Decizia nr. 654 din 07.07.2010

07.07.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. SERCAB S.R.L.,
pentru localitatea Plopana, judeţul Bacău

S.C. SERCAB S.R.L.
Com. HELEGIU Jud. Bacău

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 07 iulie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 5641/26.04.2010, cu privire la reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Plopana, judeţul Bacău, aparţinând S.C. SERCAB S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. SERCAB S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 6830/26.02.2008, Anexa nr. 1/26.02.2008 pentru localitatea Plopana, judeţul Bacău.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. SERCAB S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar unele programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului. În urma controlului efectuat de inspectorul C.N.A., în ziua de 17 mai 2010, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Plopana, judeţul Bacău, aparţinând S.C. SERCAB S.R.L., s-a constatat că erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu, următoarele 12 programe : SPORT.RO, EUFORIA LIFESTYLE TV, NATIONAL GEOGRAPHIC, PRO TV, ANTENA1, ETNO TV, TARAF TV, ACASĂ TV, MINIMAX, KANAL D, ANTENA3 şi ANTENA2.

Programele TVR CULTURAL, ALFA OMEGA TV, AXA TV TRANSILVANIA, CREDO TV şi UTV, deşi înscrise în oferta de programe aprobată, nu erau retransmise.

La controlul efectuat în localitatea menţionată mai sus, s-a mai constatat că distribuitorul de servicii S.C. SERCAB S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât nu a înscris în oferta de programe şi nu retransmite programele TVR Cultural, TVR3, TVR Info, TVR Iaşi şi TV5, deşi are această obligaţie în virtutea dispoziţiilor legale menţionate anterior.

Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii au obligaţia de a include în ofertă programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum sunt programele TVR Cultural, TVR3, TVR Info, TVR Iaşi), precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV5).

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii S.C. SERCAB S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Plopana, judeţul Bacău, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. SERCAB S.R.L. cu somaţie publică, întrucât în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Plopana, judeţul Bacău, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, iar unele programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

De asemenea, S.C. SERCAB S.R.L. a fost sancţionată şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât nu a inclus în ofertă şi nu a retransmis programele Societăţii Române de Televiziune, respectiv TVR Cultural, TVR3, TVR Info, TVR Iaşi, precum şi programul TV5 a cărui obligativitate de retransmitere este stabilită prin acord internaţional.”