Decizia nr. 652 din 07.07.2010

07.07.2010


envoyer l'article par mail title=

S.C. TV ANTENA 1 S.A.
Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1 BUCUREŞTI

pentru postul ANTENA 1 din Galaţi

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 07 iulie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie adresa înregistrată la C.N.A. sub nr. 9147/05.07.2010 şi a analizat situaţia prezentată de Serviciul Licenţe-Autorizări cu privire la funcţionarea postului ANTENA 1 din localitatea Galaţi, judeţul Galaţi.

Postul de televiziune ANTENA 1 din localitatea Galaţi aparţine radiodifuzorului S.C. TV ANTENA 1 S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 322.1/21.01.2005 şi decizia de autorizare nr. 1223.0/04.01.2007). Prin adresa menţionată mai sus, S.C. TV ANTENA 1 S.A. a solicitat Consiliului acordul cu privire la intrarea în funcţiune a postului de televiziune Antena 1 din Galaţi, până la data de 15.07.2010.

Pornind de la această solicitare, membrii Consiliului au analizat întreaga documentaţie prezentată de Serviciul Licenţe-Autorizări cu privire la intrarea în funcţiune a staţiei postului ANTENA 1 din localitatea Galaţi, constatând următoarea situaţie de fapt :

În data de 30.03.2010, radiodifuzorul a solicitat Consiliului acordarea unui termen de 45 de zile pentru întreruperea serviciului de programe a postului ANTENA 1 din Galaţi, invocând motive de natură tehnică. Consiliul a dat curs solicitării formulate, acordând termen până la data 14.05.2010, răspuns transmis prin adresa nr. 4499/31.03.2010.

Întrucât problemele tehnice nu au putut fi remediate în termenul acordat de C.N.A, respectiv până la data de 14.05.2010, prin adresa nr. 7003/21.05.2010 S.C. TV ANTENA 1 S.A. a solicitat o nouă perioadă de 45 de zile de întrerupere a serviciului de programe ANTENA 1 din localitatea Galaţi.

Prin adresa nr. 7117/25.05.2010, C.N.A. şi-a exprimat acordul cu privire la prelungirea perioadei de întrerupere a emisiei serviciului de programe ANTENA 1 din Galaţi cu încă 45 de zile, respectiv până la data de 30.06.2010.

S.C. TV ANTENA 1 S.A. a comunicat Consiliului, prin adresa nr. 9147/05.07.2010, că problemele tehnice, neimputabile radiodifuzorului, pentru care a întrerupt difuzarea serviciului de programe ANTENA 1 din Galaţi sunt în curs de a fi rezolvate, solicitând un nou termen de intrare în emisie, respectiv până la data de 15.07.2010.

În urma analizării întregii documentaţii, s-a constatat că postul ANTENA 1 din Galaţi nu a început în termenul aprobat difuzarea serviciului de programe, situaţie în care Consiliul Naţional al Audiovizualului dispune intrarea în legalitate până la data de 15.07.2010, în sensul ca postul să înceapă difuzarea serviciului de programe.

În caz contrar, Consiliul va aplica prevederile art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.