Decizia nr. 639 din 03.11.2011

09.11.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. STAR DESIGN I&E S.R.L.

cu sediul în Bucureşti, str. Buturugilor nr. 27, sector 5

pentru localitatea Bucureşti

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 03 noiembrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Bucureşti, aparţinând S.C. STAR DESIGN I&E S.R.L. Distribuitorul de servicii S.C. STAR DESIGN I&E S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A6560/03.05.2007, Anexa din 03.05.2007, pentru localitatea Bucureşti, sector 5.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. STAR DESIGN I&E S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise. Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului. Oferta de servicii de programe pentru care distribuitorul S.C. STAR DESIGN I&E S.R.L. a obţinut aprobarea Consiliului la data de 03.05.2007 cuprinde 24 de programe

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A., în ziua de 14.10.2011, în localitatea Bucureşti, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice aparţinând S.C. STAR DESIGN I&E S.R.L. erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu în data de 03.05.2007, următoarele 32 programe : TRINITAS TV, GSP TV, NATIONAL GEOGRAPHIC, DA VINCI, DIVA UNIVERSAL, ANIMAL PLANET, MGM, DISCOVERY CHANNEL, NATIONAL TV, ACASĂ TV, SPORT KLUB, FAVORIT TV, MUZIK, N24+, AXN SCI FI, AXN, KISS TV, HBO, NTV, EURO SPORT, PRO CINEMA, SPORT.RO, CARTOON NETWORK, PAPRIKA, ROMANTICA TV, PRO TV INTERNATIONAL, DISNEY CHANNEL, CTV CREDO TV, MYNELE TV, DO Q, DUNA TV, PV TV FISHING şi UNIVERSAL CHANNEL. Neretransmiterea de către distribuitorul de servicii S.C. STAR DESIGN I&E S.R.L. în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Bucureşti a programului TV5, înscris în oferta aprobată, constituie, totodată, şi o încălcare a prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV5).

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii S.C. STAR DESIGN I&E S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate. În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, care este amenda a cărei limită minimă este de 10.000 lei. Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţelele de comunicaţii electronice din localitatea Bucureşti, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. STAR DESIGN I&E S.R.L. cu somaţie publică, întrucât a modificat structura ofertei de programe aprobată pentru localitatea Bucureşti, fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului. De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât nu retransmite programul TV 5 a cărui obligativitate de retransmitere este stabilită prin acord internaţional.”