii prevăzute de art. 91 alin. (3) din Legea audiovizualului.