Decizia nr. 640 din 03.11.2011

09.11.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. TELEMACH S.R.L.

Str. Pictor Ion Negulici nr. 32A, sector 1 BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 03 noiembrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, aparţinând S.C. TELEMACH S.R.L. Distribuitorul de servicii S.C. TELEMACH S.RL. deţine avizul de retransmisie nr. A 1338.2/15.04.2008, Anexa nr. 6/09.09.2008 pentru localitatea Piatra Neamţ, judeţul Neamţ.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. TELEMACH S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise. Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului. Oferta de servicii de programe pentru care distribuitorul S.C. TELEMACH S.R.L. a obţinut aprobarea Consiliului la data de 09.09.2008 cuprinde 83 de programe.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în data de 14.10.2011, în localitatea Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice aparţinând S.C. TELEMACH S.R.L. erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA în data de 09.09.2008, programele : BOOMERANG , DISNEY CHANNEL, EUROSPORT 2, FRANCE 24, GSP TV, HISTORY, MEZZO. MONEY CHANNEL, NICK JUNIOR, NICKELODEON, TOP SHOP TV, TRINITAS TV, TVR 3, TVR IAŞI şi TVR INFO. Programele EUFORIA LIFESTYLE, TELESPORT, CNN, JETIX şi ANTENA 2, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise în această reţea.

Ulterior controlului, distribuitorul de servicii S.C. TELEMACH S.R.L. a depus cerere de modificare a structurii ofertei de programe, cerere înregistrată la CNA sub nr. 14649/26.10.2011. Din compararea acestei noi oferte, cu cea aprobată anterior de Consiliu la data de 09.09.2008, nu mai rezultă retransmisia de programe în plus.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice distribuitorului de servicii S.C. TELEMACH S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate. În cazul în care societatea dumneavoastră nu va respecta dispoziţiile legale, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv amenda a cărei limită minimă este de 10.000 lei. Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. TELEMACH S.R.L. cu somaţie publică, întrucât a modificat structura ofertei de programe aprobată pentru localitatea Piatra Neamţ, fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului"