Decizia nr. 648 din 07.07.2010

07.07.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. TV ADLER-TRADING S.R.L.,
pentru localitatea Mica, judeţul Mureş

S.C. TV ADLER-TRADING S.R.L. C.U.I. 5415963
Str. 22 Decembrie nr. 8A
TÂRNĂVENI Jud. Mureş

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 07 iulie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 7404/31.05.2010, cu privire la reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Mica, judeţul Mureş, aparţinând S.C. TV ADLER-TRADING S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. TV ADLER-TRADING S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 4700.1/04.09.2007, Anexa nr. 2a/04.09.2007 pentru localitatea Mica, judeţul Mureş.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. TV ADLER-TRADING S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar unele programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise. Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul C.N.A., în data de 18.05.2010, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Mica, judeţul Mureş, aparţinând S.C. TV ADLER-TRADING S.R.L., s-a constatat că erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu în data de 04.09.2007, următoarele 30 de programe : TÂRNAVA TV, NAŢIONAL GEOGRAFIC, KANAL D, TRINITAS, RTL KLUB, HALLMARK, DIGISPORT, DIGISPORT +, TV2, ATV, SPORT KLUB, TELESPORT, AXN, PROCINEMA, DISCOVERY WORLD, DISCOVERY SCIENCE, DISCOVERY TRAVEL, VIASAT HISTORY, VIASAT EXPLORER, REALITY TV, ROMANTICA, FLN, SPERANŢA TV, DISNEY CHANNEL, VH1, NEPTUN TV, EURONEWS, DIRECT DIGITAL TV, TVRM şi ŞTII TV.

Programele TVR INTERNAŢIONAL, NOVA TV, JETIX şi TCM, deşi înscrise în oferta de programe aprobată, nu erau retransmise. Faţă de aceste aspecte, Consiliul a propus amendarea distribuitorului de servicii S.C. TV ADLER-TRADING S.R.L. cu suma de 10.000 lei. Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. TV ADLER-TRADING S.R.L (având avizul de retransmisie nr. A 4700.1/04.09.2007, Anexa nr. 2a/04.09.2007 pentru localitatea Mica, judeţul Mureş) se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. TV ADLER-TRADING S.R.L. C.U.I. 5415963
Str. 22 Decembrie nr. 8A
TÂRNĂVENI Jud. Mureş

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 648/07.07.2010 privind amendarea cu 10.000 lei a distribuitorului de servicii S.C. TV ADLER-TRADING S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Mica, judeţul Mureş, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. TV ADLER-TRADING S.R.L. cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Mica, judeţul Mureş, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, iar unele programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.”