Decizia nr. 639 din 07.07.2010

07.07.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. PRO TV S.A., pentru postul de televiziune PRO TV

S.C. PRO TV S.A.
B-dul Pache Protopopescu nr. 109, et. 1, sector 2 BUCUREŞTI

pentru postul de televiziune PRO TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 07 iulie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiei înregistrate sub nr. 6319/10.05.2010 cu privire la emisiunea ,,Happy Hour", ediţia din 26.04.2010, difuzată de postul PRO TV.

Postul de televiziune PRO TV aparţine radiodifuzorului S.C. PRO TV S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 018/29.01.1993, decizia de autorizare nr. 084.0-1/13.10.1994).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. PRO TV S.A a încălcat dispoziţiile art. 83 din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în vederea informării corecte a populaţiei despre iminenţa producerii unor dezastre şi despre zonele de risc potenţial, despre măsurile de prevenire, de intervenţie operativă şi de refacere în cazul dezastrelor (calamităţi naturale şi alte catastrofe), pentru diminuarea efectelor sociale, economice şi ecologice ale acestora, radiodifuzorii au obligaţia să confrunte informaţiile primite din surse proprii sau de la colaboratori ocazionali cu informaţiile deţinute de autorităţile competente, înainte de a transmite ştiri şi puncte de vedere care pot genera panică în rândul populaţiei ; în cazul în care versiunile primite diferă, se va transmite în mod obligatoriu şi informaţia provenită de la sursa autorizată legal, cu menţionarea acesteia.

În fapt, în data de 26.04.2010, postul PRO TV a difuzat emisiunea „Happy Hour", prezentată de Cătălin Măruţă, invitată fiind Carmen Harra, doctor în psihologie şi reputat numerolog.

Membrii Consiliului au constatat că în această ediţie au fost prezentate informaţii cu privire la iminenta producere a unui cutremur în România, informaţii care proveneau, în exclusivitate, de la invitată (clarvăzătoare) şi care nu au fost confruntate cu cele deţinute de autorităţile competente în domeniu.

Acest fapt a fost de natură a crea o stare de îngrijorare în rândul publicului telespectator.

Astfel, în timpul emisiunii, pe ecran a fost afişat titlul „MAGNITUDINEA SPAIMEI", context în care prezentatorul i-a propus invitatei să discute despre eventualitatea producerii unui cutremur în România.

Înainte de abordarea acestei teme, în emisiune a fost difuzat un material care conţinea un montaj cu imagini de la diferite cutremure care avuseseră loc în Haiti, China, material care se încheia cu întrebarea retorică : „Va scăpa oare România de acest val de cutremure ? Aceasta este întrebarea de pe buzele tuturor !"

Pornind de la subiectul anunţat, pe parcursul emisiunii, Carmen Harra a făcut previziuni referitoare la iminenţa producerii unui cutremur în România, de mare intensitate, afirmând că acest fapt se va întâmpla curând, în toamnă.

Redăm din raportul de monitorizare :

Cătălin Măruţă : „... vreau să vă-ntreb, anul ăsta, 2010, va aduce şi-un cutremur pentru România ? Pe lângă multe alte nenorociri..".
Carmen Harra : „Va fi, este inevitabil să fie, pentru că este o reacţie în lanţ. ...Faptul că se întâmplă este alinierea asta planetară inevitabilă, produce peste tot în lume cutremure în părţi ale lumii unde n-au fost niciodată. A fost cutremur în Oklahoma, o să fie un cutremur în New York. Inevitabil va fi şi un cutremur aicea, vezi...
Cătălin Măruţă : Anul ăsta ?
Carmen Harra : Anul ăsta, da !
Cătălin Măruţă : Un cutremur mai mare ca cel din ’77 ?
Carmen Harra : Da, mai mare ca cel din ’77. Însă există...
Cătălin Măruţă : Mai multe victime ca cel din ’77 ?
Carmen Harra : Nu, nu ! Absolut, nu ! ... partea pozitivă este că aşa cum va veni în zona Vrancea acest cutremur, nu va avea şi nici nu va produce nici pe departe tragedia pe care a produs-o... Eu am trăit cutremurul din ’77.
Carmen Harra : Şi-n România va fi, dar nu-i acuma imediat, nu imediat. Vor fi încă o înşiruire de cutremure, o să vedeţi, toată vara spre toamnă. Dar cutremure catastrofale care vin...

Faţă de afirmaţiile invitatei potrivit cărora în România va fi un mare cutremur într-un viitor apropiat, prezentatorul emisiunii a stăruit cu întrebări ca invitata să facă preziceri cu privire la momentul producerii seismului. Redăm din raportul de monitorizare :

Cătălin Măruţă : Dar în România când vor fi, spre ce parte a anului ?
Carmen Harra : Mai mult spre toamnă, mai mult spre... nu simt acuma imediat !
Cătălin Măruţă : Sfârşitul verii, începutul toamnei ?
Carmen Harra : Mai încolo, spre toamnă. ...

Aceste informaţii oferite de invitată au fost întărite şi susţinute de prezentatorul emisiunii, arătându-se surprins că autorităţile din domeniu nu pot face astfel de precizări.

Cătălin Măruţă : Vreau să vă întreb de ce geofizicienii zic că nu pot să prezică un cutremur şi clarvăzătorii pot să vadă acest lucru ? Deci oamenii de ştiinţă nu pot să pre... vadă, să-şi dea seama că vor urma...
Cătălin Măruţă : Dar acum există aparatură de ultimă generaţie şi le-ar fi mai uşor !

Având în vedere că tema emisiunii era una prestabilită şi susceptibilă de a produce panică în rândul publicului, membrii Consiliului consideră că radiodifuzorul avea obligaţia legală de a solicita şi prezenta punctul de vedere al autorităţilor competente în domeniu, obligaţie pe care acesta nu a respectat-o. Prin îndeplinirea acestei obligaţii, radiodifuzorul ar fi putut evita crearea unei stări de îngrijorare în rândul publicului şi ar fi oferit acestuia posibilitatea de a-şi forma o opinie proprie referitoare la această problemă.

În vederea informării corecte şi obiective a publicului, postul avea obligaţia ca, înainte de difuzarea unor astfel de informaţii să le confrunte cu cele deţinute de autorităţile competente şi, în cazul în care cele două versiuni erau diferite, să transmită în mod obligatoriu şi informaţiile provenite de la sursa autorizată legal, cu menţionarea acesteia.

Pentru aceste considerente, membrii Consiliului au decis sancţionarea cu somaţie publică a postului de televiziune PRO TV.

În temeiul prevederilor art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. PRO TV S.A. pentru postul de televiziune PRO TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune PRO TV cu somaţie publică, întrucât în emisiunea „Happy Hour", din 24 aprilie 2010, au fost difuzate informaţii cu privire la iminenta producere a unui cutremur în România, informaţii care proveneau în exclusivitate de la o clarvăzătoare şi care nu au fost confruntate cu cele deţinute de autorităţile competente în domeniu.

Acest fapt a fost de natură a crea o stare de îngrijorare în rândul publicului, care nu a beneficiat de posibilitatea de a-şi forma propria opinie."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.