Decizia nr. 644 din 03.11.2011

09.11.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. UPC ROMÂNIA S.R.L.,

cu sediul în BUCUREŞTI, Şoseaua Nordului nr. 62D, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 03 noiembrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la retransmiterea serviciilor de programe în reţelele de comunicaţii electronice aparţinând S.C. UPC ROMÂNIA S.R.L. şi a constatat încălcarea unor prevederi legale într-o serie de localităţi pentru care deţine avize de retransmisie, după cum urmează :

 avizul de retransmisie nr. A6682.3/21.02.2008 pentru localitatea Târgovişte, jud. Dâmboviţa (control efectuat la data de 14.10.2011) ;
 avizul de retransmisie nr. A5804.1/21.02.2008 pentru localitatea Deva, jud. Hunedoara (control efectuat la data de 14.10.2011) ;
 avizul de retransmisie nr. A5744.1/21.02.2008 pentru localitatea Buzău, jud. Buzău (control efectuat la data de 14.10.2011) ;
 avizul de retransmisie nr. A5801.1/22.07.2008 pentru localitatea Tulcea, jud. Tulcea (control efectuat la data de 13.10.2011) ;
 avizul de retransmisie nr. A5735.2/27.03.2008 pentru localitatea Alba Iulia, jud. Alba (control efectuat la data de 17.10.2011) ;
 avizul de retransmisie nr. A0739.5/04.03.2008 pentru localitatea Bucureşti (control efectuat la data de 14.10.2011) ;
 avizul de retransmisie nr. A5766.4/04.06.2009 pentru localitatea Iaşi, jud. Iaşi (control efectuat la data de 14.10.2011) ;
 avizul de retransmisie nr. A5779.2/25.01.2011 pentru localitatea Braşov, jud. Braşov (control efectuat la data de 14.10.2011) ;
 avizul de retransmisie nr. A0763.3/21.02.2008 pentru localitatea Timişoara, jud. Timiş (control efectuat la data de 14.10.2011) ;
 avizul de retransmisie nr. A5770.1/21.02.2008 pentru localitatea Miercurea-Ciuc, jud. Harghita (control efectuat la data de 19.10.2011).

Analizând raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. UPC ROMÂNIA S.R.L. a încălcat, în localităţile menţionate, prevederile art. 27 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, întrucât a retransmis servicii de programe pentru adulţi, în sistem digital, în afara intervalului orar 01.00 - 05.00 prevăzut de norma legală invocată, după cum urmează :

 în localitatea Târgovişte, jud. Dâmboviţa, programele pentru adulţi erau retransmise pe parcursul întregii zile, fiind incluse în pachetul opţional ;
 în localitatea Deva, jud. Hunedoara, programele pentru adulţi erau retransmise 24 de ore din 24 ;
 în localitatea Buzău, jud. Buzău, programele pentru adulţi erau retransmise în afara intervalului orar 01.00 - 05.00 ; astfel, la ora 11.30, când a fost efectuat controlul, acestea puteau fi vizionate.
 în localitatea Tulcea, jud. Tulcea, programele pentru adulţi erau retransmise non stop, în pachet opţional ;
 în localitatea Alba Iulia, jud. Alba, programele pentru adulţi erau retransmise pe toată durata zilei, în pachet opţional ;
 în localitatea Bucureşti, programele pentru adulţi erau retransmise pe tot parcursul zilei ;
 în localitatea Iaşi, jud. Iaşi, programele pentru adulţi erau retransmise pe tot parcursul zilei ;
 în localitatea Braşov, jud. Braşov, programele pentru adulţi erau retransmise în pachet opţional, 24 de ore din 24 ;
 în localitatea Timişoara, jud. Timiş, programele pentru adulţi erau retransmise în pachete opţionale, 24 de ore din 24 ;
 în localitatea Miercurea-Ciuc, jud. Harghita, programele pentru adulţi erau retransmise în pachet opţional, pe tot parcursul zilei.

De asemenea, Consiliul pune în vedere distribuitorului de servicii respectarea întocmai a dispoziţiilor art. 27 alin. (3) din Codul audiovizualului, potrivit cărora serviciile de programe pentru adulţi pot fi comercializate numai în pachete care conţin exclusiv astfel de programe.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 144 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual şi ale art. 90 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice distribuitorului de servicii S.C. UPC ROMÂNIA S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate, în sensul retransmiterii programelor pentru adulţi cu respectarea prevederilor specifice legislaţiei audiovizuale.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv amenda contravenţională a cărei limită minimă este de 10.000 de lei.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţelele de comunicaţii electronice din localităţile Târgovişte, Deva, Buzău, Tulcea, Alba Iulia, Bucureşti, Iaşi, Braşov, Timişoara, Miercurea-Ciuc, pentru care deţineţi avize de retransmisie, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat programului ce a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. UPC ROMÂNIA S.R.L. cu somaţie publică, întrucât a retransmis programe pentru adulţi fără respectarea intervalului orar stabilit de prevederile art. 27 din Codul audiovizualului."