Decizia nr. 639 din 14.11.2013

15.11.2013


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea a S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. Bucureşti, B-dul Timişoara nr. 26Z, Clădirea Anchor Plaza, birou 6A01, corp A, etaj 6, sector 6 C.U.I. 18684823

 pentru postul de televiziune KANAL D

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 noiembrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat sesizarea nr. 12361/ 13.11.2013, precum şi raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire un material difuzat de postul KANAL D în cadrul emisiunii informative de la ora 19.00, din data de 12.11.2013.
 Postul de televiziune KANAL D aparţine radiodifuzorului S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 150.3/30.05.2006, decizia de autorizare audiovizuală nr. 1239.0/30.01.2007 şi reautorizare nr. 1239.1-2/18.08.2009).

 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 32 alin. (1) şi (2) şi ale art. 33 alin. (1) şi (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

 Conform dispoziţiilor invocate :
 „Art. 32 (1) Niciun drept conferit prin lege nu poate fi exercitat într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe, în scopul de a vătăma sau de a păgubi pe altul ori profitând de ignoranţa sau de buna-credinţă a persoanelor. (2) Nu orice interes al publicului trebuie satisfăcut, iar simpla invocare a dreptului la informare nu poate justifica încălcarea dreptului la viaţă privată”.
 Art. 33 "(1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, a domiciliului şi a corespondenţei. (...) (3) Este interzisă difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje audiovizuale care constituie imixtiuni în viaţa privată şi de familie a persoanei, fără acordul acesteia.”

 În fapt, postul de televiziune Kanal D difuzează în fiecare seară, cu începere de la ora 19:00, principala ediţie informativă a zilei, „Ştirile Kanal D”. De luni până vineri, emisiunea este prezentată de Christian Sabbagh. Sub titlul : Divorţ de milioane !, în ediţia din data de 12.11.2013 a emisiunii, a fost difuzată o ştire cu o durată de 2 minute şi 53 de secunde, în care s-a vorbit despre divorţul deputatului Dan Cristian Popescu şi despre averea personală a acestuia.

 Conform raportului de monitorizare, ştirea a avut următorul conţinut : „Christian Sabbagh : Apartamentele de la Hollywood, averea colosală şi nici măcar funcţia de înalt demnitar, nu i-au garantat fericirea. Deputatul Dan Cristian Popescu şi soţia lui, Roxana, au hotărât să divorţeze. Ce au de împărţit ? N-o să vă vină să credeţi ! În partea de jos a ecranului, pe fond roşu, s-a afişat titlul : Au milioane, dar divorţează !
 În centrul ecranului, s-a afişat titlul : O familie înstărită şi împlinită ! Voce din off : Sunt o familie înstărită. Au bijuterii, tablouri, milioane în conturi şi multe proprietăţi, unele chiar în „ţara tuturor posibilităţilor”, chiar la Hollywood. Până acum, erau şi o familie fericită. Dan Cristian Popescu şi soţia lui, Roxana, au împreună un copil şi puteau spune că sunt doi oameni împliniţi în viaţă. Ceva s-a rupt, însă şi nimic din toate acestea nu a fost suficient, pentru a-şi păstra familia unită. În centrul ecranului, s-a afişat titlul : Divorţ de milioane ! ; în partea de jos a ecranului, pe fond roşu, a apărut scris : Deputatul şi soţia împart o avere uriaşă Voce din off : Soţia sa, Roxana, a intentat divorţul. Motivele, numai de ei ştiute. Dan Cristian Popescu (prin telefon) : E o ştire, pe care nu o comentez. Nu pot comenta nimic despre această ştire, această informaţie. Anca Popescu (declaraţie citită prin vocea din off şi titrată pe ecran) : Vă multumesc pentru interesul dumneavoastră, în ce priveşte familia mea, dar acum nu comentez. Voce din off : Cert este că Roxana, în vârstă de 35 de ani, a prevestit, oarecum, ruptura, cu 7 zile înainte de a introduce divorţul pe pagina sa de socializare. În centrul ecranului, s-a afişat titlul : Avere colosală Voce din off : Acum, că iubirea pare să fie istorie între cei doi, ce mai au de împărţit ? Ei, bine, vorbim, în primul rând, despre custodia unui copil dar şi de o avere colosală. Deputatul Dan Cristian Popescu este unul dintre cei mai bogaţi parlamentari. Cu un apartament la Hollywood şi o casă de vacanţă tot pe teritoriul Americii, deputatul se mai poate lăuda şi cu o mulţime de proprietăţi în România, nu mai puţin de 5 apartamente deţine în Bucureşti, dar şi o casă de 104 metri pătraţi. În centrul ecranului, s-a afişat titlul : Cum îşi vor împărţi averea ? Voce din off : Majoritatea sunt, însă, în proprietatea ambilor soţi, aşa că, la un eventual partaj, Anca Roxana Popescu ar trebui să beneficieze de partea ei de avere. Dan Cristian Popescu : Nu fac declaraţii şi comentarii pe această temă. E o temă personală şi nu comentez... Comentez despre politică, dacă vreţi, despre cele personale, nu... Voce din off : Şi încă nu am terminat să înşiruim exact, ce deţine deputatul. Ca un adevărat pasionat de artă, ce se declară, are obiecte în valoare de 25000 de euro, iar ceasurile însumează nu mai puţin de 50000 de euro, însă, „bijuteria coroanei” este un bolid. În centrul ecranului, s-a afişat titlul : Conturi de milioane Voce din off : Nu vă imaginaţi că alesul are doar case, bijuterii şi tablouri, nici vorbă, mai are şi un cont, care cumulează 6735000 de mii de lei, încă unul de 830700 de euro şi încă unul de 701500 de dolari, dar staţi că nu este tot. Ei bine, deputatul a mai acordat şi împrumuturi de 1550000 de euro. Rămâne, însă, de văzut, dacă cei doi vor ajunge la o înţelegere, în ce priveşte împărţirea averii, sau vor cere ajutorul instanţei.

 Potrivit raportului de monitorizare, prezentarea ştirii a fost însoţită de imagini foto cu soţii Popescu, imagini video cu deputatul Dan Cristian Popescu, imagini cu proprietăţi de la Hollywood, având sursa Youtube, declaraţia de avere a deputatului.
 În urma vizionării înregistrării, membrii Consiliului au constatat că prezentarea materialului referitor la divorţul celor două persoane s-a făcut într-o manieră excesivă şi nerezonabilă, de natură să afecteze dreptul acestora la viaţă privată şi de familie, mai ales în condiţiile în care, aşa cum reiese din conţinutul acestuia, persoanele în cauză au arătat că subiectul este unul personal şi că nu doresc să facă niciun fel de comentariu.
 Faţă de acest aspect, membrii Consiliului au apreciat că prezentarea ştirii a constituit o imixtiune în viaţa privată şi de familie a persoanei, difuzarea materialului fiind de natură să încalce dispoziţiile Codului audiovizualului care protejează dreptul persoanei la viaţă privată. Astfel, Consiliul a plecat de la premisa că ştirea nu privea activitatea politică ori un alt aspect de interes public referitor la acţiuni sau inacţiuni ale persoanei publice, deputat în Parlamentul României, ori modul de dobândire a averii, ci se referea strict la aspecte de natură privată, schimbarea stării civile a acestuia şi modul în care ar putea fi împărţite bunurile deţinute împreună cu soţia.
 Consiliul a apreciat că, în situaţia analizată, detaliile de natură privată, familială, ce au dat conţinut ştirii efective referitoare la divorţ, care nu poate fi considerat nici el un „subiect de interes public”, insistenţa cu care acestea au fost relatate, nu pot susţine „buna-credinţă” a radiodifuzorului în exercitarea dreptului său de a informa publicul.
 Mai mult, dispoziţiile legale prevăd că nu orice interes al publicului trebuie satisfăcut, iar simpla invocare a dreptului la informare nu poate justifica încălcarea dreptului la viaţă privată. Având în vedere aceste aspecte, precum şi criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.
 Supusă la vot, propunerea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Lege audiovizualului.
 În temeiul art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 150.3/30.05.2006, decizia de autorizare audiovizuală nr. 1239.0/30.01.2007 şi reautorizare nr. 1239.1-2/18.08.2009 pentru postul de televiziune KANAL D, se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) şi (2) şi ale art. 33 alin. (1) şi (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune KANAL D cu somaţie publică întrucât, în cadrul ediţiei informative de la ora 19.00 a „Ştirilor Kanal D”, din 12 noiembrie 2013, în contextul difuzării unei ştiri referitoare la divorţul unei persoane ce deţine o funcţie publică, a prezentat detalii de natură privată, familială, fapt interzis de reglementările în vigoare.
 Potrivit dispoziţiilor Codului audiovizualului, este interzisă difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje audiovizuale care constituie imixtiuni în viaţa privată şi de familie a persoanei, fără acordul acesteia.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.