Decizia nr. 659 din 03.12.2013

09.12.2013


envoyer l'article par mail title=


 Către,
 S.C. CANARIS S.R.L. C.U.I. 3051742
 Str. Olteţ nr. 10-11, Braşov, jud. Braşov

 pentru postul de televiziune MIX 2

 privind obligarea S.C. CANARIS S.R.L. de a acorda dreptul la replică doamnei Bogdan Denisa Gabriela

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de o3 decembrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat adresa nr. 6753/02.05.2012, în baza sentinţei civile nr. 167/F/24.07.2012, pronunțate de Curtea de Apel Brașov, prin care instanța "a admis acţiunea reclamantei Bogdan Denisa Gabriela, a anulat Decizia CNA nr. 8514/17.05.2012 şi a trimis plângerea reclamantei nr. 6753/02.05.2012 aceleiaşi instituţii pentru soluţionarea pe fond", sentință rămasă irevocabilă prin Decizia civilă nr. 6790, pronunțată de

 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la data de 18.10.2013. Postul de televiziune MIX 2 aparţine S.C. CANARIS S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV 011.2/21.01.1993, decizia de autorizare nr. 093.0/31.01.1995 şi reautorizare nr. 093.3-1/29.05.2008 eliberată la data de 04.02.2011). În urma analizării adresei nr. 6753/02.05.2012 și a vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au decis obligarea radiodifuzorului S.C. CANARIS S.R.L. la difuzarea unui drept la replică, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului audiovizualului.

 În fapt, în cadrul ediției emisiunii „Momentul adevărului”, difuzată de postul de televiziune MIX 2 din Braşov în data de 29.03.2012, s-a discutat despre activitatea desfăşurată de doamna Bogdan Denisa Gabriela în cadrul clinicii S.C. GeromAslan SRL din Braşov. Considerând că unele dintre afirmaţiile făcute pe parcursul emisiunii menţionate nu au fost adevărate, petenta s-a adresat postului MIX 2 cu o solicitare de acordare a unui drept la replică, cerere primită de radiodifuzor în data de 17.04.2012.
 La această adresă, radiodifuzorul S.C. CANARIS SRL, ce deţine postul MIX 2, a răspuns prin adresa nr. 67 din 19.04.2012, în sensul respingerii solicitării, motivându-şi decizia prin faptul că cererea de acordare a dreptului la replică, nu este întemeiată, întrucât în timpul emisiunii reclamate soţul petentei (administrator al S.C. GeromAslan SRL) a avut o intervenţie telefonică în cadrul căreia a putut să-şi expună punctul de vedere referitor la subiectul discutat.

 Analizând documentaţia precum și înregistrările, membrii Consiliului au constatat că susținerile radiodifuzorului nu sunt întemeiate, întrucât postul nu a acordat reprezentantului clinicii S.C. GeromAslan SRL posibilitatea efectivă de a-și exprima punctul de vedere. Astfel, deși a intrat în direct în emisiune pentru a-și exprima opinia, domnul Bogdan a fost în permanență întrerupt de către moderatoarea Amelia Vulc, acesta neputând să își exprime ideile în mod coerent. Domnului Bogdan nu i s-a dat posibilitatea reală de a-și exprima punctul de vedere, astfel încât justificarea radiodifuzorului, potrivit căreia nu a acordat dreptul la replică petentei Bogdan Denisa Gabriela, întrucât ar fi respectat principiul audiatur et altera pars, nu se susține. Faţă de aceste aspecte, Consiliul a apreciat că postul MIX 2 din Brașov a încălcat prevederile din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual referitoare la acordarea dreptului la replică.
 Apreciind că sesizarea este întemeiată, membrii Consiliului au decis, cu respectarea art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 62 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, ca radiodifuzorul S.C. CANARIS S.R.L. să acorde dreptul la replică doamnei Bogdan Denisa Gabriela, până la data de 31.12.2013, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual cu modificările și completările ulterioare.