Decizia nr. 630 din 03.11.2011

04.11.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMS S.R.L.

B-dul Dimitrie Pompei nr. 10A, Clădirea Conect 1, et. 4, sector 2 BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 03 noiembrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind reţeaua de comunicaţii electronice din localităţile Focşani, judeţul Vrancea, Braşov, judeţul Braşov, Câmpina, judeţul Prahova, Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, reţele aparţinând S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMS S.R.L.
 Distribuitorul de servicii S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMS S.R.L. deţine următoarele avize de retransmisie :
 nr. avizul de retransmisie nr. A 6815.2/27.08.2010, Anexa din 27.08.2010 pentru localitatea Focşani, judeţul Vrancea ;
 nr. avizul de retransmisie nr. A 7368/06.09.2011, Anexa din 06.09.2011 pentru localitatea Braşov, judeţul Braşov ;
 nr. avizul de retransmisie nr. A 6944.1/27.08.2010, Anexa 2 pentru localitatea Câmpina, judeţul Prahova ;
 nr. avizul de retransmisie nr. A 7242/04.08.2010, Anexa 2.a/01.02.2011 (sistem analogic), Anexa 2.b/01.02.2011 (sistem digital) pentru localitatea Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea ;

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMS S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise. Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în zilele de 13, 14, 17 şi 19 octombrie 2011, în localităţile Focşani, judeţul Vrancea, Braşov, judeţul Braşov, Câmpina, judeţul Prahova, Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, în reţelele de comunicaţii electronice aparţinând S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMS S.R.L, s-a constatat următoarea situaţie :
 în localitatea Focşani, judeţul Vrancea ; dată control : 19.10.2011 : în sistem analogic : erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu, următoarele programe : TLC, GSP TV, PESCUIT ŞI VÂNĂTOARE TV.

 Programele AKTA INFO, ALFA OMEGA TV, DIRECT DIGITAL TV, MTV, MUSIC CHANNEL, NEPTUN TV, PARTY TV, SPERANŢA TV, THE MONEY CHANNEL, TV ROMÂNIA DE MÂINE, U TELEVIZIUNE INTERACTIVĂ, ANIMAL PLANET, BOOMERANG, ZONE REALITY, EUROSPORT, DAVINCI LEARNING şi SPORT 1, deşi înscrise în ofertă, nu erau retransmise. în sistem digital : erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu, următoarele programe : DOLCE SPORT, FASHION TV, GSP TV, EURONEWS, TOP SHOP TV, CNN, VIASAT NATURE, THE HISTORY CHANNEL HD, TLC, TVR HD, PRO TV HD şi SPORT.RO HD. Programele TVR IAŞI, TV5, AKTA INFO, NEPTUN TV, TV ROMÂNIA DE MÂINE, ZONE REALITY, DISCOVERY TRAVEL&LIVING şi DEWTCHE WELLE, deşi deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise în această reţea.

 Ulterior controlului, distribuitorul de servicii S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMS S.R.L. a depus cerere de modificare a structurii ofertei de programe pentru localitatea Focşani, judeţul Vrancea, cerere înregistrată la CNA sub nr. nr.14508/24.10.2011. Din compararea acestei noi oferte cu cea aprobată anterior de Consiliu, la data de 27.08.2010, rezultă următoarea situaţie : în sistem analogic : rămân retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu, următoarele programe : ANTENA 1, ANTENA 2, ANTENA 3, GSP TV, NAŢIONAL GEOGRAPHIC, TV PAPRIKA şi EUFORIA LIFESTYLE TV.
 In sistem digital : rămân retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu, următoarele programe : ANTENA 1, ANTENA 2, GSP TV, DOLCE SPORT, EUFORIA LIFESTYLE TV, FASHION TV, ANTENA 3, EURONEWS şi CNN.
 în localitatea Braşov, judeţul Braşov ; dată control : 13.10.2011 : erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu, următoarele programe : ANTENA 1, ANTENA 2, ANTENA 3, ATV, AXN, AXN CRIME, AXN SCI FI, COOL TV, DISCOVERY CHANNEL, DISCOVERY SCIENCE, DISCOVERY TLC, DISCOVERY WORLD, DISNEY CHANNEL, EUFORIA LIFESTYLE TV, EXTREME SPORT, FILM PLUSZ, GSP TV, MUSIC CHANNEL, NAŢIONAL GEOGRAPHIC, PAPRIKA TV, PRO 7, RAI UNO, SPORT KLUB, SUPER RTL, TVR CLUJ şi TVRM. Programele MOVIES 24 MUZSIKA TV, NOVA TV, PARTY TV, THE MONEY CHANNEL, TV5 şi TVR TÂRGU MUREŞ, deşi înscrise în ofertă, nu erau retransmise.
 în localitatea Câmpina, judeţul Prahova ; dată control : 14.10.2011 : în sistem analogic : erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu, următoarele programe : BALKANICA, TLC şi GSP.
 Programele PARTY TV, THE MONEY CHANNEL, AXN, AXN CRIME, AXN SCI FI, ZONE REALITY, DISCOVERY SCIENCE, DISCOVERY TRAVEL&LIVING, DISCOVERY WORLD, INVESTIGATION DISCOVERY, NATIONAL GEOGRAFIC, WILD, PAPRIKA TV, TVR CRAIOVA, TVR IAŞI, KISS TV, MUSIC CHANNEL, MYNELE, NEPTUN TV, SPERANŢA TV, ANIMAL PLANET, SPORT 1, PV-TV, VIASAT EXPLORER, VIASAT HISTORY, CINEMAX, CINEMAX 2, HBO, HBO COMEDY, DW, FREE X TV, HUSTLER, MGM, XDREAM, BEBE TV şi TV 1000, deşi înscrise în ofertă, nu erau retransmise. în sistem digital : era retransmis în plus programul Balkanica.

Ulterior controlului, distribuitorul de servicii S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMS S.R.L. a depus cerere de modificare a structurii ofertei de programe pentru localitatea Câmpina, judeţul Prahova, cerere înregistrată la CNA sub nr. nr. 14429/24.10.2011. Din compararea acestei noi oferte cu cea aprobată anterior de Consiliu în Anexa 2, rezultă următoarea situaţie : în sistem analogic : rămân retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu, următoarele programe : ANTENA 1, ANTENA 2, ANTENA 3, EUFORIA LIFESTYLE, GSP ; N24 PLUS, ALPHA TV şi ALFA OMEGA.
 în sistem digital : erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu, următoarele programe : TVR CRAIOVA, TVR IAŞI, ALPHA TV, ANTENA 1, ANTENA 2, ANTENA 3, EUFORIA LIFESTYLE, GSP, MYNELE TV, NEPTUN TV, N24 PLUS, ROMANTICA, ZONE REALITY şi DEUTCHEWELLE.
 în localitatea Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea ; dată control : 17.10.2011 : în sistem analogic : erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu, următoarele programe : GSP TV, TOP SHOP TV, VIASAT NATURE, TVRM EDUCAŢIONAL, PV TV, MUSIC CHANEL1, RTL, CNN şi FRANCE 24.
 în sistem digital : erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu, următoarele programe : FASHION TV, GSP TV, EURONEWS, TOP SHOP TV, CNN, TLC şi DOLCE SPORT.
 Programele TVR 3, TVR CRAIOVA, TVR INFO şi TV 5, deşi înscrise în ofertă, nu erau retransmise.

Membrii Consiliului au mai constatat că S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMS S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii potrivit cărora distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum sunt programele TVR3, TVR IAŞI, TVR TÂRGU MUREŞ, TVR CRAIOVA şi TVR INFO), precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV5).

Astfel, deşi distribuitorul de servicii are înscrise în ofertă programele TVR 3, TVR IAŞI, TVR TÂRGU MUREŞ, TVR CRAIOVA, TVR INFO şi TV5, la data controlului, acestea nu erau retransmise. Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice distribuitorului de servicii S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMS S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu va respecta dispoziţiile legale, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv amendă a cărei limită minimă este de 10.000 lei. Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localităţile Focşani, judeţul Vrancea, Braşov, judeţul Braşov, Câmpina, judeţul Prahova, Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMS S.R.L. cu somaţie publică, întrucât a modificat structura ofertei de programe aprobată pentru localităţile Focşani, judeţul Vrancea, Braşov, judeţul Braşov, Câmpina, judeţul Prahova, Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului. Distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât nu retransmite programele TVR 3, TVR IAŞI, TVR TÂRGU MUREŞ, TVR CRAIOVA, TVR INFO şi TV5 a căror retransmitere este obligatorie."