Decizia nr. 655 din 10.11.2011

14.11.2011


envoyer l'article par mail title=

Către,

S.C. SPHERA MEDIA PRODUCTION S.R.L., CUI 21462460

BAIA MARE, B-dul Bucureşti nr. 25, Judeţul Maramureş

Decizia nr. 655 din 10.11.2011
 privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. SPHERA MEDIA PRODUCTION S.R.L. împotriva Deciziei C.N.A. nr. 555/27.09.2011

Întrunit în sedinţa publică din data de 10 noiembrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de S.C. SPHERA MEDIA PRODUCTION S.R.L. împotriva Deciziei CNA nr. 555/27.09.2011 prin care această societate a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (2) lit. b) şi c) din Decizia nr. 220/2010 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerile parţiale parlamentare, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale.

Analizând motivele pentru care se solicită revocarea deciziei contestate, membrii Consiliului au apreciat că acestea sunt nefondate şi nu sunt de natură a atrage revocarea deciziei, pentru considerentele care urmează : Argumentul potrivit căruia a fost încălcat principiul „audiatur et altera pars”, întrucât nici postul de televiziune şi nici realizatorului emisiunii monitorizate nu au fost invitaţi, înainte de aplicarea sancţiunii, la o întâlnire cu reprezentanţii CNA pentru a se putea apăra, vă învederăm că acest principiu, astfel cum este prevăzut în Codul audiovizualui, este aplicabil în cazul unui program audiovizual în care furnizorul de servicii media audiovizuale aduce acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, iar nu în problema stabilirii în faţa CNA a vinovăţiei sau nevinovăţiei radiodifuzorului. Acesta este atributul exclusiv al instanţei de judecată, care va aprecia legalitatea actului emis de CNA, şi pe cale de consecinţă, vinovăţia sau nevinovăţia radiodifuzorului.

Cât priveşte afirmaţia potrivit căreia normele juridice invocate în decizia contestată nu au fost încălcate, întrucât în emisiune au fost prezentate dovezi în susţinerea acuzaţiilor sau pentru faptul că interpretarea este diferită de ceea ce este reglementat şi de intenţia legiuitorului, vă facem cunoscut că sancţiunea nu a fost aplicată pentru încălcarea art. 40 din Codul audiovizualului ori pentru neacordarea dreptului la replică, aşa cum în mod greşit invocaţi prin contestaţie.

Sancţiunea a fost aplicată pentru că într-o emisiune de promovare electorală, calificată de dumneavoastră astfel, în care au fost prezentate activităţile de campanie ale candidatului USL, aţi formulat, fără nicio legătură cu subiectul emisiunii, acuzaţii la adresa unui contracandidat la alegerile parţiale parlamentare, fără ca acestea să fie însoţite de dovezi pertinente prezentate în mod explicit, fiind încălcate prevederile art. 4 alin. (2) lit. b) şi c) din Decizia nr. 220/2010 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerile parţiale parlamentare, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale.

În ceea ce priveşte argumentul dvs. potrivit căruia în actul contestat persoanele prezente în emisiune sunt menţionate fără a se face vreo referire la profesia sau funcţia acestora îl considerăm superfluu, fără nicio legătură cu legalitatea deciziei de sancţionare şi vă îndrumăm să lecturaţi cu o mai mare atenţie actul contestat, având în vedere că şi faţă de aceste persoane s-a dovedit acelaşi respect ca şi în cazul candidatului din partea Partidului Ecologist, fiind indicate înaintea numelui fie profesia, fie funcţia acestora.

Atribuţiile CNA sunt cele prevăzute în Legea audiovizualului, iar în calitatea sa de garant al interesului public, Consiliul are obligaţia de a asigura respectarea dispoziţiilor legale din domeniul comunicării audiovizuale, CNA neavând competenţa de a stabili atitudinea culpabilă a angajaţiilor radiodifuzorului, întrucât răspunderea pentru conţinutul serviciilor de programe difuzate, inclusiv al comunicărilor comerciale audiovizuale, revine, în condiţiile legii, furnizorului de servicii media audiovizuale.

Faţă de aceste argumente, membrii Consiliului consideră că decizia contestată este legală, întrucât fapta a existat, iar decizia a fost emisă cu respectarea tuturor condiţiilor de legalitate prevăzute de Legea audiovizualului nr. 504/2002 şi, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia ca fiind nefondată.