Decizia nr. 643 din 07.07.2010

07.07.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. D H S S.R.L.,
pentru localităţile Cuci, Lechinţa, Iclănzel şi Icland, judeţul Mureş

S.C. D H S S.R.L. C.U.I. 11327572
Str. Mareşal Ion Antonescu nr. 8, ap. 169
CLUJ-NAPOCA Jud. Cluj

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 07 iulie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 6099/06.05.2010, cu privire la reţelele de comunicaţii elctronice din localităţile Cuci, Lechinţa, Iclănzel şi Icland, judeţul Mureş, aparţinând S.C. D H S S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. D H S S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 1295.1/16.03.2004, Anexa din 16.03.2004 pentru localităţile Cuci şi Lechinţa, judeţul Mureş şi avizul de retransmisie nr. A 3938/23.11.2004, Anexa din 16.03.2004 pentru localităţile Iclănzel şi Icland, judeţul Mureş.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. D H S S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar un program, deşi înscris în oferta aprobată de Consiliu, nu era retransmis.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul C.N.A., în zilele de 15 şi 16 iunie 2010, în reţelele de comunicaţii electronice din localităţile Cuci, Lechinţa, Iclănzel şi Icland, judeţul Mureş, aparţinând S.C. D H S S.R.L., s-a constatat următoarea situaţie de fapt :

- localităţile Cuci şi Lechinţa (data control : 16.06.2010) : în aceste reţele de comunicaţii electronice distribuitorul retransmitea în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu în data de 16.03.2004, următoarele 19 programe : ACASĂ TV, PRO CINEMA, SPORT.RO, GSP TV, DIGISPORT, ANTENA 1, KANAL D, NAŢIONAL TV, ANIMAL PLANET, EUFORIA LIFESTYLE, FAVORIT TV, EUROSPORT, AXN, OTV, UTV, DUNA TV, RTL KLUB, TARAF TV şi PROGRAM TIP „VIDEOTEXT".

Programul TVR INTERNAŢIONAL, deşi înscris în oferta de programe aprobată, nu era retransmis în aceste localităţi.

- localităţile Iclănzel şi Icland (data control : 15.06.2010) : în aceste reţele de comunicaţii electronice distribuitorul retransmitea în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu în data de 16.03.2004, următoarele 12 programe : ACASĂ TV, PRO CINEMA, KANAL D, ANTENA 1, NAŢONAL TV, GSP TV, MINIMAX, FAVORIT TV, AXN, ETNO TV, TARAF TV şi OTV.

Programele TVR INTERNAŢIONAL, TVR CULTURAL şi MAGHIAR TV, deşi înscrise în oferta de programe aprobată, nu erau retransmise în aceste localităţi.

La acelaşi control efectuat în localităţile menţionate mai sus, s-a mai constatat că distribuitorul de servicii S.C. D H S S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât nu a înscris în oferta de programe şi nu retransmite programele TV5, TVR 3 şi TVR Info, iar programul TVR CULTURAL nu era retransmis, deşi societatea are obligaţia de a retransmite aceste programe în virtutea dispoziţiilor legale menţionate anterior.

Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în ofertă programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum sunt programele TVR Cultural, TVR 3 şi TVR Info), precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV5).

De asemenea, în baza aceluiaşi raport, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. D H S S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 50 alin. (1) şi art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât în localităţile Cuci şi Lechinţa, judeţul Mureş, difuzează program tip „VIDEOTEXT", fără ca societatea să deţină licenţă audiovizuală analogică şi, după caz, licenţă de emisie, precum şi decizie de autorizare audiovizuală, documente legale şi absolut obligatorii în virtutea cărora societatea ar fi avut dreptul să difuzeze acest program.

La art. 50 alin. (1) din Legea audiovizualului se prevede că furnizarea unui serviciu de programe în sistem analogic de un radiodifuzor aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei audiovizuale analogice şi, după caz, a licenţei de emisie.

Conform prevederilor art. 58 alin. (1) din acelaşi act normativ, difuzarea serviciului de programe poate începe numai după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

Faţă de aceste aspecte, precum şi de faptul că, anterior, distribuitorul de servicii a mai fost sancţionat cu o somaţie pentru încălcarea aceloraşi prevederi, Consiliul a propus amendarea distribuitorului de servicii S.C. D H S S.R.L. cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h), j), k) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. D H S S.R.L. (având avizele de retransmisie nr. A 1295.1/16.03.2004, Anexa din 16.03.2004 pentru localităţile Cuci şi Lechinţa, judeţul Mureş şi avizul de retransmisie nr. A 3938/23.11.2004, Anexa din 16.03.2004 pentru localităţile Iclănzel şi Icland, judeţul Mureş) se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 50 alin. (1), art. 58 alin. (1), art. 74 alin. (3) şi ale art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. D H S S.R.L. C.U.I. 11327572
Str. Mareşal Ion Antonescu nr. 8, ap. 169
CLUJ-NAPOCA Jud. Cluj

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 643/07.07.2010 privind amendarea cu 10.000 lei a distribuitorului de servicii S.C. D H S S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţelele de comunicaţii electronice din localităţile Cuci, Lechinţa, Iclănzel şi Icland, judeţul Mureş, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. D H S S.R.L. cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât, în reţelele de comunicaţii electronice din localităţile Cuci, Lechinţa, Iclănzel şi Icland, judeţul Mureş, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, iar un program, deşi înscris în oferta aprobată de Consiliu, nu era retransmis, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

S.C. D H S S.R.L. a fost sancţionată şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât nu a inclus în ofertă şi nu a retransmis programele Societăţii Române de Televiziune, respectiv TVR CULTURAL, TVR 3 şi TVR INFO, precum şi programul TV 5 a cărui obligativitate de retransmitere este stabilită prin acord internaţional.

De asemenea, societatea a fost sancţionată şi pentru faptul că a difuzat program tip videotext, fără să deţină licenţă audiovizuală şi decizie de autorizare audiovizuală, documente legale şi absolut obligatorii în virtutea cărora societatea ar fi avut dreptul să difuzeze acest program.”