Decizia nr. 647 din 07.07.2010

07.07.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) S.A.,
cu sediul în BUCUREŞTI, b-dul Ficusului nr. 44A, corp B, et. 4, sector 1 CUI R 15081313

pentru postul RADIO ZU
Str. Mr. Gheorghe Şonţu nr. 8, sector 1
BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 07 iulie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la difuzarea emisiunii „Morning Zu” din 21 iunie 2010, precum şi respectarea regimului difuzării publicităţii în cadrul serviciilor de programe difuzate de postul RADIO ZU, în perioada 01-30.06.2010.

Postul RADIO ZU aparţine S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) S.A. (licenţa audiovizuală nr. R 427.2/26.04.2004, decizia de autorizare nr. 1002.0/22.12.2005, reautorizare nr. 1002.1/27.02.2009).

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. GRUPUL MEDIA CARMINA (G.M.C) a încălcat prevederile art. 39 alin. (2), precum şi cele ale art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

- art. 39 alin. (2) – „Difuzarea în cadrul serviciilor de programe de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare ori datorită mijloacelor tehnice necesare recepţiei, minorii nu au acces audio sau video la programele respective”.

- art. 29 alin. (1) lit. a) – „Comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să poată fi uşor identificate ca atare, comunicările audiovizuale cu conţinut comercial mascat fiind interzise”.

În fapt, postul RADIO ZU difuzează de luni până vineri, între orele 07.00-10.00 emisiunea „Morning Zu”, prezentată de domnii Mihai Morar şi Daniel Buzdugan.

În ediţia din 21 iunie 2010, realizatorii au prezentat „Farsa Bote” în care protagoniste au fost « două prietene », Monica (o colaboratoare a lui Daniel Buzdugan) şi Deea.

În farsa prezentată, Monica îi cere sfatul prietenei sale, Deea, în legătură cu suma pe care ar trebui să i-o ceară lui Cătălin Botezatu, întrucât a rămas însărcinată cu el.

Dialogul telefonic dintre Monica şi Deea a avut un conţinut cu conotaţii sexuale, nepotrivit intervalului orar de difuzare.

Redăm din cuprinsul raportului de monitorizare :

(...)
„Monica : Câţi bani zici ? Eu am zis 3 mii, zi tu acuma, nu ştiu...
Deea : Nu ştiu, zi şi tu mai mult, habar n-am 10 mii, ceva de genul ăsta. Mă, şi totuşi, el cum de a făcut, aţi făcut sex neprotejat şi aşa, nu s-a gândit şi la chestia asta, cu graviditatea ?... E bine dotat ?
Monica : Depinde ce înţelegi tu, dotat.
Deea : Nu ştiu, 20... (râde)
Monica : 20 ? Pentru tine 20 e dotat ?
Deea : Da, e Ok 20, ce să faci, acuma cu 30 bănuiesc că îmi ajunge până-n –bip-. Deci este mai dotat de 20 ? Ştii că toată lumea spune că e gay, că e gay, gay , gay, gay, gay, ştii ?
(...)
Monica : Tu ştii că fantezia lui este să facă cu două femei odată ?
Deea : E, păi zi-mi tu un bărbat care n-are fantezia asta, plus că el şi-a-mplinit-o, stai liniştită ! A zis de mai multe ori că face sex în grup, chestii de-astea.
Monica : A bătut un apropo, c-ar vrea cu două femei odată. Te bate gândul ?
(...)
Monica : Tu de ce nu te bagi la sex în trei, ai vreo problemă cu asta ? (...)”.

În urma analizei raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat normele legale în materie de protecţie a copiilor.

Ţinând cont de faptul că farsa prezentată a avut un conţinut cu conotaţii sexuale, membrii Consiliului consideră că radiodifuzorul avea obligaţia de a ţine seama de intervalul orar de difuzare, ca măsură de protecţie a copiilor.

În această privinţă, legiuitorul a stabilit că difuzarea unor astfel de programe care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor, se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare sau datorită mijloacelor tehnice necesare recepţiei, minorii nu au acces audio sau video la programele respective.

Membrii Consiliului consideră că, deşi cunoştea conţinutul materialului audiovizual înregistrat, radiodifuzorul a permis difuzarea acestuia la o oră la care copiii au acces neîngrădit la audierea unui astfel de program.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că ediţiile emisiunii, „Morning Zu” transmise în zilele de 17, 22, 23, 24 şi 25 iunie 2010, au fost difuzate cu încălcarea normelor legale referitoare la regimul publicităţii în domeniul audiovizualului.

În perioada monitorizată, în cadrul concursurilor „Aldis” şi „Carrefour”, desfăşurate pe parcursul emisiunii „Morning Zu”, radiodifuzorul a făcut publicitate mascată în favoarea acestor firme comerciale, precum şi a produselor acestora, firme care ofereau premiile concursurilor respective.

Astfel, în cadrul ediţiilor din 17, 22 şi 24 iunie 2010, postul RADIO ZU a difuzat concursul „Aldis”, în cadrul căruia participanţii puteau câştiga câte un cuptor cu microunde oferit de o firmă a cărei denumire este similară cu cea a concursului, respectiv „Aldis”.

În toate cele trei concursuri difuzate în perioada monitorizată, a fost prezentată gama de produse pe care această firmă le comercializează. De exemplu, la concursul din 17 iunie 2010, firma Aldis a propus „Şunca de Praga” pentru „... un mic dejun săţios, gustos şi uşor care să asigure întregii familii energie pentru a înfrunta încă o zi de caniculă.”.

În ediţia din 22 iunie 2010, în cadrul concursului, firma ”Aldis” a propus „o masă hrănitoare şi gustoasă pentru întreaga familie” recomandând „specialităţile ghiudem şi babic”, iar în ediţia din 24 iunie 2010, aceeaşi firmă a recomandat „cotlete, mititei şi cârnăciorii de bere” pentru „... un grătar la iarbă verde gustos şi apetisant.”.

În cadrul ediţiilor emisiunii „Morning Zu” difuzate în zilele de 23 şi 25 iunie 2010, postul RADIO ZU a difuzat concursul „Carrefour” în cadrul căruia competitorii puteau câştiga câte un voucher în valoare de 300 de lei, dacă răspundeau corect la întrebările : „Care este sloganul Carrefour ?” şi respectiv, „De câţi ani demolează Carrefour preţurile pentru tine ?”.

Premiile oferite de firma „Carrefour” constau în achiziţionarea unor produse în valoare de 300 de lei, firmă a cărei denumire este similară cu cea a concursului, respectiv „Carrefour”.

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a difuzat o comunicare comercială cu conţinut mascat în favoarea celor două firme, fapt interzis de legislaţia audiovizuală.

Consiliul apreciază că ediţiile emisiunii „Morning Zu” din perioada monitorizată au depăşit cadrul legal al difuzării unor concursuri cu premii, transformându-se, practic, în publicitate mascată de promovare a firmelor care ofereau premiile respectivelor concursuri.

Având în vedere modalitatea în care s-au desfăşurat aceste ediţii, în care au fost oferite detalii cu privire la produsele firmelor „Aldis” şi „Carrefour”, emisiunea a dobândit caracter publicitar, fără a fi încadrată ca atare de radiodifuzor, fapt ce contravine prevederilor din domeniul audiovizualului.

Mai mult decât atât, una dintre condiţiile pe care furnizorul de servicii media trebuie să o respecte constă în obligaţia potrivit căreia orice comunicare audiovizuală să poată fi uşor de identificat ca atare, legiuitorul interzicând difuzarea comunicărilor audiovizuale cu conţinut comercial mascat.

Faţă de conţinutul ediţiilor acestei emisiuni, care au făcut obiectul monitorizării, Consiliul consideră că radiodifuzorul a promovat firmele menţionate anterior şi, implicit, produsele acestora, difuzând o comunicare audiovizuală comercială cu conţinut mascat, fiind încălcate astfel prevederile art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că difuzarea oricărei informaţii către public trebuie să se facă în mod obiectiv şi corect, cu respectarea principiilor ce trebuie să guverneze o comunicare audiovizuală, fără transformarea acesteia într-una cu conţinut comercial mascat pentru o marcă, firmă sau un prestator de servicii.

Pentru aceste considerente, în temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) S.A. pentru postul RADIO ZU şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul RADIO ZU cu somaţie publică, întrucât în cadrul ediţiei din 21 iunie 2010 a emisiunii „Morning Zu”, a difuzat, la o oră accesibilă tuturor categoriilor de public, o farsă pe parcursul căreia s-au folosit expresii cu conotaţii sexuale, fapt de natură a afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a copiilor.

De asemenea, postul RADIO ZU a făcut publicitate mascată în favoarea unor firme care au oferit premii pentru concursurile organizate în cadrul mai multor ediţii ale emisiunii „Morning Zu”, difuzate în luna iunie 2010, fapt interzis de Legea audiovizualului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.