Decizia nr. 653 din 13.09.2012

13.09.2012


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. REALITATEA MEDIA S.A. _ C.U.I. 14080700
cu sediul în Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176,
Clădirea Willbrook, Corp A, et. 3, cam. 5, sector 1,

pentru postul de televiziune REALITATEA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 13 septembrie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, precum şi reclamaţia înregistrată la CNA sub nr. 3777/08.03.2012 cu privire la ediţiile emisiunii informative „Realitatea de la ora 14.00”, respectiv de la ora 16.00 şi 18.00, difuzate de postul Realitatea TV în data de 06.03.2012.

Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 30.7/27.03.2001, decizia de autorizare nr. 447.0/30.10.2001 şi de reautorizare nr. 447.2-1/25.10.2011).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. a încălcat dispoziţiile art. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Potrivit prevederilor invocate :
Art. 64 alin. (1) : În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii :
lit. b) – informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

În fapt, postul Realitatea TV a difuzat în data de 06.03.2012 emisiunea informativă „Realitatea de la ora 14.00” în cadrul căreia a fost transmisă ştirea cu titlul : „Român, criminal în Norvegia”.

Redăm din raportul de monitorizare :
Prezentatoare : Crimă îngrozitoare comisă de un român în Norvegia. Bărbatul în vârstă de 23 de ani l-a înjunghiat noaptea trecută cu 15 lovituri de cuţit pe directorul unei şcoli de voluntariat. Victima a fost găsită în viaţă de către personalul medical ajuns la faţa locului, însă, peste noapte, a murit din cauza rănilor extrem de grave. O femeie de origine norvegiană de 50 de ani a fost, de asemenea, rănită şi ea. Atacatorul român a fost arestat şi se află în prezent în custodia poliţiei.

Ştirea a fost ilustrată cu imagini din campusul şcolii de voluntariat (împrejurimi, sală de clasă). Acestea au avut afişată menţiunea Arhivă.

La ora 16.00, postul Realitatea TV a reluat subiectul referitor la crima comisă de un român din Norvegia. Spre dosebire de cea prezentată de la ora 14.00, în cadrul ştirii de la ora 16.00 a fost identificat ca autor al crimei d-nul Cosmin Chiţu.

Redăm din raportul de monitorizare :
Prezentatoare : Crimă îngrozitoare comisă de un român în Norvegia. Cosmin Chiţu în vârstă de 23 de ani l-a înjunghiat noaptea trecută cu 15 lovituri de cuţit pe directorul unei şcoli de voluntariat. Victima a fost găsită în viaţă de către personalul medical ajuns la faţa locului, însă, peste noapte a murit la spital din cauza rănilor extrem de grave. O femeie de origine norvegiană de 50 de ani a fost, de asemenea, rănită. Ambele persoane fac parte din personalul şcolii de voluntariat unde lucra şi românul. Atacatorul român a fost arestat şi se află în custodia poliţiei. Însă motivele pentru care a comis aceste fapte nu se cunosc. Totuşi, într-o scrisoare publicată pe internet tânărul vorbeşte despre un accident de muncă suferit la ochi pentru care nu a primit suficiente îngrijiri întrucât nu avea asigurare medicală.

Ştirea a fost ilustrată cu imagini de la locul faptei : intrarea în clădire, poliţişti sosiţi la faţa locului, un bărbat purtând în mână o cutie, un bărbat în faţa unei uşi.

De asemenea, această ştire, cu un conţinut identic, a fost difuzată şi în cadrul emisiunii informative „Realitatea de la ora 18:00”.

În legătură cu difuzarea acestor ediţii de ştiri, d-nul Cosmin George Chiţu (prezentat ca autor al unei crime comise în Norvegia), a sesizat Consiliul, precizând că numele său a fost asociat în mod greşit cu un incident grav petrecut în Norvegia, în care un student român l-a ucis pe unul dintre profesorii şcolii de voluntariat în care activa.

Petentul a precizat că informaţiile oferite publicului de către o serie de posturi de televiziune, între care şi Realitatea TV, sunt false şi defăimătoare, în condiţiile în care i-a fost atribuită săvârşirea unei crime pe care nu a comis-o. Autorul sesizării a precizat că la data de 19 februarie 2012 a publicat pe un site internaţional o relatare despre experienţa personală tristă trăită în respectiva şcoală de voluntariat, în cadul căreia activase în perioada ianuarie - iulie 2011.

Deşi iniţial, în cadrul ştirii de la ora 14.00, persoana acuzată de săvârşirea crimei nu a fost identificată, ulterior, în cadrul ştirilor de la orele 16.00 şi 18.00, prezentatoarea a afirmat că autorul crimei este „Cosmin Chiţu, în vârstă de 23 de ani”, despre care a susţinut că a publicat pe internet o scrisoare în care „tânărul vorbeşte despre un accident de muncă suferit la ochi pentru care nu a primit suficiente îngrijiri întrucât nu avea asigurare medicală.”

Consiliul a constatat că, pe fondul unui eveniment tragic real, anume săvârşirea unei crime de către un român în Norvegia, postul Realitatea TV, fără a fi în posesia unor informaţii verificate, certe cu privire la identitatea acestui român, a asimilat acestei persoane un alt cetăţean român care, printr-o coincidenţă dovedită nefericită, activase cu aproximativ un an înainte în aceeaşi şcoală de voluntariat din Norvegia unde avusese loc crima şi care a putut fi identificat datorită postării pe care o făcuse pe internet, unde şi-a declinat identitatea.

Faţă de această situaţie, Consiliul a constatat că acestei persoane i-au fost atribuite în mod greşit faptele penale prezentate în cadrul ştirii şi, prin urmare, postul Realitatea TV a difuzat o ştire despre un eveniment deosebit de grav, anume comiterea unei crime de către un student român aflat în Norvegia, cu încălcarea dispoziţiilor privind difuzarea către public a unor informaţii corecte şi verificate.

Raportat la aspectele prezentate anterior, membrii Consiliului au apreciat că difuzarea de către postul Realitatea TV a ediţiilor informative de la orele 16.00 şi 18.00 din ziua de 06 martie 2012 s-a făcut cu încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului, întrucât postul nu a verificat informaţiile, ceea ce a condus la o gravă dezinformare a publicului şi la afectarea nejustificată a imaginii unei persoane căreia i-a fost atribuită o faptă penală.

Consiliul a apreciat că radiodifuzorul nu a respectat obligaţia legală de a verifica informaţia, anterior difuzării acesteia, premisa legală fiind aceea că publicul trebuie să beneficieze de o informare corectă şi obiectivă.

Pentru aceste considerente, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. cu suma de 5.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 144 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 30.7/27.03.2001, decizia de autorizare nr. 447.0/30.10.2001 şi de reautorizare nr. 447.2-1/25.10.2011 pentru postul de televiziune REALITATEA TV) se sancţionează cu amendă de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3 : Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune REALITATEA TV cu amendă de 5.000 lei, întrucât în două ediţii de ştiri a dezinformat publicul în legătură cu identitatea unui cetăţean român căruia i s-a atribuit în mod greşit săvârşirea unei crime comise în Norvegia de o altă persoană.

Potrivit art. 64 din Codul audiovizualului, radiodifuzorii au obligaţia ca informarea publicului cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.