Decizia nr. 640 din 11.11.2014

14.11.2014


envoyer l'article par mail title=


 privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. TV SIRIUS S.R.L.
 Drobeta Turnu Severin, Str. Traian nr. 85 (corp B), bl. C1, jud. Mehedinţi CUI 22204605

 pentru postul de televiziune TELE 2
 Drobeta Turnu Severin, Str. Aurelian nr. 46, et. 5, corp clădire P+5, cam. 1, 2, 3, 4, jud. Mehedinţi

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 octombrie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la programele electorale difuzate de postul de televiziune Tele 2. Postul de televiziune TELE 2 aparţine radiodifuzorului S.C. TV SIRIUS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 387/18.03.2008 şi decizia de autorizare nr. 1570.0/05.02.2009).
 Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. TV SIRIUS S.R.L. a încălcat prevederile art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 Potrivit dispoziţiilor invocate, difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală. Din Informarea prezentată de Serviciul Inspecţie în şedinţa publică, membrii Consiliului au constatat că, deşi S.C. TV SIRIUS S.R.L. deţine licenţă audiovizuală şi decizie de autorizare audiovizuală pentru un studio situat în Drobeta Turnu Severin str. Aurelian nr. 46, et. 5, jud. Mehedinţi, în realitate societatea emitea dintr-un alt studio, neautorizat de CNA, situat în Drobeta Turnu Severin, str. Mareşal Averescu nr. 14, parter, jud. Mehedinţi, astfel încălcând preverile art. 58 alin (1) din Legea audiovizualului. Această situaţie a fost menţionată şi cu ocazia controlului efectuat de inspectorul CNA în data de 27.08.2014, când i s-a pus în vedere reprezentantului legal al radiodifuzorului, dl. Adrian Bidilici, să depună la dosarul de autorizare documentele solicitate prin adresa nr. 12709RF/29.04.2014.

 Potrivit prevederilor legale specifice domeniului audiovizualului, în situaţia în care un furnizor de servicii decide să schimbe amplasamentul studioului din care emite, are obligaţia de a solicita la CNA autorizarea noului studio, urmând ca difuzarea serviciului de programe din respectivul studiou să se facă după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.
 Or, la data controalelor efectuate de inspectorul audiovizual, societatea emitea deja dintr-un studio neautorizat de CNA, altul decât cel pentru care obţinuse decizia de autorizare la data de 05.02.2009.
 Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din acelaşi act normativ,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. TV SIRIUS S.R.L. deţinător al licenţei audiovizuale nr. TV-C 387/18.03.2008 şi al decizie de autorizare nr. 1570.0/05.02.2009, pentru postul Tele 2, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia ca în următoarele 24 de ore de la comunicare să transmită sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18,00 - 22,00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul Tele 2 cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât difuzează serviciul de programe fără a deţine decizie de autorizare audiovizuală, fapt ce contravine art. 58 din Legea audiovizualului.
 Potrivit dispoziţiilor legale invocate, difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală "

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.