Decizia nr. 637 din 03.11.2011

09.11.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. INTERACTION BLUE S.R.L.

cu sediul în Galaţi, str. Democraţiei nr. 5, camera 1, jud. Galaţi

pentru localităţile Tulcea, judeţul Tulcea, şi Galaţi, judeţul Galaţi

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 03 noiembrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind reţeaua de comunicaţii electronice din localităţile Tulcea, judeţul Tulcea, şi Galaţi, judeţul Galaţi, aparţinând S.C. INTERACTION BLUE S.R.L. Distribuitorul de servicii S.C. INTERACTION BLUE S.R.L. deţine următoarele avize de retransmisie :
 A7036/11.06.2009, Anexa din 19.10.2010, pentru localitatea Tulcea, judeţul Tulcea ;
 nr. A6691.2/04.11.2008, Anexa din 19.10.2010, pentru localitatea Galaţi, judeţul Galaţi.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. INTERACTION BLUE S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise. Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

Oferta de servicii de programe pentru care distribuitorul S.C. INTERACTION BLUE S.R.L. a obţinut aprobarea Consiliului la data de 19.10.2011 cuprinde 30 de programe pentru localitatea Tulcea, judeţul Tulcea, şi 37 de programe pentru localitatea Galaţi, judeţul Galaţi. În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în ziua de 13.10.2011, în localitatea Tulcea, judeţul Tulcea, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice aparţinând S.C. INTERACTION BLUE S.R.L. erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu în data de 19.10.2010, următoarele 14 programe : KIDS CO, CANAL D (TURCIA), ALPHA TV, ANTENA 1, TVRM EDUCATIONAL, ANTENA 3, AXN, GSP TV, DEUTSCHE WELLE, ERT WORLD, EUFORIA LIFESTYLE TV, ETNO TV, ANTENA 2 şi VIVA.

De asemenea, în urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în ziua de 14.10.2011, în localitatea Galaţi, judeţul Galaţi, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice aparţinând S.C. INTERACTION BLUE S.R.L. erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu în data de 19.10.2010, următoarele 6 programe : EXPRESS TV, ANTENA 1, ETNO TV, ANTENA 3, ZEUS TV şi TV ROMÂNIA DE MÂINE, iar programele TVR INTERNAŢIONAL, DOKU KLUB, ETV, SPORT KLUB, AXN, AXN CRIME şi AXN SCI SFI, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise în localitatea menţionată mai sus.

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii S.C. INTERACTION BLUE S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate. În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, care este amenda a cărei limită minimă este de 10.000 lei.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţelele de comunicaţii electronice din localităţile Tulcea, judeţul Tulcea, şi Galaţi, judeţul Galaţi, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. INTERACTION BLUE S.R.L. cu somaţie publică, întrucât a modificat structura ofertei de programe aprobată pentru localităţile Tulcea, judeţul Tulcea, şi Galaţi, judeţul Galaţi, fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.”