Decizia nr. 654 din 13.09.2012

13.09.2012


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. ANTENA 3 S.A.,
C.U.I. R15971591
Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1

pentru postul ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 13 septembrie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiei înregistrate sub nr. 3777/2012, cu privire la jurnalul informativ de la ora 14.00 difuzat în data de 06.03.2012 de postul ANTENA 3.

Postul de televiziune ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.2/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0-1/24.06.2005).

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând emisiunea, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. a încălcat dispoziţiile art 64 alin. (1) lit.b din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Conform prevederilor invocate :
"În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii :
b) informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă."

În data de 06.03.2012, în cadrul jurnalului informativ de la ora 14.00, radiodifuzorul a difuzat o ştire cu următoarele titluri : DIRECTOR DE ŞCOALĂ UCIS DE UN ROMÂN, ROMÂNUL ARE 23 DE ANI ŞI ESTE DIN VASLUI ; SOŢIA DIRECTORULUI UCIS A FOST LEGATĂ.

Redăm din raportul de monitorizare :
« Prezentatoare : Un alt subiect de Breaking news la ANTENA 3. O veste şocantă care vine din Norvegia, despre un român care se află în Norvegia. Se pare că acesta l-a ucis pe directorul unei şcoli de voluntariat cu 15 lovituri de cuţit, iar pe soţia directorului, care lucrează şi ea în această şcoală, a sechestrat-o şi a legat-o de un scaun timp de câteva ore. Autorul acestui atac are 23 de ani şi este din Vaslui. Acestea sunt informaţiile pe care le avem, în acest moment, în legătură cu acest atac din Norvegia. Românul depusese plângere împotriva şcolii, scrie presa din această ţară. Vă reamintesc, Norvegia a fost şocată anul trecut de un masacru sângeros comis de un norvegian care s-a dovedit, până la urmă, că avea probleme psihice. Încă nu se ştie ce l-a supărat atât de tare pe acest român astfel încât să comită un asemenea atac. Vă reamintesc, ştim până în acest moment că l-a înjunghiat pe directorul unei şcoli de voluntariat şi a sechestrat-o pe soţia lui, care lucra, de asemenea, în cadrul liceului. »
(...)
"Prezentatoare : Avem, în acest moment, un mesaj postat de acest student român de 23 de ani, plecat departe în Norvegia, care spune aşa : « Tuturor celor care încă visează. Mă numesc Cosmin George Chiţu şi am fost voluntar în cadrul DRH.(...) »
Nu ştiu, în acest moment, dacă a fost arestat, dacă a fost reţinut acest tânăr român. Ştim doar că a comis un atac îngrozitor. L-a înjunghiat pe directorul unui liceu de voluntariat din Norvegia şi pe soţia acestuia, directoare şi ea, se pare, a sechestrat-o timp de mai multe ore."
(...)
« Prezentatoare : Aşteptăm detalii de la autorităţile norvegiene despre ceea ce a făcut românul Cosmin George Chiţu, în vârstă de 23 de ani. »

Ştirea a fost ilustată cu imagini din interiorul unei clădiri şi imagini dintr-o localitate, însoţite de menţiunea, pe ecran, Norvegia.

În legătură cu difuzarea acestei ediţii de ştiri, dl. Cosmin George Chiţu (prezentat ca autor al unei crime comise în Norvegia), a sesizat Consiliul, precizând că numele său a fost asociat în mod greşit cu un incident grav petrecut în Norvegia, în care un student român l-a ucis pe unul dintre profesorii şcolii de voluntariat în care activa.

Petentul a precizat că informaţiile oferite publicului de către o serie de posturi de televiziune, între care şi ANTENA 3, sunt false şi defăimătoare, în condiţiile în care i-a fost atribuită săvârşirea unei crime pe care nu a comis-o. Autorul sesizării a precizat că la data de 19 februarie 2012 a publicat pe un site internaţional o relatare despre experienţa personală tristă trăită în respectiva şcoală de voluntariat, în cadul căreia activase în perioada ianuarie - iulie 2011.

Deşi iniţial, în cadrul ştirii, persoana acuzată de săvârşirea crimei nu a fost identificată, radiodifuzorul informând publicul că aceasta nu ar fi cunoscută, ulterior, prezentatoarea emisiunii a precizat că autorul crimei ar fi postat pe internet un mesaj, asimilând în mod clar pe autorul mesajului, „Cosmin George Chiţu, în vârstă de 23 de ani”, ca fiind şi autorul crimei.

Consiliul a constatat că, pe fondul unui eveniment tragic real, anume săvârşirea unei crime de către un român în Norvegia, postul ANTENA 3, fără a fi în posesia unor informaţii verificate, certe cu privire la identitatea acestui român, a asimilat acestei persoane un alt cetăţean român care, printr-o coincidenţă dovedită nefericită, activase cu aproximativ un an înainte în aceeaşi şcoală de voluntariat din Norvegia unde avusese loc crima şi care a putut fi identificat datorită postării pe care o făcuse pe internet, unde şi-a declinat identitatea.

În aceste condiţii, informaţia despre un eveniment deosebit de grav (anume comiterea unei crime de către un student român aflat în Norvegia) a fost difuzată de postul ANTENA 3 cu încălcarea dispoziţiilor privind difuzarea către public a unor informaţii corecte şi verificate.

Raportat la aspectele prezentate anterior, membrii Consiliului au apreciat că ediţia informativă de la ora 14.00 din ziua de 06 martie 2012, transmisă de postul ANTENA 3, nu a respectat prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului, întrucât postul nu a verificat informaţiile, ceea ce a condus la o gravă dezinformare a publicului şi la afectarea nejustificată a imaginii unei persoane căreia i-a fost atribuită o faptă penală.

Consiliul a considerat că radiodifuzorul nu a respectat obligaţia legală de a verifica informaţia, anterior difuzării acesteia, premisa legală fiind aceea că publicul trebuie să beneficieze de o informare corectă şi obiectivă.

Pentru aceste considerente, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. cu suma de 5.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 144 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea,

DECIZIE :

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.2/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0-1/24.06.2005 pentru postul de televiziune ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS), se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor 64 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ANTENA 3 cu amendă de 5.000 lei, întrucât într-o ediţie de ştiri a dezinformat publicul în legătură cu identitatea unui cetăţean român căruia i s-a atribuit în mod greşit săvârşirea unei crime comise în Norvegia de o altă persoană.

Potrivit art. 64 din Codul audiovizualului, radiodifuzorii au obligaţia ca informarea publicului cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.