Decizia nr. 630 din 02.06.2009

02.06.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. VIDEOVISION MEDIA S.R.L.,
cu sediul în Islaz, str. 1 Decembrie nr. 24, comuna Brăneşti, jud. Ilfov

pentru postul de televiziune ZAPPING TV Bucureşti, str. Splaiul Unirii nr. 313, corp clădire MD2, et. 1, sector 3

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 02 iunie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Licenţe Autorizări privind legalitatea funcţionării postului de televiziune ZAPPING TV.

Postul de televiziune ZAPPING TV aparţine radiodifuzorului S.C. VIDEOVISION MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 209.2/12.02.2008 şi decizia de autorizare nr. 1413.1/28.04.2009).

În urma analizării raportului întocmit de Serviciul Licenţe Autorizări, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. VIDEOVISION MEDIA S.R.L a schimbat amplasamentul studioului postului de televiziune ZAPPING TV într-o nouă locaţie şi a obţinut decizia de autorizare audiovizuală, fără a începe difuzarea serviciului de programe în termen de 30 de zile de la obţinerea acesteia.

Procedând astfel, radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 16 din Decizia C.N.A. nr. 403/2005.

Potrivit dispoziţiilor invocate, difuzarea serviciului de programe trebuie să înceapă în cel mult 30 de zile de la obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

În fapt, în data de 25.11.2008, C.N.A. a avizat preluarea licenţei audiovizuale nr. S-TV 209.2/12.02.2008 de către S.C. VIDEOVISION MEDIA S.R.L. de la S.C. EX COMPUTER S.R.L. , ulterior fiind acordată şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 1413.0-2/11.03.2008 pentru difuzarea prin satelit a serviciului de programe de televiziune cu denumirea ZAPPING TV prin intermediul studioului situat în Baia Mare, Bd. Independenţei nr. 4, et. 2, jud. Maramureş.

La data de 11.03.2009, prin adresa înregistrată la C.N.A. cu nr. 3686 S.C. VIDEOVISION MEDIA S.R.L. a solicitat aprobarea întreruperii emisiei serviciului media audiovizual cu numele ZAPPING TV pentru o perioadă de 96 de ore, cu începere din 16.03.2009, în vederea mutării amplasamentului studioului în noua locaţie din Bucureşti, str. Splaiul Unirii nr. 313, corp clădire MD2, et. 1, sector 3, aprobarea fiind comunicată prin adresa nr. 3703/11.03.2009.

La data de 28.04.2009, a fost acordată decizia de autorizare audiovizuală nr. 1413.1 pentru difuzarea prin satelit a serviciului de programe de televiziune cu denumirea ZAPPING TV prin intermediul studioului situat în Bucureşti, str. Spaliul Unirii nr. 313, corp clădire MD2, et. 1, sector 3.

Deşi, la data de 28.05.2009, a expirat termenul de 30 de zile prevăzut de art. 16 din Decizia C.N.A. nr. 403/2005, S.C. VIDEOVISION MEDIA S.R.L. nu a început difuzarea serviciului de programe de televiziune cu denumirea ZAPPING TV, solicitând, prin adresa nr. 107/27.05.2009 şi înregistrată la C.N.A. cu nr. 8324/27.05.2009, prelungirea întreruperii difuzării serviciului de programe pentru maximum 90 zile, începând din data de 28.05.2009.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. VIDEOVISION MEDIA S.R.L. şi dispune intrarea în legalitate în termen de 30 de zile de la comunicare.