Decizia nr. 634 din 03.11.2011

05.11.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. REALITATEA MEDIA S.A.

cu sediul în BUCUREŞTI, Splaiul Unirii nr. 6, bl. B3A, etaj 2, camera 4, sector 4, C.U.I. 14080700

pentru postul de televiziune REALITATEA TV

Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în data de 03 noiembrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunile de ştiri şi dezbateri, difuzate în perioada 16 - 18 octombrie 2011, de către postul de televiziune REALITATEA TV.

Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 30.1/27.03.2001, decizia de autorizare nr. 447.0/30.10.2001 şi reautorizare nr. 447.2/25.10.2011). Analizând raportul de monitorizare şi vizionând emisiunile, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile articolelor 30, 41 alin. (1) lit. a) şi 45 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate :
 art. 30 - Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine.
 art. 41 alin. (1) - Furnizorii de servicii media audiovizuale nu pot difuza : a) imagini ale persoanei aflate în situaţia de victimă, fără acordul acesteia ;
 art. 45 alin. (2) - În cazul situaţiilor de suferinţă umană, al dezastrelor aturale, accidentelor sau al actelor de violenţă, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a respecta imaginea şi demnitatea persoanelor aflate în astfel de situaţii.

În fapt, în perioada 16 - 18 octombrie 2011, postul de televiziune REALITATEA TV a difuzat, în cadrul ediţiilor emisiunilor de ştiri, informaţii cu privire la accidentul de circulaţie în care a fost implicat, în ziua de 16.10.2011, realizatorul de televiziune şi radio Şerban Huidu.

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării emisiunilor, membrii Consiliului au constatat că modul în care radiodifuzorul a reflectat pe postul de televiziune REALITATEA TV evenimentele tragice în care a fost implicat dl. Şerban Huidu s-a făcut cu încălcarea unor drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, precum demnitatea, dreptul la imagine şi dreptul la viaţă privată, ocrotite de legislaţia audiovizuală. Difuzarea în mod repetat a imaginilor de la locul accidentului, cu o insistenţă care a depăşit cadrul unei informări a publicului, a fost de natură a afecta familiile persoanelor implicate în accident.

În legătură cu acest aspect, membrii Consiliului au constatat încălcarea art. 41 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului care interzice difuzarea de imagini ale persoanei aflate în situaţie de victimă, fără acordul acesteia.

Aşa cum rezultă din raportul de monitorizare, radiodifuzorul a difuzat imagini ale d-nei Huidu, precum şi ale bonei familiei Huidu, care, suferind diferite traumatisme după impactul dintre cele două autoturisme, au fost preluate din maşina avariată a familiei Huidu de către ambulanţele sosite la locul accidentului şi transportate la spital.
 Or, potrivit prevederilor legale invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale nu pot difuza imagini ale persoanei aflate în situaţia de victimă, fără acordul acesteia. În lipsa unui astfel de acord, postul REALITATEA TV nu putea difuza respectivele imagini, fiind vorba despre o interdicţie expresă în acest sens.

Conform raportului de monitorizare, imaginile menţionate au fost difuzate în ediţiile emisiunii de ştiri, după cum urmează : în data de 16.10.2011, la orele 20.00 şi 20.50 ; în data de 17.10.2011, la orele 08.00, 08.58, 10.00, 11.00,14.00, 15.00, 16.00 şi 20.00 ; în data de 18.10.2011, la orele 12.00, 15.00 şi 16.00, precum şi în emisiunile de dezbateri « Ultima oră », transmisă în perioada 16 - 18.10.2011, şi „Deschide Lumea” din 18.10.2011.

În legătură cu modul în care postul de televiziune REALITATEA TV a reflectat accidentul rutier din 16.10.2011 în care a fost implicat dl. Şerban Huidu, membrii Consiliului au constatat şi încălcarea prevederilor art. 45 alin. (2) din Codul audiovizualului, potrivit cărora în cazul situaţiilor de suferinţă umană, al dezastrelor naturale, accidentelor sau al actelor de violenţă, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a respecta imaginea şi demnitatea persoanelor aflate în astfel de situaţii. Norma legală invocată stabileşte în sarcina radiodifuzorilor obligaţia ca, în cazul unor situaţii deosebite (unele dintre ele tragice, aşa cum a fost şi accidentul rutier din 16.10.2011), modul de redare a informaţiilor să reflecte realitatea situaţiei, ţinându-se, cont, însă, şi de drepturile persoanelor implicate, drepturi precum imaginea, demnitatea şi dreptul la viaţă privată.

Mediatizarea excesivă a accidentului (în raport de accidente similare, la fel de grave, ce au loc pe şoselele din România), formularea de ipoteze cu privire la gradul de vinovăţie a d-lui Şerban Huidu (care era la volanul autoturismului ce a provocat accidentul respectiv) şi la consecinţele de natură penală ale accidentului, invocarea antecedentelor medicale ale d-lui Huidu şi posibilele consecinţe ale acestora asupra stării sale de sănătate au constituit elemente de natură să afecteze imaginea realizatorului TV, faţă de care numai justiţia va fi în măsură să îi stabilească adevărata responsabilitate.

De altfel, în privinţa ipotezelor emise pe parcursul unora dintre ediţiile emisiunilor de ştiri şi de dezbateri referitoare la soluţiile ce pot fi pronunţate de instanţa judecătorească în procesul penal ce va stabili circumstanţele producerii accidentului rutier, membrii Consiliului au considerat că, de fapt, comentariile unor invitaţi (între care şi avocaţi), pot fi de natură să aducă atingere fazei de cercetare penală şi, ulterior, dreptului la un proces echitabil.

Membrii Consiliului consideră că televiziunea nu se poate transforma într-o sală de judecată în care invitaţii ori, după caz, moderatorii să se transforme în reprezentanţi ai puterii judecătoreşti, care să pronunţe verdicte de vinovăţie ori de nevinovăţie în astfel de situaţii. Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. cu somaţie publică.

În conformitate cu dispoziţiile art. 144 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. pentru postul de televiziune REALITATEA TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul REALITATEA TV cu somaţie publică, întrucât emisiunile de ştiri şi de dezbateri transmise în perioada 16 - 18 octombrie 2011, în care a fost mediatizat accidentul rutier în care a fost implicat d-nul Şerban Huidu, au fost difuzate cu încălcarea unor drepturi fundamentale ale omului, protejate de articolele 41 şi 45 din Codul audiovizualului. Potrivit dispoziţiilor invocate, prezentarea imaginilor persoanelor victime ale tragicului accident puteau fi difuzate numai cu acordul acestor persoane."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.