Decizia nr. 646 din 07.07.2010

07.07.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea a S.C. EUROCABLU TGA S.A.,
pentru localităţile Mărgineni, Moldoveni, Rediu şi Zăneşti, din judeţul Neamţ

S.C. EUROCABLU TGA S.A.
Str. Dobrogeanu Gherea, bl. 5, sc. C, ap. 30
ROMAN Jud. Neamţ

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 07 iulie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 6099/06.05.2010, cu privire la reţelele de comunicaţii elctronice din localităţile Mărgineni, Moldoveni, Rediu şi Zăneşti, judeţul Neamţ, aparţinând S.C. EUROCABLU TGA S.A.

Distribuitorul de servicii S.C. EUROCABLU TGA S.A. deţine următoarele avize de retransmisie :

- nr. A2579.2/21.02.2006, Anexa nr.6/11.06.2009 pentru localitatea Mărgineni, judeţul Neamţ ;
- nr. A5415.1/11.06.2009, Anexa nr. 3.a/11.06.2009 pentru localitatea Moldoveni, judeţul Neamţ ;
- nr. A3312.3/11.06.2009, Anexa nr. 5.a/09.10.2009 pentru localitatea Rediu, judeţul Neamţ ;
- nr. A1157.3/21.02.2006, Anexa nr. 7/11.06.2009 pentru localitatea Zăneşti, judeţul Neamţ.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. EUROCABLU TGA S.A. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controalelor efectuate de inspectorul CNA, în zilele de 07 şi 16 iunie 2010, în reţelele de comunicaţii electronice din localităţile Mărgineni, Moldoveni, Rediu şi Zăneşti, judeţul Neamţ, reţele ce aparţin S.C. EUROCABLU TGA S.A., s-a constatat următoarea situaţie de fapt :

- localitatea Mărgineni (data control : 07.06.2010) : în această reţea de comunicaţii electronice distribuitorul retransmitea în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu în data de 11.06.2009, următoarele programe : UTV, SPORT KLUB şi EU TV. Programele BRAVA TV, COSMOS TV, LIGHT CHANNEL, SPERANŢA TV, TELESPORT, TV FLUX, TV NEPTUN, TVRM EDUCAŢIONAL, CNN şi MGM, deşi înscrise în oferta de programe aprobată, nu erau retransmise în această localitate.

- localitatea Moldoveni (data control : 07.06.2010) : în această reţea de comunicaţii electronice distribuitorul retransmitea în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu în data de 11.06.2009, următoarele programe : UTV, SPORT KLUB şi MUSIC CHANNEL.

Programele ALFA TV, BRAVA TV, COSMOS TV, LIGHT CHANEL, SPERANŢA TV, TELESPORT, TV FLUX, TVRM EDUCAŢIONAL, CNN şi MGM, deşi înscrise în oferta de programe aprobată, nu erau retransmise în această localitate.

- localitatea Rediu (data control : 16.06.2010) : în această reţea de comunicaţii electronice distribuitorul retransmitea în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu în data de 11.06.2009, programele PAPRIKA, şi UTV.

Programele ALFA TV, BRAVA TV, COSMOS TV, LIGHT CHANEL, SPERANŢA TV, MONEY CHANNEL, TV FLUX, TV NEPTUN, VACANŢA TV, CNN şi MGM, deşi înscrise în oferta de programe aprobată, nu erau retransmise în această localitate.

- localitatea Zăneşti (data control : 16.06.2010) : în această reţea de comunicaţii electronice distribuitorul retransmitea în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu în data de 11.06.2009, următoarele 9 programe : DOKU KLUB, SPORT KLUB, ROMANTICA, ETNO, EU TV, PAPRIKA, TVM NEAMŢ, 1TV NEAMŢ şi TELEM PRIMA NEAMŢ.

Programele ALPHA TV, BRAVA TV, COSMOS TV, LIGHT CHANNEL, SPERANŢA TV, MONEY CHANNEL, TV FLUX, TVRM EDUCAŢIONAL, VACANŢA TV, CNN, ZONEREALITY şi MGM, deşi înscrise în oferta de programe aprobată, nu erau retransmise în această localitate.

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii S.C. EUROCABLU TGA S.A. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţelele de cablu din localităţile Mărgineni, Moldoveni, Rediu şi Zăneşti, judeţul Neamţ, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. EUROCABLU TGA S.A. cu somaţie publică, întrucât în reţeaua de comunicaţii electronice din localităţile Mărgineni, Moldoveni, Rediu şi Zăneşti, judeţul Neamţ, a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a obţine acordul CNA, privind modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului."