Decizia nr. 631 din 12.11.2013

13.11.2013


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C. CAMPUS MEDIA S.R.L. cu sediul în Buzău, Cart. MICRO III, bl. D9, et. 2, jud. Buzău

 pentru postul RADIO CAMPUS

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 noiembrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat respectarea formatului de principiu al serviciului de programe şi a structurii programelor difuzate de postul Radio Campus.
 Postul de radio „RADIO CAMPUS” aparţine S.C. CAMPUS MEDIA S.R.L. titular al licenţei audiovizuale nr. R096/10.10.1993 eliberată la 20.06.2012 şi al deciziei de autorizare nr. 039/14.07.1994, 039 2-1/17.02.2004 eliberată la 14.06.2012.

 În urma analizării raportului, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. CAMPUS MEDIA S.R.L. a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Potrivit dispoziţiilor invocate din Legea audiovizualului, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).
 Alin. (1) lit. e) al articolului menţionat prevede că licenţa audiovizuală analogică sau digitală cuprinde formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor.

 Analizând respectarea formatului de principiu al serviciului de programe şi a structurii programelor difuzate de postul Radio Campus, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu respectă structura serviciului de programe aprobată la data menţionată.
 Astfel, din situaţia prezentată rezultă că structura emisiunilor de informare reprezintă un procent de 4,97 % faţă de 20,95 % aprobată de Consiliu.
 De asemenea, s-a constatat că postul RADIO CAMPUS difuzează programe educative, culturale, religioase într-un procent de 0,15 % faţă de 7,41 % aprobat de Consiliu.
 Totodată, s-a semnalat că, faţă de totalul de 71,64 %, prevăzut în structura de programe aprobată de CNA, reprezentând procentul de programe divertisment şi alte tipuri de programe, aceste programe erau difuzate într-un procent de 1,12 %.
 În ce priveşte publicitatea, s-a constatat că deşi aceasta avea alocate în grila aprobată 0%, în urma controlului s-a constatat că procentul alocat acesteia este de 6,28%.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că S.C. CAMPUS MEDIA S.R.L. a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului, întrucât a modificat formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor aprobate de CNA la data de 20.06.2012, fără a solicita în prealabil acordul Consiliului cu privire la operarea acestei modificări.

 Pentru aceste considerente, constantând încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică. În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din acelaşi act normativ,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. CAMPUS MEDIA S.R.L, titular al licenţei audiovizuale licenţei audiovizuale nr. R096/10.10.1993 eliberată la 20.06.2012 şi al deciziei de autorizare nr. 039/14.07.1994, 039 2-1/17.02.2004 eliberată la 14.06.2012, pentru postul RADIO CAMPUS din localitatea Sibiu, judeţul Sibiu, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul RADIO CAMPUS cu somaţie publică, întrucât a modificat structura programelor fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 54 din Legea audiovizualului.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.