Decizia nr. 648 din 08.11.2011

10.11.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. REALITATEA MEDIA S.A.

cu sediul în BUCUREŞTI, Splaiul Unirii nr. 6, bl. B3A, etaj 2, camera 4, sector 4, C.U.I. 14080700

pentru postul de televiziune REALITATEA TV

Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în data de 08 noiembrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiilor nr. 13103/22.09.2011, 13211/26.09.2011 şi 13564/04.10.2011, cu privire la ediţiile emisiunii de ştiri din data de 30 august 2011, şi la emisiunea de dezbateri „Mega story”, difuzată în ziua de 24 septembrie 2011, de către postul de televiziune REALITATEA TV.
 Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 30.1/27.03.2001, decizia de autorizare nr. 447.0/30.10.2001 şi reautorizare nr. 447.2/25.10.2011). Analizând raportul de monitorizare şi vizionând emisiunea, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 33 alin. (1) şi (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, orice persoană are dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, a domiciliului şi a corespondenţei, informaţiile privind adresa unei persoane sau a familiei sale şi numerele lor de telefon neputând fi dezvăluite fără permisiunea acestora ; utilizarea datelor cu caracter personal este permisă în condiţiile legii speciale.

În fapt, în ziua de 30 august 2011, postul de televiziune REALITATEA TV a difuzat, în cadrul emisiunii informative „Realitatea de la ora 13.00”, sub titlul „COMISAR-ŞEF, VÂND IEFTIN PRUNE”, o ştire referitoare la dl. Comisar-şef Marian Bordeaş, Şeful Serviciului de Investigare a Fraudelor din IPJ Călăraşi, despre care s-a afirmat că şi-a câştigat renumele de “magnatul prunelor nefiscalizate” şi că ar avea o firmă prin care vinde prune, fără a deţine casă de marcat.

Pe parcursul ştirii, a fost difuzată o imagine cu pagina site-ului wwwbursa agricolă.ro, în care apărea lizibil numele Bordeaş Marian şi menţiunea “P.F.”, precum şi adresa de domiciliu a acestuia. Pagina web a fost expusă timp de 8 secunde, domiciul fiind lizibil circa 3 secunde. Ştirea a fost difuzată şi în jurnalele de la orele 14.00, 16.00, 18.00 şi 20.00, fiind prezentată, de asemenea, pagina site-ului www.bursa agricolă.ro care cuprindea adresa de domiciliu a d-lui Bordeaş Marian.
 De asemenea, în cadrul emisiunii de dezbateri „Mega story”, transmisă în ziua de 24 septembrie 2011, în care au fost prezentate câteva reportaje referitoare la angajaţi ai poliţiei din judeţul Călăraşi, a fost redifuzată ştirea intitulată „MAGNATUL PRUNELOR NEFISCALIZATE” şi prezentată în data de 30.08.2011, fiind prezentată şi imaginea cu pagina site-ului www.bursa agricolă.ro în care era lizibilă adresa de domiciliu a d-lui Bordeaş Marian.

Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că încălcarea dispoziţiilor legale care interzic difuzarea unor informaţii despre adresa unei persoane, fără acordul acesteia, nu poate fi acceptată şi nici justificată, chiar dacă subiectul emisiunii putea fi considerat de interes public. Ca unică autoritate de reglementare în domeniul audiovizualului, Consiliul apreciază că dreptul persoanei la respectarea vieţii intime, familiale şi private, ca şi inviolabilitatea domiciliului, ca drepturi fundamentale garantate de Constituţia României, trebuie respectate în orice program audiovizual.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. cu somaţie publică. În conformitate cu dispoziţiile art. 144 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. pentru postul de televiziune REALITATEA TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul REALITATEA TV cu somaţie publică pentru încălcarea art. 33 din Codul audiovizualului, întrucât în emisiunile de ştiri din 30 august 2011 şi în emisiunea „Mega story” din 24 septembrie 2011 a prezentat informaţii privind adresa de domiciliu a unei persoane care făcea obiectul unui reportaj realizat în judeţul Călăraşi. Potrivit dispoziţiilor invocate, orice persoană are dreptul la respectarea domiciliului, iar informaţiile privind adresa unei persoane sau a familiei sale nu pot fi dezvăluite fără permisiunea acestora."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.