Decizia nr. 653 din 10.11.2011

14.11.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. RCS & RDS S.A.,

C.U.I 5888716 Str. Dr. Staicovici nr. 75 Clădirea Forum 2000, Building, faza I, et. 2, sector 5, BUCUREŞTI

pentru postul 10 TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 noiembrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunile de dezbatere difuzate de postul 10 TV, în perioada 01 aprilie -31 iulie 2011. Postul de televiziune 10 TV aparţine radiodifuzorului S.C. RCS & RDS S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 273/07.12.2010 şi decizia de autorizare nr. 1727.0/09.12.2010).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RCS & RDS S.A. a încălcat prevederile art. 69 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor invocate, în emisiunile de dezbatere numărul reprezentanţilor puterii şi ai opoziţiei trebuie să fie egal. Membrii Consiliului au constatat că în emisiunile de dezbatere, difuzate în perioada 01.04-31.07.2011, postul 10 TV nu a asigurat o prezentare echilibrată a reprezentanţilor puterii şi ai opoziţiei, sub aspectul că numărul acestora trebuia să fie egal.

Astfel, conform datelor consemnate în raportul de monitorizare, situaţia participărilor reprezentanţilor puterii şi celor ai opoziţiei la emisiunile de dezbatere, transmise în lunile aprilie şi iulie 2011, a fost următoarea :
 aprilie : putere - 35, opoziţie - 21, independenţi - 1, minorităţi - 0 ;
 iulie : putere - 22, opoziţie - 6, independenţi - 0, minorităţi - 0 ;
 O asemenea abordare a emisiunilor de dezbatere, în care nu a fost asigurată o participare egală a reprezentanţilor puterii şi ai opoziţiei, contravine art. 69 alin. (2) din actul normativ invocat anterior, potrivit căruia în emisiunile de dezbatere numărul reprezentanţilor puterii şi ai opoziţiei trebuie să fie egal. Astfel, în lunile aprilie şi iulie 2011, radiodifuzorul a creat un dezechilibru în privinţa participărilor reprezentanţilor puterii şi cei ai opoziţiei la emisiunile de dezbatere, în sensul că reprezentanţii puterii au fost prezentaţi de 57 de ori, în timp ce reprezentanţii opoziţiei de 27 de ori, fapt ce contravine prevederilor menţionate mai sus.

Esenţa reglementării prevăzute la art. 69 din Codul audiovizualului are drept scop crearea unor condiţii egale de exprimare reprezentanţilor puterii şi opoziţiei, astfel încât publicul să-şi poată forma în mod liber propria opinie pe baza unor informaţii echilibrate. Or, sub acest aspect, radiodifuzorul a creat o disproporţie vădită, de natură a afecta dreptul la informaţie al telespectatorilor cu privire la problemele de interes general, de natură economică, socială, politică şi culturală. Membrii Consiliului consideră că postul 10 TV are îndatorirea de a se conforma şi respecta întocmai dispoziţiile menţionate mai sus, astfel încât publicul să-şi poată forma propria opinie şi prin prisma punctelor de vedere exprimate atât de putere, cât şi de opoziţie, a căror participare trebuie să fie egală la emisiunile de dezbatere.

Pentru toate aceste considerente, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea cu somaţie publică a postului 10 TV. În temeiul dispoziţiilor art. 144 alin. (2) şi (3) din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare, şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice S.C. RCS & RDS S.A. pentru postul de televiziune 10 TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune 10 TV cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 69 din Codul audiovizualului, întrucât în emisiunile de dezbatere difuzate în lunile aprilie şi iulie 2011 nu a asigurat condiţii egale de exprimare reprezentanţilor puterii şi ai opoziţiei."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate